Posts created by admin

 › Posts created by admin
 • RÓŻNICOWANIE KOMÓREK

  Edukacja i Nauka

  RÓŻNICOWANIE KOMÓREK

  RÓŻNICOWANIE KOMÓREK Komórki różnicują się, gdyż ujawniają się różne kom­binacje genów obecnych w ich jądrach komórkowych. Mogło­by to się dokonać w dowolnym miejscu i czasie, ale komórka musi otrzymać określone sygnały, a sygnały takie mogą po­wstać jedynie w niektórych miejscach…

  Read more...
 • W KATEGORIACH NAUKI

  Edukacja i Nauka

  W KATEGORIACH NAUKI

  W KATEGORIACH NAUKI Nie usiłują wy­jaśnić umysłu w kategoriach nauki przyrodniczej, lecz raczej dyskwalifikują go jako przedmiot badań naukowych. Wielu psychologów nie będących behawiorystami także jest dualis- tami, tym razem nie dualistami substancji, lecz raczej tak zwanymi dualistami własności. Mimo…

  Read more...
 • ROZWIĄZANIE PROBLEMU

  Edukacja i Nauka

  ROZWIĄZANIE PROBLEMU

  ROZWIĄZANIE PROBLEMU Rozwiązanie tego problemu zostało podane przez Maxa Plancka, który założył, że energia nie promieniuje z podgrza­nego ciała w sposób ciągły, lecz raczej w porcjach, czyli kwantach. W dziedzinie nauki o naturze umysłu kryzysy nie są tak jasno określone.…

  Read more...
 • SPRAWA KSZTAŁTU

  Edukacja i Nauka

  SPRAWA KSZTAŁTU

  SPRAWA KSZTAŁTU Warto zauważyć, jak owe pierwotne procesy podziału ko­mórek, migracji, obumierania, przyłączania się i indukcji zale­żą od czasu i miejsca. Krytycznym czynnikiem konsolidacji tych zdarzeń jest ich koordynacja w celu prezentacji odpowiednich sygnałów prowadzących do dalszych zmian w określonym…

  Read more...
 • SZACUNEK DLA FIZYKI

  Edukacja i Nauka

  SZACUNEK DLA FIZYKI

  SZACUNEK DLA FIZYKI Teraz jednak, mimo że nadal mam szacunek dla fizyki, widzę, że potrzebuje ona czegoś dodatkowego, aby wyjaśnić intencjo- nalność. Mój obecny pogląd na strukturę rzeczy może być zilustrowany historyjką o pewnym dżentelmenie, któremu wy­dawało się, że jego…

  Read more...
 • SFERA OBSERWACJI

  Edukacja i Nauka

  SFERA OBSERWACJI

  SFERA OBSERWACJI Mam zamiar uprościć sobie nieco zadanie, opisując pewne znane systemy biologiczne, mające właściwości nieco zbliżone do cech mózgu. Chciałbym jednak ostrzec czytelnika, że przed­stawione analogie będą heurystykami – mają one pomóc w zro­zumieniu pewnych mechanizmów, nie są zaś…

  Read more...
 • Lekarze holistyczni

  Zdrowie i Medycyna

  Lekarze holistyczni

  Chociaż lekarze holistyczni zalecają czasem wykonanie pewnych standardowych testów diagnostycznych, jednak zwracają szczególną uwagę na warunki życia pacjenta. Już podczas pierwszej wizyty u tera­peuty alternatywnego zauważysz, że będzie on bardzo szczegółowo prze­prowadzał wywiad. W czasie pierwszej wizyty, która może trwać…

  Read more...
 • Badania diagnostyczne

  Zdrowie i Medycyna

  Badania diagnostyczne

  Różnicę pomiędzy tradycyjnym i naturalnym sposobem leczenia mo­żemy wyjaśnić na przykładzie zwykłego przeziębienia. Lekarz alopata zaleci w takim przypadku podawanie anty histaminy, aby osuszyć zaka­tarzony nos. Natomiast terapeuta alternatywny uzna, że wyciek śluzu, podobnie jak innych wydzielin w przebiegu różnych…

  Read more...
 • Medycyna

  Zdrowie i Medycyna

  Medycyna

  Różnice w podejściu lekarzy medycyny alopatycznej i alterna­tywnej do pojęcia zdrowia i choroby znajdują odbicie w diagnozowaniu i sposobie leczenia. Terapeuci medycyny alternatywnej twierdzą, że człowiek może wykorzystywać możliwości i energię pozytywnego my­ślenia do samodzielnej walki z chorobą. A więc,…

  Read more...
 • Poważne urazy

  Zdrowie i Medycyna

  Poważne urazy

  Z wyjątkiem przypadków poważnych urazów fizycznych, występowa­nie chorób jest ściśle związane z podatnością na nie: różną u różnych osób. Są osoby, które nieustannie „łapią” każdą infekcję, podczas gdy innych choroby się nie imają. Stopień podatności na choroby najpełniej obrazuje stan…

  Read more...
 • Różnice pomiędzy medycyną konwencjonalną i alternatywną

  Zdrowie i Medycyna

  Różnice pomiędzy medycyną konwencjonalną i alternatywną

  Medycyna standardowa, konwencjonalna, ortodoksyjna, czasem zwa­na też medycyną alopatyczną, definiuje zdrowie jako brak choroby. Natomiast wedle medycyny holistycznej to stan dobrego samopoczucia w sensie fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Definicje zdrowia alopatyczna i holistyczna różnią się zarówno sposo­bem diagnozowania, jak i…

  Read more...
 • Medycy­na konwencjonalna

  Zdrowie i Medycyna

  Medycy­na konwencjonalna

  W medycynie naturalnej chodzi o uzyskanie harmonii umysłu i ciała. Proponowane terapie mogą stanowić uzupełnienie standardowych me­tod leczenia, jeżeli zachodzi taka konieczność; można je też stosować niezależnie. Faktem jest, że nie ma terapii – zarówno konwencjonalnej, jak i komplementarnej –…

  Read more...
 • Vis medicatrbc naturcie – uzdrawiająca moc natury

  Zdrowie i Medycyna

  Vis medicatrbc naturcie – uzdrawiająca moc natury

  Vis medicatrbc naturcie – uzdrawiająca moc natury – oto przesłanie medycyny naturalnej, filozofia leczenia obejmująca nieinwazyjne na­turalne terapie, zmierzające do odtworzenia równowagi ciała, a w re­zultacie do samouleczenia. Do tego rodzaju terapii, należą; medycyna Wschodu, homeopatia, wodolecznictwo, ziołolecznictwo, fizykoterapia, psychoterapia,…

  Read more...
 • Zdrowy umysł

  Zdrowie i Medycyna

  Zdrowy umysł

  Brakującym ogniwem jest nasz umysł; odpowiednie zajęcie się włas­nym ciałem sprzyja utrzymaniu zdrowego umysłu, a zrównoważony umysł korzystnie wpływa na zdrowie ciała. Ciało i umysł są ze sobą wzajemnie związane. Jesteśmy sceptyczni – wierzymy tylko w to, co sprawdzone za…

  Read more...
 • Wiadomości ogólne

  Zdrowie i Medycyna

  Wiadomości ogólne

  Kwaśne deszcze… dziura ozonowa… smog… napromieniowanie… za­truta woda… Wszyscy wiemy, jak zgubne mogą być skutki rozwoju cywilizacji. W miarę opracowywania wciąż nowocześniejszych technolo­gii, medycyna coraz głębiej ingeruje w organizm człowieka. A naprawia­jąc jedno, często niszczy inne… Niepotrzebne operacje, drogie lekarstwa.…

  Read more...
 • Profilaktyka

  Zdrowie i Medycyna

  Profilaktyka

  Zaleca się ponadto unikanie pokarmów zawierających cukier rafino­wany i węglowodany – oba te produkty są powszechnie znane jako noto­rycznie zaburzające stan równowagi bakteryjnej w pochwie. Niektórzy żywieniowcy zalecają nawet wyeliminowanie z diety owoców (do chwili ustąpienia infekcji), ponieważ zawierają one…

  Read more...
 • Terapia żywieniowa (przy zapaleniu pochwy)

  Zdrowie i Medycyna

  Terapia żywieniowa (przy zapaleniu pochwy)

  Czynniki żywieniowe mają duży wpływ na stan pochwy. Oznacza to, że istnieją metody dietetyczne, dzięki którym można zapanować nad infekcją i zapobiec jej nawrotom. Ogólnie mówiąc, by utrzymać natural­ną równowagę i skutecznie zapobiegać wszelkiego rodzaju infekcjom ginekologicznym, wskazana jest dieta…

  Read more...
 • Lukrecja gładka

  Zdrowie i Medycyna

  Lukrecja gładka

  Gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis). Kłącza i korzenie gorzk- nika wykazują podobne działanie do antybiotyków. Gorzknik skutecznie leczy infekcje wywołane bakteriami, grzybami i pierwotniakami, co spra­wia, że jest cennym lekiem w zwalczaniu zapaleń pochwy o różnej etiolo­gii. Aby uzyskać więcej informacji…

