Leki do znieczulenia ogolnego

 ›  › Leki do znieczulenia ogolnego

Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

Leki do znieczulenia ogolnego

rp_zdrowie34.jpgPrzy znieczuleniu ogólnym złożonym, w czasie porodów operacyjnych należy uwzględnić zagadnienia przechodzenia leków przez łożysko do płodu. W związku z tym nie stosuje się w premedykacji środków przeciwbólowych działających ogólnie, jak petydyna, pentazocyna. Atropinę wstrzykuje się dożylnie tuż przed rozpoczęciem znieczulenia. W celu uzyskania snu u rodzącej wystarczająca jest proporcjonalnie mniejsza dawka barbituranu ultrakrótkodziałającego (np. tiopental 100? 200 mg). Ponieważ wtórne rozmieszczenie tego leku w ustroju następuje dość szybko, słuszniejsze wydaje się pozostawienie kilku minut czasu od wprowadzenia w stan znieczulenia do rozpoczęcia zabiegu. Zwiotczenie mięśniowe do intubacji (niezbędnej dla zabezpieczenia dróg oddechowych przed aspiracją do nich zawartości żołądka), uzyskuje się przez zastosowanie suksametonium (Succinylcholine), którego krótkotrwałe działanie nie powoduje objawów porażenia czynności oddechowej noworodka. Wyłączenie świadomości uzyskuje się przez zastosowanie podtlenku azotu lub innego środka znieczulającego wziewnego, w mieszaninie z tlenem wdychanym przez rodzącą, nie mniejszą niż 30?40%. Środki zwiotczające dłużej działające (jak kuraryna, czy pankuronium) i środki przeciwbólowe ogólne stosuje się dożylnie dopiero po wydobyciu płodu. Stosując leki w czasie porodu należy pamiętać, że wszystkie analgetyki i anestetyki przechodzą bardzo łatwo przez łożysko. Stąd szczególnie ważne jest zarówno odpowiednie dobranie dawki, jak i czas podania leku, tak aby unikać szkodliwego wpływu na płód i noworodka.

Podobne artykuły tematyczne o medycynie:

Leki do znieczulenia ogolnego Reviewed by on czwartek, 3 grudnia, 2015 .

Przy znieczuleniu ogólnym złożonym, w czasie porodów operacyjnych należy uwzględnić zagadnienia przechodzenia leków przez łożysko do płodu. W związku z tym nie stosuje się w premedykacji środków przeciwbólowych działających ogólnie, jak petydyna, pentazocyna. Atropinę wstrzykuje się dożylnie tuż przed rozpoczęciem znieczulenia. W celu uzyskania snu u rodzącej wystarczająca jest proporcjonalnie mniejsza dawka barbituranu ultrakrótkodziałającego (np.

ABOUT AUTHOR /