  Read more...
 • Terapia ziołowa

  Zdrowie i Medycyna

  Terapia ziołowa

  Terapia ziołowa może stanowić doskonałą alternatywę dla tradycyj­nych sposobów leczenia zapalenia pochwy. Zioła działają na organizm łagodnie i w niepowtarzalny sposób. Niektóre z nich dają efekt terapeu­tyczny zbliżony do antybiotyków i często są wykorzystywane do leczenia różnego rodzaju infekcji ginekologicznych.…

  Read more...
 • Gorzknik kanadyjski

  Zdrowie i Medycyna

  Gorzknik kanadyjski

  Zioła nie powinny być też przyjmowane wówczas, gdy stosowana jest aromaterapia lub homeopatia, ale mogą być łączone z większością in­nych terapii naturalnych. Gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis). Kłącza i korzenie gorzknika wykazują podobne działanie do antybiotyków. Gorzknik skutecznie leczy infekcje wywołane…

  Read more...
 • Zioła (w terapii zapalenia pochwy)

  Zdrowie i Medycyna

  Zioła (w terapii zapalenia pochwy)

  Terapia ziołowa może stanowić doskonałą alternatywę dla tradycyj­nych sposobów leczenia zapalenia pochwy. Zioła działają na organizm łagodnie i w niepowtarzalny sposób. Niektóre z nich dają efekt terapeu­tyczny zbliżony do antybiotyków i często są wykorzystywane do leczenia różnego rodzaju infekcji ginekologicznych.…

  Read more...
 • Akupresura/akupunktura (w terapii zapalenia pochwy)

  Zdrowie i Medycyna

  Akupresura/akupunktura (w terapii zapalenia pochwy)

  Akupresura/akupunktura (w terapii zapalenia pochwy) Większość infekcji, w tym zapalenie pochwy, powstaje wówczas, gdy zostanie zachwiana naturalna równowaga organizmu. Zapalenie pochwy może być wynikiem zewnętrznej inwazji mikroorganizmów, oddziaływania zimna, niedoboru chi oraz/lub niedoboru krwinek czer­wonych, a także niewydolności śledziony lub…

  Read more...
 • Uczucie pieczenia

  Zdrowie i Medycyna

  Uczucie pieczenia

  Przy samodzielnym diagnozowaniu dolegliwości należy zachować du­żą ostrożność. Wiele infekcji nie wywołuje objawów bólowych, swędzenia czy nieprzyjemnego zapachu. Aby więc postawić diagnozę, przede wszystkim należy nauczyć się dostrzegać zmiany w wydzielinie pochwy. Zdrowa wydzielina nie podrażnia pochwy, daje jedynie uczucie…

  Read more...
 • Infekcja

  Zdrowie i Medycyna

  Infekcja

  Zapalenie pochwy najczęściej wywołują przedostające się z jelit drożdżaki Candida albicans. Infekcja często ma charakter choroby ogólnoustrojowej, wywołującej objawy w całym organizmie. Rozmnażanie się drożdżaków może być spowodowane stosowaniem pi­gułek antykoncepcyjnych, noszeniem syntetycznej lub nylonowej bieli­zny, utrudniającej wyparowywanie wilgoci, a…

  Read more...
 • Zapalenie pochwy

  Zdrowie i Medycyna

  Zapalenie pochwy

  Ze względu na nawrotowy charakter zapalenia pochwy prawie 10 procent wszystkich wizyt u ginekologa stanowią wizyty związane z tą przypadłością. Leczenie łagodnych infekcji u kobiet często zapadają­cych na tę chorobę może znacznie ograniczyć liczbę nawrotów. Zapale­niem pochwy nazywa się każdą…

  Read more...
 • Problemy z sercem oraz niedobór wapnia

  Zdrowie i Medycyna

  Problemy z sercem oraz niedobór wapnia

  Jeżeli uwzględniasz w swojej diecie preparaty, uważaj, aby nie przyj­mować ich zbyt dużo (najwyżej dwu- lub trzykrotnie więcej od zalecanej dawki żywieniowej), ponieważ nadmiar żelaza może wywołać problemy z sercem oraz niedobór wapnia, najważniejszego składnika mineralnego w organizmie kobiety. Nie…

  Read more...
 • Anemia

  Zdrowie i Medycyna

  Anemia

  Jeżeli anemia nie jest ostra – to znaczy, jeśli tylko od czasu do czasu masz skrócony oddech i odczuwasz zmęczenie – prawdopodobnie już tylko dieta może poprawić twój stan. Wśród źródeł pożywienia pochodze­nia zwierzęcego najwięcej żelaza posiada wątroba (zawierająca zarazem…

  Read more...
 • Terapia żywieniowa (przy guzach macicy)

  Zdrowie i Medycyna

  Terapia żywieniowa (przy guzach macicy)

  Terapia żywieniowa (przy guzach macicy) Kobiety, u których obecność guzów powoduje obfite krwawienie, mo­gą zapaść na anemię. Mimo że lekarze nie są zgodni co do przyczyn jej powstawania i kiedy powinna być leczona, nie ma wątpliwości, że jeżeli skóra jest…

  Read more...
 • Pokrzywa zwyczajna

  Zdrowie i Medycyna

  Pokrzywa zwyczajna

  Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). Liście i łodygi pokrzywy od pra­dawnych czasów były wykorzystywane do łagodzenia zapalenia stawów w gośćcu i dnie (skazie moczanowej). Kobiety z guzami macicy mogą natomiast wykorzystywać jej właściwości uśmierzające ból. Sposób przygotowania: Do przyrządzenia naparu należy…

  Read more...
 • Zioła (w terapii guzów macicy)

  Zdrowie i Medycyna

  Zioła (w terapii guzów macicy)

  Zioła (w terapii guzów macicy) Zioła bardzo korzystnie oddziałują na stan zdrowia kobiet cierpiących na mięśniaki. Przede wszystkim zioła pobudzają pracę wątroby, wspo­magając proces rozkładu estrogenu, którego nadmiar często jest przy­czyną powstania lub przyspieszenia wzrostu guzów. Mogą też regulować poziom…

  Read more...
 • Mięśniaki

  Zdrowie i Medycyna

  Mięśniaki

  Guzy mogą wywoływać wiele objawów, do których należy obrzmienie macicy, bardzo częsty symptom, nawet jeśli nie występują inne; kobieta cierpiąca na tę dolegliwość wygląda czasem tak, jakby była we wczes­nych miesiącach ciąży. Jeżeli mięśniaki zajmują w macicy dużo miejsca i…

  Read more...
 • Guzy macicy

  Zdrowie i Medycyna

  Guzy macicy

  Guzy macicy Guzy włókniste macicy, czasem zwane włókniakomięśniakami, nie rozwijają się z tkanki włóknistej, lecz z mięśniówki – spodniej warstwy błony śluzowej macicy. Mogą występować zarówno w ściance macicy, jak też na jej stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Mięśniaki tworzące się…

  Read more...
 • Wpływ przemysłu na zdrowie

  Zdrowie i Medycyna

  Wpływ przemysłu na zdrowie

  Wszystkie zdobycze techniki oraz rozwój przemysłu nie tylko ułatwiają nam codzienne życie. W krajach, w których przemysł jest niezwykle silnie rozwinięty dostrzeżony został także negatywny wpływ przemysłu na ludzkie zdrowie. Rozwinięty przemysł niesie za sobą wiele zanieczyszczeń, które powodują wiele…

  Read more...
 • Korzyści karmienia piersią

  Zdrowie i Medycyna

  Korzyści karmienia piersią

  Mówiły o tym babki, powtarzały matki, mówiła telewizja i wszystkie media. O korzyściach karmienia dziecka przez kilka pierwszych miesięcy jego życia napisano już chyba wszystko, jednak i tak, każda kobieta, która rodzi dziecko staje przed dylematem dotyczącym sposobu karmienia swojego…

  Read more...
 • O nowotworze piersi

  Zdrowie i Medycyna

  O nowotworze piersi

  Postęp cywilizacyjny, przetworzona żywność i szybkie tempo życia sprawia, że coraz więcej kobiet zapada na różnego typu nowotwory, w tym raka piersi. Najczęściej to schorzenie atakuje jedną pierś, bywa jednak też i tak, że powstają przerzuty i druga także zostaje…

  Read more...
 • Dbanie o siebie

  Zdrowie i Medycyna

  Dbanie o siebie

  Dbanie o siebie nie oznacza jedynie noszenie drogich i modnych ciuchów, biżuterii i dodatków. Bardzo ważny jest również wygląd. Warto zadbać, zarówno o całościowy wygląd, jak też o jego szczegóły. Ładne, zadbane dłonie są ozdobą każdej kobiety. Aby tak wyglądały…

  Read more...
 • Nietrzymanie moczu laser

  Zdrowie i Medycyna

  Nietrzymanie moczu laser

  Nietrzymanie moczu. Problem z nietrzymaniem moczu dotyka coraz większą liczbę osób. Niestety wielu z nim wydaje się, iż jest to bardzo wstydliwy problem, dlatego też wstydzą wybrać się do lekarza specjalisty, aby pozbyć się tego problemu. Tak naprawdę nie ma…

  Read more...
 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu

  Zdrowie i Medycyna

  Wysiłkowe nietrzymanie moczu

  Komu grozi Wysiłkowe nietrzymanie moczu. Nietrzymanie moczu to problem bardzo powszechny, częściej jednak występujący u kobiet. Jest to problem medyczny polegający na mimowolnym popuszczaniu moczu pomiędzy kolejnymi wizytami w toalecie. Wbrew pozorom problem ten nie dotyczy tylko dzieci, które nie…

  Read more...
 • Wizyty lekarskie domowe Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Wizyty lekarskie domowe Warszawa

  Wizyta lekarska. Moje dziecko nagle się rozchorowało. Nagle rano obudziło się z wysoką gorączką i bólem brzucha. Byłam przerażona. Nie wiedziałam co robić. Potrzebowałam jak najszybciej konsultacji lekarskich. Problem był jednak duży, gdyż w ten dzień wypadało święto i przychodnia…

  Read more...
 • Dobry dietetyk Szczecin

  Zdrowie i Medycyna

  Dobry dietetyk Szczecin

  Dlaczego warto udać się do dobrego dietetyka?. Coraz więcej osób ma problemy z nadprogramowymi kilogramami, których nie są w stanie stracić nawet stosując restrykcyjne diety i wypacając litry potu podczas meczących ćwiczeń fizycznych. Jeśli więc borykamy się z niechcianą tkanką…

  Read more...
 • Gabinet dentystyczny Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Gabinet dentystyczny Warszawa

  Gabinet dentystyczny w Warszawie. Utrzymanie zębów w zdrowiu i dobrym stanie nie stanowi obecnie problemu. Na rynku dostępne są wysokiej jakości pasty oraz szczoteczki, którymi na co dzień można zadbać o dobra kondycję uzębienia. Poprawiły się znacznie także techniki dentystyczne,…

  Read more...
 • Terapia par Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Terapia par Warszawa

  Zalety terapii dla par. Nawet najbardziej zgodne pary mogą borykać się w pewnym momencie życia z kryzysem w związku. Powody tego stanu są różne. Niekiedy mogą się wiązać nie tylko z celowym działaniem któregoś partnera, ale po prostu w wyniku…

  Read more...
 • Medycyna jako kierunek studiów

  Zdrowie i Medycyna

  Medycyna jako kierunek studiów

  Medycyna jako kierunek studiów jest bardzo ciężkim kierunkiem, ponieważ wiedzy do wkucia jest na prawdę bardzo dużo i niejednokrotnie tacy studenci uczą się po nocach, by opanować zadany materiał. Jeśli ktoś kiedykolwiek miał do czynienia ze studentem medycyny to doskonale…

  Read more...
 • Telewizor

  Zdrowie i Medycyna

  Telewizor

  W XXI wieku nie wyobrażamy już sobie życia bez telewizji. Wstajemy rano włączamy telewizor, przychodzimy z pracy i znowu go włączamy, przed snem znów to samo. Nawet posiłki zjadamy w ,,jego” towarzystwie. Jest to bardzo niepokojące zjawisko. Czyżby nie było…

  Read more...
 • Czy opłaca się używać suplementów diety?

  Zdrowie i Medycyna

  Czy opłaca się używać suplementów diety?

  Obecnie na rynku diet i wszelkiego rodzaju preparatów do odchudzenia królują suplementy diety każdego typu. Dlaczego królują i czy w ogóle warto ich używać w swoich codziennych poczynaniach z uzyskaniem wagi idealnej. Artykuł powinien odpowiedzieć na większość pytań w tym…

  Read more...
 • Dieta rozdzielna

  Zdrowie i Medycyna

  Dieta rozdzielna

  Dieta rozdzielna, często określana także mianem diety niełączenia to jedna z najlepszych pod względem zdrowotnym diet, jakie mogą istnieć. Dieta ta w przeciwieństwie do większości diet nie jest nastawiona na trudną do wytrzymania głodówkę, rygorystyczne przestrzeganie bardzo małych ilości posiłków…

  Read more...
 • MIĘTA

  Zdrowie i Medycyna

  MIĘTA

  Mięta to zioło wszystkim dobrze znane, pod postacią naparu z herbaty, kropli żołądkowych i odświeżaczy do ust,wchodzi ona też w skład gum do żucia, cukierków i ciastek. Ma ona przede wszystkim działanie rozkurczające układ trawienny, jak także pobudza ona wydzielanie…

  Read more...
 • Jak dbać o paznokcie

  Zdrowie i Medycyna

  Jak dbać o paznokcie

  Każda kobieta powinna w odpowiedni sposób o siebie dbać. Nie chodzi tu tylko o odpowiednio dobrany makijaż czy też piękną fryzurę, ale także o różne drobniejsze detale. Powszechnie wiadomo, iż wizytówką każdego człowieka są jego paznokcie, czyli to, czy są…

  Read more...
 • Witarianizm

  Zdrowie i Medycyna

  Witarianizm

  A co na to wszystko witarianie? Witarianizm to już bardziej skomplikowany odłam wegetarianizmu, bowiem nie dość, że charakteryzuje się pewnymi założeniami, to do tego jeszcze sam dzieli się na pewne podtypy. Od początku jednak – witarianizm zakłada, nie tyle spożywanie…

  Read more...
 • Fitness

  Zdrowie i Medycyna

  Fitness

  Niektórzy lubią biegać na łonie natury, niektórzy lubią pływać. Coraz popularniejszy staje się natomiast fitness. Jest to bardzo przyjemny sposób na utrzymanie formy, gdyż ćwiczenia połączone są z zabawą i nawet tańcem. Fitness to nic innego jak ćwiczenia gimnastyczne wykonywane…

  Read more...
 • Psychoterapia (w terapii endometriozy)

  Zdrowie i Medycyna

  Psychoterapia (w terapii endometriozy)

  Psychoterapia (w terapii endometriozy) Schorzenia macicy, takie jak endometrioza czy mięśniaki, mogą być skutkiem tłumienia przez kobietę urazów związanych z życiem intym­nym, niechęci do małżonka lub doświadczeń związanych z napastowa­niem seksualnym. Choroba może się pojawić, gdy napięcie emocjonalne lub psychiczne…

  Read more...
 • Hydroterapia (w terapii endometriozy)

  Zdrowie i Medycyna

  Hydroterapia (w terapii endometriozy)

  Hydroterapia (w terapii endometriozy) Łagodzenie bólu jest niezaprzeczalną zaletą hydroterapii – metody leczenia łączącej metaboliczne działanie wody z regenerującymi właści­wościami ciepła i zimna. Opisane niżej zastosowania hydroterapii są równie użyteczne w leczeniu przerostu błony, jak i guzów macicy, a nasiadówki…

  Read more...
 • Zioła (w terapii endometriozy)

  Zdrowie i Medycyna

  Zioła (w terapii endometriozy)

  Zioła (w terapii endometriozy) Zioła mogą być bardzo pomocne w leczeniu przerostu śluzówki. Pobudzają czynność wątroby przyspieszając rozpad estrogenu. Współ­działają też w regulowaniu poziomu estrogenu lub progesteronu, z któ­rych każdy może mieć udział w rozwoju choroby. I wreszcie, wiele ziół…

  Read more...
 • Usunięcie źródeł stresu

  Zdrowie i Medycyna

  Usunięcie źródeł stresu

  Usunięcie źródeł stresu przyczyniającego się do powstania proble­mów menstruacyjnych wydaje się oczywistym i bezpośrednim rozwiąza­niem, ale nie zawsze jest to możliwe czy nawet zalecane. Podjęcie decyzji o rozwodzie lub przeprowadzce wiąże się z ogromnymi zmianami, wyma­gającymi poważnej analizy. Wówczas bardzo…

  Read more...
 • Psychoterapia

  Zdrowie i Medycyna

  Psychoterapia

  Kobiety cierpiące na poważne dolegliwości menstruacyjne często do­chodzą do wniosku, że najtrudniej pokonać objawy emocjonalne – roz­drażnienie, złość i depresję. Mimo że mogą być one w pewnym stopniu łagodzone za pomocą różnych prezentowanych w serwisie terapii, często istnieje granica, do…

  Read more...
 • Jak myć okna bez smug?

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Jak myć okna bez smug?

  Mycie okien należy do prac domowych, które lubimy najmniej. To pracochłonne zajęcie, od którego zależy między innymi widok z naszego okna oraz codzienne samopoczucie. Największym wyzwaniem osób, które myją okna, pozostaje pozostawienie czystej przestrzeni bez smug. Jak to zrobić? W…

  Read more...
 • Leczenie

  Medycyna i Zdrowie

  Leczenie

  Przepuklinom oponowym, a zwłaszcza przepuklinom oponowo-mózgowym tylnym mogą towarzyszyć inne wady rozwojowe: małogłowie i niedorozwój mózgowia, wady móżdżku, wady podstawno-potyliczne czaszki, płaskopodstawie i wgniecenie podstawy czaszki (plałybasia, impressio basilaris), zespół Klippela-Feila, zespół Arnolda-Chiariego, wady zwojów półkul mózgowych i in. Niektóre…

  Read more...
 • Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych

  Medycyna i Zdrowie

  Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych

  Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych typu II reprezentują 15 % całkowitej populacji komórek płuc. Ich zdolność do syntezy i wydzielania surfak- tantu i zdolność do regeneracji są dobrze udokumentowane. Mniej uwagi po- święcą się udziałowi pneumocytów typu II w powstawaniu zapalenia.…

  Read more...
 • Jak wykonywać ćwiczenia?

  Medycyna i Zdrowie

  Jak wykonywać ćwiczenia?

  Korzystając z powyższych porad, wykonasz kolejne (zasadnicze w tej metodzie) ćwiczenie. Jest wiele przykładów pozytywnych wyobrażeń. Ważne jest, by symbole te przekonywały przede wszystkim Ciebie. Niektórzy pacjenci wyobrażają sobie, że komórki nowotworowe są jak płatki owsiane pożerane przez bardzo liczne…

  Read more...
 • Jak się powinno zachować w takiej chwili

  Medycyna i Zdrowie

  Jak się powinno zachować w takiej chwili

  -1. Wprowadź się w stan pełnego rozluźnienia. -2. Czujesz się zupełnie zrelaksowany. Wyobraź sobie, że wkrótce umrzesz. Zwróć uwagę na wszelkie odczucia i myśli, jakie mógłbyś mieć w takiej sytuacji. Co byś zrobił? Z kim byś o tym porozmawiał? Co…

  Read more...
 • Jak rozlużnic się od wewnątrz?

  Medycyna i Zdrowie

  Jak rozlużnic się od wewnątrz?

  -1. Wprowadź się w stan pełnego rozluźnienia. -2. Dążąc do pogłębienia tego stanu i znalezienia się „na poziomie” wewnętrznego centrum, licz od 10 do 1, rozluźniając się coraz bardziej z każdym wydechem: 10,9,8, schodzisz głębiej i głębiej, 7, 6, 5,…

  Read more...
 • Jak ja się zachowam, gdy nadejdzie moja godzina?

  Medycyna i Zdrowie

  Jak ja się zachowam, gdy nadejdzie moja godzina?

  By pomóc swoim pacjentom uwolnić się od lęku przed śmiercią i zrozumieć własne myśli o śmierci i umieraniu, Simonton opracował pewne ćwiczenie. Pomaga ono zrozumieć istotę życia i jego końca. Nie chodzi o to, by się nastawić na śmierć, lecz…

  Read more...
 • Jądra komórek okrągłe

  Medycyna i Zdrowie

  Jądra komórek okrągłe

  Następnym etapem powstawania metaplastycznego nabłonka płaskiego jest tzw. dojrzała metaplazja płaskonabłonkowa, a na jej cytologiczny obraz składają się: – płaty, grupy lub pojedyncze komórki o charakterystycznej ostro okontu- rowanej cytoplazmie barwiącej się intensywnie kwasochłonnie, – przeważnie wyraźny monomorfizm obserwowany w…

  Read more...
 • Istnieje ponad 40 gatunków Legionelli

  Medycyna i Zdrowie

  Istnieje ponad 40 gatunków Legionelli

  Obecnie wiadomo, że istnieje ponad 40 gatunków Legionella, z czego około 2-0 jest odpowiedzialnych za zakażenia u ludzi. Najlepiej poznane z nich przed-stawiono w tabeli 1. Są to mikroaerofilne, pleomorficzne pałeczki Gram-ujemne o wymiarach -0,2 x -0,7 jim, słabo kwasoopome.…

  Read more...
 • Intralipid

  Medycyna i Zdrowie

  Intralipid

  U dziecka, u którego z góry przewidujemy konieczność długotrwałego żywienia pozajelitowego, np. po rozległej resekcji jelita cienkiego, skłaniamy się raczej ku odżywianiu centralnemu. W metodzie centralnej podaż 100-120 ml płynu na 1 kg m.c. pozwala uzyskać kaloryczność 90-110 ml/lcg m.c.…

  Read more...
 • Interferon alfa

  Medycyna i Zdrowie

  Interferon alfa

  GM-CSF może wywoływać w płucach nacieki zapalne z towarzyszącą eozy-nofilią (1,1-0,13,18, 21) o ostrym przebiegu klinicznym. Interferon alfa stosowany w leczeniu zapalenia wątroby typu C może po-wodować ostrą niewydolność oddechową wskutek rozlanych nacieków tkanki płucnej, identyfikowanych w badaniach biopsyjnych jako…

  Read more...
 • INNE CHOROBY

  Medycyna i Zdrowie

  INNE CHOROBY

  Zdarzają się też choroby spowodowane nieprawidłową, nieharmonijną aktywnością układu odpornościowego. Są to m.in. choroby „z autoagresji”, kiedy poszczególne elementy układu immunologicznego, nie współdziałając ze sobą należycie, atakują tkanki własne organizmu. Do tych chorób zaliczanych jest wiele schorzeń reumatycznych, wrzodziejące zapalenie…

  Read more...
 • Inne badania diagnostyczne

  Medycyna i Zdrowie

  Inne badania diagnostyczne

  Inne badania diagnostyczne np. rtg klatki piersiowej, nakłucie lędźwiowe pozwalające wykluczyć inne źródła zakażenia. Zazwyczaj objawy nie są na tyle dramatyczne, aby nie było możliwe odczekanie 24 godzin na wynik z laboratorium świadczący o ewentualnym wzroście bakterii. W tym czasie…

  Read more...
 • INFEKCJE

  Medycyna i Zdrowie

  INFEKCJE

  Innymi często występującymi chorobami są choroby infekcyjne (zakaźne). Wielkim osiągnięciem nauki było wykrycie drobnoustrojów chorobotwórczych uważanych za przyczyny określonych chorób. Okazało się jednak, że i w tym przypadku nie wszystkie osoby stykające się z określonymi mikrobami zapadały na wywoływane przez…

  Read more...
 • Główne składowe komórkowe płuc

  Medycyna i Zdrowie

  Główne składowe komórkowe płuc

  Główne składowe komórkowe miejscowej odpowiedzi immunologicznej w płucach to makrofagi i neutrofile. Zasadniczy system obrony w płucach tworzą makrofagi. W warunkach normalnych funkcji zaledwie 1 % komórek stanowią neutrofile, które stają się populacją dominującą w trakcie zapalenia. Makrofagi płucne w…

  Read more...
 • Grupa niezwykle ważnych białek

  Medycyna i Zdrowie

  Grupa niezwykle ważnych białek

  Podobnie ochronne funkcje pełni grupa niezwykle ważnych białek – in-hibitorów enzymów proteolitycznych, do których zalicza się a-l-antychymotryp- synę, a-l-antytrypsynę (PI) i inne inhibitory proteinaz serynowych, w tym ela- staz i kolagenaz. Inhibitory proteaz nie tylko chronią przed autodestrukq‘ą tkanek, uszkodzeniem…

  Read more...
 • Gram-ujemne bakteryjne zapalenia płuc

  Medycyna i Zdrowie

  Gram-ujemne bakteryjne zapalenia płuc

  Coraz częściej czynnikiem etiologicznym zapaleń płuc u chorych hospitalizowa-nych są bakterie Gram-ujemne, będące przyczyną ponad 5-0 % wszystkich przy-padków zakażeń płucnych. Za zapalenia płuc w największym stopniu są odpo-wiedzialne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae (Klebsiella, Escherichia coli, Proteuś), Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus…

  Read more...
 • Geniusze

  Medycyna i Zdrowie

  Geniusze

  Geniusze używają obu półkul – Leonardo da Vinci miał taki sam mózg jak my, ale używał go w szczególny sposób. Dzięki zawartym tu ćwiczeniom nauczysz się używania całego mózgu. Nauczysz się wykorzystywać wszystkie pokłady swojego umysłu i psychiki, tak jak…

  Read more...
 • Endoskopia

  Medycyna i Zdrowie

  Endoskopia

  Endoskopia polega na oglądaniu wnętrza jam ciała przez wziernik (endoskop). Obecnie wykorzystuje się giętkie wzierniki wykonane z włókna szklanego (fiberoskopy), umożliwiające badanie nawet trudno dostępnych okolic takich narządów, jak np. żołądek (gastroskopia), jelito grube (kolonoskopia), jama macicy (histeroskopia), tchawica i…

  Read more...
 • EMOCJONALNE KOMPONENTY BÓLU

  Medycyna i Zdrowie

  EMOCJONALNE KOMPONENTY BÓLU

  Jedną z najbardziej przykrych stron choroby jest ból. Ból pełni jednak przede wszystkim pożyteczną rolę: informuje nas o stanie naszego organizmu, ostrzega przed szkodliwymi bodźcami lub niewłaściwymi procesami i w ten sposób ratuje nam życie. Często bywa jedyną przyczyną dla…

  Read more...
 • Emocje odgrywają olbrzymią rolę w percepcji bólu

  Medycyna i Zdrowie

  Emocje odgrywają olbrzymią rolę w percepcji bólu

  Gdy jesteśmy w dobrym nastroju i humorze lub gdy mamy jakiś ważny cel, który chcemy osiągnąć, możemy go nawet nie zauważyć. Następuje wówczas bardzo duża mobilizacja organizmu. Na przykład gdy jesteśmy przekonani o słuszności jakiegoś zabiegu, znosimy go o wiele…

  Read more...
 • Elementy psychosomatyczne

  Medycyna i Zdrowie

  Elementy psychosomatyczne

  W większości chorób można znaleźć elementy psychosomatyczne. Nawet na zwykłe przeziębienia zapadamy częściej i łatwiej w okresach wyczerpania psychicznego lub stresu. Zauważono, że ludzie o pewnym typie osobowości (tzw. typ A) cechujący się ukrytą wrogością, nadmierną ambicją i tendencją do…

  Read more...
 • Długotrwałe żywienie pozajelitowe

  Medycyna i Zdrowie

  Długotrwałe żywienie pozajelitowe

  Skrajnym przykładem użyteczności tej metody jest zastosowanie pełnego odżywiania pozajelitowego w zespole krótkiego jelita. Zespół ten występuje po bardzo rozległej resekcji jelita spowodowanej np. skrętem jelita środkowego, martwiczym zapaleniem jelit, mnogimi niedrożnościami i in. (p. str. 432). Przed erą hiperali-…

  Read more...
 • Dziecko w okresie pooperacyjnym

  Medycyna i Zdrowie

  Dziecko w okresie pooperacyjnym

  Ważne jest określenie czasu pobytu dziecka na oddziale pooperacyjnym. Sala pooperacyjna może dobrze spełniać swoją funkcję tylko wtedy, kiedy przestrzega się zasady możliwie najkrótszego czasu pobytu w niej chorego i tylko przez okres, w którym dziecko wymaga wzmożonego nadzoru. Pobyt…

  Read more...
 • Dusznica bolesna i zawał

  Medycyna i Zdrowie

  Dusznica bolesna i zawał

  Powyżej opisałem przypadki typowe. Dusznica bolesna i zawał mogą objawiać się również inaczej. Duży wpływ na samopoczucie chorego ma rozpoznanie i rokowanie. Rozpoznanie jest to stwierdzenie aktualnego stanu organizmu. Natomiast rokowanie jest to prognozowanie przebiegu choroby na podstawie badań statystycznych…

  Read more...
 • DOSTĘP ŻYLNY

  Medycyna i Zdrowie

  DOSTĘP ŻYLNY

  Dostęp żylny w metodzie obwodowej w niczym nie różni się od typowych miejsc dożylnego podawania płynów. Stosuje się w tym przypadku zarówno typowe igły metalowe, jak i różnego rodzaju kaniule żylne, ewentualnie cewniki wprowadzone do żył obwodowych przez nakłucie lub…

  Read more...
 • DOJRZEWANIE KOMÓREK UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

  Medycyna i Zdrowie

  DOJRZEWANIE KOMÓREK UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

  Bo mówiła sobie w duszy: Byłem się tylko dotknęła jego szaty, będę zdrowa. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzeki: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I uzdrowiona była niewiasta od onej godziny. ŚW. MATEUSZ 9,21-22. W tej części…

  Read more...
 • Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą

  Medycyna i Zdrowie

  Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą

  Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą – niedodma, spowodowana zaleganiem gęstej wydzieliny, – wysięk w jamie opłucnej, szczególnie przy zabiegach w klatce piersiowej, – zapalenie płuc, którego przebieg jest uzależniony od możliwości zaka-żenia wewnątrzszpitalnego, – zatorowość płucna, występująca…

  Read more...
 • Decyzja co do rozległości zabiegu

  Medycyna i Zdrowie

  Decyzja co do rozległości zabiegu

  Czasami zdarza się, że decyzja co do rozległości zabiegu podejmowana jest podczas operacji. W takich sytuacjach (często nie przewidzianych przez lekarza lub gdy pacjent nie został poinformowany o takiej możliwości) chory budzi się po zabiegu i z przerażeniem stwierdza, jak…

  Read more...
 • DALAJLAMA

  Medycyna i Zdrowie

  DALAJLAMA

  Wiele jest czynników mogących wywoływać niekorzystną reakcję psychi-czną chorego – począwszy od pierwszych zauważonych przez niego objawów, poprzez decyzję udania się do lekarza, niepokój związany z tą wizytą i pierwszymi badaniami, wreszcie oczekiwanie na wyniki. Potem pojawia się problem informacji…

  Read more...
 • Czy i Ty zaliczasz się do nich?

  Medycyna i Zdrowie

  Czy i Ty zaliczasz się do nich?

  Nie chodzi tutaj o budzenie fałszywej nadziei lub nierzeczywistych oczekiwań. Przebieg choroby nowotworowej bywa odmienny u różnych osób, podobnie jak różna jest u nich motywacja i siła woli, toteż nie można nikomu dawać żadnych gwarancji. WIARA Wielu lekarzy spotykało się…

  Read more...
 • Coxiella burnetii

  Medycyna i Zdrowie

  Coxiella burnetii

  Coxiella burnetii jest pałeczką, która barwi się ujemnie metodą Grama. Należy do riketsji, jest drobnoustrojem rozwijającym się wewnątrzkomórkowo. Wywołuje gorączkę Q. Rezerwuarem zarazka są kleszcze, gryzonie, ptactwo domowe i dzi-kie zwierzęta (7,11). Gorączka Q jest opisywana w Polsce od 1989…

  Read more...
 • Co działa w przypadku placebo?

  Medycyna i Zdrowie

  Co działa w przypadku placebo?

  Zauważono, że lek wywiera większy wpływ na pacjenta wtedy, gdy wierzy on w jego skuteczność, oczekuje jego pozytywnego działania. Stąd biorą się olbrzymie sukcesy „cudownych leków”, których skuteczność słabnie, w miarę jak mija na nie moda. „CUDOWNY LEK”. Dobrym przykładem…

  Read more...
 • CIAŁO I DUSZA

  Medycyna i Zdrowie

  CIAŁO I DUSZA

  Mówiąc o jedności umysłu i ciała, należy wspomnieć o medycynie psychosomatycznej (z łac.: psyche – dusza, sowa – ciało). Ta dziedzina nauki zajmuje się badaniem i leczeniem chorób o podłożu psychicznym. Nie znaczy to wcale, że są one nierzeczywiste czy…

  Read more...
 • CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

  Medycyna i Zdrowie

  CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

  Chociaż wiedza społeczeństwa o chorobach układu krążenia jest większa niż o nowotworach złośliwych, to jednak uważam za istotne przedstawienie najważniejszych zagadnień. By przybliżyć tę problema-tykę, najpierw minimum informacji na temat budowy i fizjologii układu krążenia. BUDOWA I CZYNNOŚĆ/ Najistotniejszym narządem…

  Read more...
 • Chlamydie

  Medycyna i Zdrowie

  Chlamydie

  Chlamydie są małymi bakteriami, mogącymi wywoływać zmiany w układzie od-dechowym, w narządach płciowych i narządzie wzroku. Zmiany zapalne płuc są głównie powodowane przez Chlamydia pneumoniae i Ch. psittaci (3,11,12). Chlamydia pneumoniae jest stosunkowo nowym szczepem stwierdzanym w tej grupie drobnoustrojów…

  Read more...
 • Chlamydia psittaci

  Medycyna i Zdrowie

  Chlamydia psittaci

  Są doniesienia wskazujące na zależność między przewlekłym zakażeniem wywołanym przez chlamydie a chorobą wieńcową. Lipopolisacharyd będący składnikiem chlamydii wiąże się z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL) w surowicy, modyfikując je w ten sposób, że stają się one toksyczne dla komórek…

  Read more...
 • Charakterystyczny obraz

  Medycyna i Zdrowie

  Charakterystyczny obraz

  Najgroźniejszym, na szczęście bardzo rzadkim powikłaniem tego rodzaju jest tamponada serca spowodowana odleżyną uszkadzającą ścianę prawego przedsionka (42). Powikłania tego nie obserwuje się w przypadku stosowania miękkiego cewnika z gumy sylikonowej. Niebezpieczne są tutaj sztywne cewniki z polietylenu. Jeżeli niemożliwe…

  Read more...
 • Bronchial intraepithelial

  Medycyna i Zdrowie

  Bronchial intraepithelial

  Nie jest to oczywiście przykład nienowotworowych odczynów tkankowych, ale rodzaj patologii usytuowany na pograniczu tychże i prawdziwych nowotworów złośliwych. BIN, o ile mi wiadomo, nie ma swojej reprezentacji w znanym mi piśmiennictwie naukowym, jednak nie ma powodów, dla których nie…

  Read more...
 • Bakteryjne zapalenia płuc

  Medycyna i Zdrowie

  Bakteryjne zapalenia płuc

  Typowe zapalenia płuc są wywołane najczęściej przez Streptococcus pneu-moniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, czasem Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa i inne (1, 2, 8,1-0). Pierwotne zakażenia bakteryjne występują rzadko, raczej wtórnie wikłają wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych lub oskrzeli.…

  Read more...
 • Badania laboratoryjne

  Medycyna i Zdrowie

  Badania laboratoryjne

  Badania laboratoryjne. Powinny one stanowić logiczne uzupełnienie badań klinicznych. Do badań podstawowych (poza grupą krwi) należy określenie składu morfologicznego krwi (jako minimalną granicę wartości przed zabiegami programowymi przyjmuje się Hb =110 g/l =10 g%, u noworodków 120g/l i odpowiednio do…

  Read more...
 • Bądź cierpliwy i spokojny

  Medycyna i Zdrowie

  Bądź cierpliwy i spokojny

  Wykonując to ćwiczenie, bądź cierpliwy i spokojny. Dzięki niemu możesz się wiele dowiedzieć o sobie samym. Możesz zobaczyć, jak bardzo ciążą Ci urazy. Odpuszczenie ich odczujesz, jakby Ci „kamień spadł z serca”. Być może jednak bardziej odpowiada Ci rola ofiary,…

  Read more...
 • AUTOSUGESTIA

  Medycyna i Zdrowie

  AUTOSUGESTIA

  Na początku naszego wieku w Nancy we Francji powstał ośrodek, w którym jako metodę leczniczą stosowano autosugestię, tj. technikę formowania osobowości polegającą na wpływaniu na procesy psychiczne i fizjologiczne leżące poza zasięgiem naszej świadomości. Sugestia i autosugestia są zjawiskami dającymi…

  Read more...
 • Atypowe zapalenia płuc

  Medycyna i Zdrowie

  Atypowe zapalenia płuc

  Atypowe zapalenia płuc różnią się przebiegiem klinicznym od tzw. „ty-powych”, czyli najczęściej występujących bakteryjnych zapaleń płuc (wywoła-nych np. przez Streptococcus pneumonicie) (5, 8, 11). Cechuje je wolne narastanie objawów – głównie grypopodobnych (bóle głowy, mięśni, czasem stawów, rzadko dreszcze, podwyższona…

  Read more...
 • Atypowe (śródmiąższowe) zapalenia płuc

  Medycyna i Zdrowie

  Atypowe (śródmiąższowe) zapalenia płuc

  Są wywoływane przez różne wirusy (RS, Influenzae, Parainfluenzae, adenowirusy) oraz przez drobnoustroje uważane za atypowe: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila. W płucach stwierdza się przewagę zmian śródmiąższowych, przyoskrzelowych, zwiększone upowietrznienie, rzadziej pla-miste zagęszczenia w miąższu lub duże nacieki jednoogniskowe.…

  Read more...
 • Antygenowo-swoiste limfocyty

  Medycyna i Zdrowie

  Antygenowo-swoiste limfocyty

  Składowe układu dopełniacza są także wytwarzane miejscowo przez makrofagi pęcherzykowe (3). Uczynniony układ dopełniacza tak drogą klasyczną, jak i alternatywną aktywuje enzymy proteolityczne, może spowodować lizę ko-mórek. Istotną rolę układu dopełniacza w zabezpieczaniu integralności układu oddechowego wykazano w układach doświadczalnych.…

  Read more...
 • Chemia

  Medycyna i Zdrowie

  Chemia

  Dobrodziejstwem dzisiejszych czasów jest stworzenie warunków i metod do przechowywania żywności. Można dzięki temu jeśli nie zlikwidować, to znacznie zmniejszyć widmo klęski głodu na świecie. Wydaje się to niedorzecznym twierdzeniem, ponieważ co roku ginie właśnie z tego powodu wiele milionów…

  Read more...
 • Aktywne metabolity tlenu płuc

  Medycyna i Zdrowie

  Aktywne metabolity tlenu płuc

  Aktywne metabolity tlenu są efektywnie inaktywowane przez układy antyoksydacyjne krwi. Jeżeli nie są one dostatecznie wydajne, może dochodzić do peroksydacji lipidów wchodzących w skład błon komórkowych, w wyniku czego ulega zaburzeniu bariera błonowa, a ponadto utlenowane lipidy stają się silnymi…

  Read more...
 • WEWNĘTRZNE CENTRUM

  Medycyna i Zdrowie

  WEWNĘTRZNE CENTRUM

  W ćwiczeniu tym będziemy budować i organizować pewną przestrzeń, specjalne miejsce symbolizujące szczególne wymiary naszej świadomości, jej najgłębsze pokłady – wewnętrzne centrum. Poziom umysłu, w którym jesteśmy szczególnie twórczy. Będzie ono symbolicznym przedstawieniem naszych ogromnych możliwości kierowania własnym życiem, rozumienia…

  Read more...
 • W ostrym zapaleniu serca

  Medycyna i Zdrowie

  W ostrym zapaleniu serca

  W ostrym zapaleniu serca zawsze występują równocześnie, jedynie w różnym nasileniu, zmiany wysiękowe i wysiękowo-włókniste w obrębie wsierdzia, mięśnia i osierdzia. Mimo z reguły równoczesnego objęcia procesem zapalnym wszystkich 3 podstawowych warstw serca, w obrazie klinicznym mogą występować objawy zapalenia…

  Read more...
 • W przewlekłej terapii przeciwnadciśnieniowej

  Medycyna i Zdrowie

  W przewlekłej terapii przeciwnadciśnieniowej

  W przewlekłej terapii przeciwnadciśnieniowej istotny wpływ na wybór stosowa-nego leku ma tolerancja leku przez chorego. W tym zakresie istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi chorymi, uwarunkowane być może genetycz-nymi różnicami biotransformacji i biodegradacji leków przeciwnadciśnieniowych. Wiek, jako czynnik wpływający na wybór…

  Read more...
 • Wahania prężności

  Medycyna i Zdrowie

  Wahania prężności

  W przebiegu porodu glikoliza beztlenowa może pomóc w przeżyciu noworodka, gdyż w razie wystąpienia niewydolności oddechowej źródłem energii może być glikogen. Wahania prężności dwutlenku węgla we krwi matki bywają przyczyną niewydolności oddechowej noworodka, zwłaszcza przedwcześnie urodzonego. PaCO,. matki może obniżyć…

  Read more...
 • Wewnętrzny przekrój rurki dotchawiczej

  Medycyna i Zdrowie

  Wewnętrzny przekrój rurki dotchawiczej

  Wewnętrzny przekrój rurki dotchawiczej – 3,5 mm. Na rynku są różne odmiany ru-ek21S’ 21D, 217 Tlen jest dostarczany do płuc przez: 1) układ T Ayre’a w modyfikacji Lecksona ieesa218, z ręcznym uciskaniem worka oddechowego lub 2) dopływ tlenu pod ciśnie-…

  Read more...
 • Worek przepuklinowy

  Medycyna i Zdrowie

  Worek przepuklinowy

  Worek przepuklinowy i szerokie pole operacyjne obejmujące całą przednią powierzchnię brzucha przemywa się roztworem antyseptycznym. Cięcie skóry prowadzi się okrężnie wokół podstawy szypuły przepukliny na granicy ze skórą zdrową, tak aby uwidocznić i uzyskać dostęp do brzegów otrzewnej. Po usunięciu…

  Read more...
 • Wolny czas

  Medycyna i Zdrowie

  Wolny czas

  Wiele osób często zastanawia się nad tym jak spędzić wolny czas po pracy czy szkole tak, aby przy okazji trochę poćwiczyć. Nie trzeba od razu zapisywać się na siłownie i kupować drogiego karnetu. Wystarczy trochę się rozejrzeć i zastanowi co…

  Read more...
 • Mysz polna czarna

  Edukacja i Nauka

  Mysz polna czarna

  Mysz polna. Mysz polna to mały gryzoń, nazywany także myszarką polną. Ten niewielki ssak wziął swoją nazwę z tego, iż można go spotkać najczęściej w obszarach trawiastych. Zwierzątko to występuje głównie w Europie i Azji. Jak wyżej zostało wspomniane myszarka…

  Read more...
 • Nornica a mysz polna

  Edukacja i Nauka

  Nornica a mysz polna

  Mysz Polna Mysz polna, a właściwie myszarka polna jest niewielkim gryzoniem z rodziny myszowatych. Myszarka polna występuje najczęściej w Europie Środkowej i Wschodniej, a także część Azji. Ciekawostką jest, iż mysz ta przyjęła swoją nazwę od greckich słów „poza domem,…

  Read more...
 • Mysz polna zwalczanie

  Edukacja i Nauka

  Mysz polna zwalczanie

  Mysz polna, czyli niezwykłe zwierzę obok nas Mysz polna jest gatunkiem myszy o bardzo szerokim zakresie występowania. Zajmuje tereny praktycznie wszystkich stref klimatycznych, stąd można podzielić ją na część orientalną i palearktyczną. Część orientalna zajmuje tereny bliskiego i dalekiego wschodu,…

  Read more...
 • Mysz polna pożywienie

  Edukacja i Nauka

  Mysz polna pożywienie

  Mysz polna Mysz polna to potoczna nazwa myszarki polnej. Jest to gryzoń z rodziny myszowatych. Zwierzę to występuje powszechnie w części Europy i Azji, również w Polsce. Mysz polna zamieszkuje nie tylko pola, jak wskazywałaby jej nazwa, ale też inne…

  Read more...
 • Mysz polna opis dla dzieci

  Edukacja i Nauka

  Mysz polna opis dla dzieci

  Myszy Na świecie jest wiele zwierząt, począwszy od ptaków a skończywszy na potężnych ssakach. Od zarania dziejów współdzielimy tę planetę ze zwierzętami. Czy to nam się podoba, czy nie jesteśmy zdani na ich obecność. Są ludzie, którzy lubią zwierzęta, fascynują…

  Read more...
 • Mysz polna informacje

  Edukacja i Nauka

  Mysz polna informacje

  Mysz w fotografii. Fotografia przyrody jest dziedziną fotografii, która zajmuje się uwiecznianiem w nietuzinkowy sposób świata przyrody. Zdjęcia w ramach tego typu fotografii obejmują zasadniczo krajobrazy, faunę, florę, ptaki, ssaki i różnego rodzaju kombinacje powyższych. To może być sposób na…

  Read more...
 • Czy mysz polna zapada w sen zimowy?

  Edukacja i Nauka

  Czy mysz polna zapada w sen zimowy?

  Mysz polna – popularny szkodnik upraw. Mysz polna to często występujący w naszych rejonach gryzoń. Z racji tego, że ssak ten żywi się prawie wszystkim, tj. bylinami, cebulami, warzywami, owadami a także ziarnem, jest ona postrzegana jako jedno z najczęściej…

  Read more...
 • Mysz polna jak się pozbyć?

  Edukacja i Nauka

  Mysz polna jak się pozbyć?

  Myszki Każdy czegoś się boi. Są niezliczone chyba rodzaje fobii. Od lęku przed wyjściem, czy przed ludźmi, istnieją także lęki przed zwierzętami, te uogólnione i rodzajowe. Można bać się pająków, czyli tzw. arachnofobia, można bać się kotów, czyli tzw. ailurofobia,…

  Read more...
 • Mysz polna choroby

  Edukacja i Nauka

  Mysz polna choroby

  Gdzie mieszka oraz czym się żywi mysz polna? Mysz polna jest gryzoniem najczęściej zamieszkującym łąki, pola, skraje lasów oraz przydrożne zarośla. Ponadto bardzo często można ja spotkać parkach oraz w ogrodach na obszarze od środkowej Europy, aż do Japonii oraz…

  Read more...
 • Mała mysz polna

  Edukacja i Nauka

  Mała mysz polna

  Polne zwierzęta Wychodząc na polanę, nie tylko w lecie, ale także na wiosnę i w zimie można spotkać wiele zwierząt. Nie trzeba się nawet specjalnie wysilać. Wystarczy rozejrzeć się dookoła i już dostrzeżesz kilka okazów. Są to gatunki nie tak…

  Read more...
 • Jak wygląda mysz polna?

  Edukacja i Nauka

  Jak wygląda mysz polna?

  Jakie zwierzę dla dziecka? Dzieci lubią bardzo różne zwierzątka. Czasem bywają dziwne, a czasem niekoniecznie. Nie ulega wątpliwości, że dorośli niejednokrotnie mogą się bardzo zdziwić. Dzieci wracają ze szkoły z kolejnym pomysłem na domowe zwierzątko i godzinami przekonują do jego…

  Read more...
 • Mysz polna ciekawostki

  Edukacja i Nauka

  Mysz polna ciekawostki

  Mysz polna. Małe gryzonie, do których należy np. mysz polna mogą wyrządzić wiele szkód. Niejednokrotnie próbujemy z nimi walczyć, często bezskutecznie. Niektórzy przyzwyczaili się do ich obecności, uznając je za naturalną część ekosystemu. Najlepszym sposobem jest żywołapka, czyli pułapka, która…

  Read more...
 • Rewizja informacji osobistych

  Edukacja i Nauka

  Rewizja informacji osobistych

  Człowiek zdaje sobie sprawę z przekonania po-twierdzającego pozytywny obraz własnej osoby. Jednocześnie „spycha w głąb nieświadomości” przekonania niewygodne i zagrażające. Takie samooszustwo ma charakter obronny. Człowiek hubrystyczny dokonuje zatem tendencyjnej selekcji percepcyjnej i mnemicznej, co jest zgodne z jego egoistycznym…

  Read more...
 • Rola cierpienia

  Edukacja i Nauka

  Rola cierpienia

  Ludzie, którzy poświęcili się opiece nad beznadziejnie chorymi, wskazują na to, jak często przy pomocy życzliwie wspomagającego otoczenia człowiek poprzez cierpienie wewnętrznie pogłębia się, dojrzewa i odkrywa świat niedostrzeganych dotychczas wartości. Można by tu mówić o perfekcyj- n e j…

  Read more...
 • Różne formy samooceny

  Edukacja i Nauka

  Różne formy samooceny

  Dystraktory te są istotnym hamulcem w procesie samopoznania. Nie ma jednak żadnych powodów do przypuszczenia, że uniemożliwiają one zdobycie wiedzy o swojej osobie. Trójczłonowa wiedza o samym sofcie. Samowiedza zgromadzona w procesie samopoznania stanowi pewną całość zakodowaną w strukturach poznawczych.…

  Read more...
 • Różne stadia samowiedzy

  Edukacja i Nauka

  Różne stadia samowiedzy

  Mimo działania wielu czynników deterioracji nie można zaakceptować potocznego, poglądu, że samowiedza jest zawsze zdeformowana. W wielu wypadkach człowiek formułuje względnie trafne samooceny i sądy opisowe. Dynamika. 1. Samowiedza nie jest strukturą całkowicie statyczną obraz własnej osoby zmienia się w…

  Read more...
 • Rozwój psychologii osobowości

  Edukacja i Nauka

  Rozwój psychologii osobowości

  Szlachetne cele, takie jak poznawanie prawdy i odkrywanie przyrody, nie upoważniają psychologa czy socjologa do stosowania zabiegów manipulacyjnych czy do fałszywej diagnozy osobowości osób badanych. Nic nie usprawiedliwia procedury, która wywołuje lęk, zagrożenie i cierpienie. Dlatego też należy dążyć do…

  Read more...
 • Rozwój uzdolnionych dzieci

  Edukacja i Nauka

  Rozwój uzdolnionych dzieci

  Dziecko, które wyrosło w poczuciu wiary we własne umiejętności i wykorzystuje swój umysł ochoczo, często popada w konflikt z doros|łymi i innymi dziećmi. Podobnie jak w wypadku naiwnych ludzi z eks|perymentu Ascha, istnieje odnośnie do dzieci znaczny nacisk społeczeń|stwa, aby…

  Read more...
 • Kardiolog Zgorzelec

  Kardiolog Zgorzelec

  Kardiolog Zgorzelec

  Ból Od paru dni mam bóle w klatce piersiowej, podobny do jak by mi ktoś wbijał szpilkę w serce. Takie były objawy na początku, później z dnia na dzień robiło się coraz gorzej do wyżej wymienionych objawów zaczęły występować zawroty…

  Read more...
 • Kardiologia Zgorzelec

  Zgorzelec kardiolog

  Kardiologia Zgorzelec

  Jaki kardiolog? W dzisiejszych czasach liczba lekarzy maleje, tak pokazują statystyki oraz materiały prasowe. Jakie są tego powody? Można się domyślać że finansowe. Poziom zarobków lekarzy w ujęciu ogólnym w zestawieniu z ilością pacjentów jest niski. Kolejki do specjalistów rosną,…

  Read more...
 • Dobry kardiolog Zgorzelec

  Kardiologia Zgorzelec

  Dobry kardiolog Zgorzelec

  Zgorzelec – lekarz kardiolog Kardiolog zajmuje się leczeniem chorób i wad serca oraz układu krążenia. Co za tym idzie kardiologia jest jedną z ważnych dziedzin medycyny, jako że schorzenia układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych takich jak…

  Read more...
 • Kardiolog Zgorzelec nfz

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Kardiolog Zgorzelec nfz

  Szpitalne przygody Szpitale nie kojarzą się nam z reguły dobrze i bardzo często staramy się je omijać. Niestety nie zawsze możemy i mamy taką możliwość, dlatego też warto o siebie dbać, a gdy przyjdzie nam zjawić się u lekarza, to…

  Read more...
 • Lekarze kardiolodzy Zgorzelec

  Kardiolodzy Zgorzelec

  Lekarze kardiolodzy Zgorzelec

  Zgorzelec Zgorzelec to przepiękna i bardzo urokliwa miejscowość położona w województwie dolnośląskim, tuż przy granicy z Niemcami i niemieckim miastem Gorlitz. W Zgorzelcu warto wybrać się nad zalew Czerwona Woda czy wybrać się do Muzeum łużyckiego, obejrzeć dostępne wystawy bogate…

  Read more...
 • Szpital Zgorzelec kardiologia ordynator

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Szpital Zgorzelec kardiologia ordynator

  Badań profilaktycznych nie można lekceważyć Szybkie tempo życia, stres i zła dieta, to codzienność wielu Polaków. Dzień zaczynamy od kawy, w pracy jemy w najlepszym wypadku kanapki z szynką i serem przyniesione z domu, w najgorszym zapychamy się batonikiem lub…

  Read more...
 • Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec, Kardiolodzy Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec prywatnie, Kardiologia Zgorzelec, Zgorzelec kardiolog

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Praca kardiologa Praca lekarza na pewno nie należy do najłatwiejszych. Stykanie się na co dzień z ogromem ludzkiego nieszczęścia i bólu musi odcisnąć swoje piętno. Lekarze chcąc nie chcąc muszą uodpornić się na ludzki ból. Lekarz kardiolog zajmuje się sercem,…

  Read more...
 • Kardiolodzy Zgorzelec

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec, Kardiolodzy Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec prywatnie, Kardiologia Zgorzelec, Zgorzelec kardiolog

  Kardiolodzy Zgorzelec

  Kardiolog w Zgorzelcu Choroby serca i układu krążenia to najczęstsze przyczyny zgonów. Ciągły pośpiech, stres, zła dieta, brak aktywności fizycznej powodują znaczne osłabienie układu co przekłada się na poważne schorzenia. Dbałość o stan serca jest dla współcześnie żyjących warunkiem koniecznym…

  Read more...
 • Prywatna praktyka lekarska Zgorzelec

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec, Kardiolodzy Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec prywatnie, Kardiologia Zgorzelec, Zgorzelec kardiolog

  Prywatna praktyka lekarska Zgorzelec

  Kardiolog Kardiolog jest lekarzem, który zajmuje się leczeniem chorób serca oraz naczyń krwionośnych. Dziedziną zajmującą się tego typu schorzeniami jest kardiologia. Choroby serca dotykają wiele osób – nie tylko starszych, lecz także młodych. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów zakłócających…

  Read more...
 • Kardiolog Zgorzelec szpital

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec, Kardiolodzy Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec prywatnie, Kardiologia Zgorzelec, Zgorzelec kardiolog

  Kardiolog Zgorzelec szpital

  Kardiolog w Zgorzelcu Zgorzelec to miasto położone w województwie dolnośląskim, przy granicy z Niemcami. Na terenie całego miasta są dostępne placówki, które zadbają o zdrowie mieszkańców. Warto pamiętać o swoim zdrowiu i zadbać o siebie. Należy pamiętać o zdrowej diecie,…

  Read more...
 • Kardiolog dziecięcy Zgorzelec

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec, Kardiolodzy Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec prywatnie, Kardiologia Zgorzelec, Zgorzelec kardiolog

  Kardiolog dziecięcy Zgorzelec

  Zadbaj o swoje serce Liczba chorób kardiologicznych w Zgorzelcu rośnie z roku na rok. Jeśli jesteś osobą mało aktywną fizycznie, palącą, niewysypiającą się i narażoną na ciągły stres, może Ci być potrzebny kardiolog. Nawet jeśli wydaje Ci się, że jesteś…

  Read more...
 • Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec, Kardiolodzy Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec, Kardiolog Zgorzelec prywatnie, Kardiologia Zgorzelec, Zgorzelec kardiolog

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Kardiolog w Zgorzelcu Dbanie o zdrowie nie powinno ograniczać się tylko do zdrowego stylu życia, ćwiczeń i suplementów. Ważna jest także częsta konsultacja lekarska, która może pomóc we wczesnym wykryciu choroby i jej dalszym, skutecznym leczeniu. Ostatnio duże żniwo zbierają…

  Read more...
 • Nieprzyjemności niestrawności

  Kardiolog Zgorzelec

  Nieprzyjemności niestrawności

  Objawy typowe dla niestrawności chociaż raz dotknęły każdego człowieka. Wszyscy znamy uczucie przejedzenia, tak bardzo typowe dla niestrawności. Takie uczucie sprawia, że czujemy się ociężale i nie mamy ochoty na wykonywanie innych czynności, jedyną myślą jest chęć położenia się i…

  Read more...
 • Niespodziewany i dokuczliwy ból

  Kardiologia Zgorzelec

  Niespodziewany i dokuczliwy ból

  Niespodziewany ból ? to zmora wielu ludzi. Najgorszy jest zwłaszcza ból głowy. Pojawia się niż stąd, ni zowąd i skutecznie niszczy wszelki plany. Doskonale wiem czym mówię. Kiedyś ból głowy prawie zniszczył maje urodziny. Planowałam je od kilku miesięcy. Zaprosiłam…

  Read more...
 • Nieufność do lekarzy

  Kardiolodzy Zgorzelec

  Nieufność do lekarzy

  Niestety z natury jest nieufna. Nie ufam także lekarzom i farmaceutom. Zawsze więc, gdy lekarz przepisze mi jakiś lek, zanim wykupię go w aptece, czytam opinię na jego temat w internecie. Tak samo robię w przypadku kosmetyków i różnego rodzaju…

  Read more...
 • Osteoporoza i nowotwory a kwestie genetyczne

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Osteoporoza i nowotwory a kwestie genetyczne

  Powszechnie wiadomo, że jest kilka rodzajów raka (na przykład niektóre nowotwory mogą dotyczyć raka okrężnicy, inaczej jelita grubego, może być rak skóry, wymienia się często również raka piersi). Wszystkie one mają silne podłoże genetyczne, a genetyka może odgrywać rolę w…

  Read more...
 • Oznaki wycieńczenia organizmu

  Zgorzelec kardiolog

  Oznaki wycieńczenia organizmu

  Odpoczynek jest człowiekowi niezbędny. Wiedzieli to ludzie już od tysięcy lat. O odpoczynku mówi przecież nawet Biblia. Już w przypowieści o początku świata możemy przeczytać, że Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmy poświęcił na odpoczynek. Dlatego tez chrześcijanie…

  Read more...
 • Podologia, czyli wszystko o zdrowiu stóp

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Podologia, czyli wszystko o zdrowiu stóp

  Nauka i medycyna idą szybko do przodu, rozwijają się w różnych kierunkach, starając się dynamicznie odpowiadać na zapotrzebowanie ze strony pacjentów. Jedną z takich nowych dziedzin, które powstały w ciągu ostatnich kilku lat jest podologia.Podologiato obszar wiedzy znajdujący się na…

  Read more...
 • Jak prawidłowo obchodzić się z otarciami?

  Zgorzelec kardiolog

  Jak prawidłowo obchodzić się z otarciami?

  Jak prawidłowo obchodzić się z otarciami? Tak samo, jak nie da zrobić się omleta bez rozbijania jajek, tak samo tam, gdzie uprawia się sport, drobne urazy są nieuniknione. Upadek na twardą powierzchnię powoduje niemalże natychmiastowe otarcia na kolanach lub łokciach.…

  Read more...
 • Skutki uboczne przedawkowania Flexa Plus opinie z forum

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Skutki uboczne przedawkowania Flexa Plus opinie z forum

  Skutki uboczne przedawkowania Flexa Plus opinie z forum Przedawkowanie ma typowe cechy: pojawiają się toksyczne objawy z systemami boku (od bodźca do obiegu), niedociśnienie, depresja oddechowa, niewydolność nerek (nawet z ostrym niedoborem) oraz toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowy (z…

  Read more...
 • Sprawozdanie dotyczące stosowania leku

  Kardiolodzy Zgorzelec

  Sprawozdanie dotyczące stosowania leku

  Sprawozdanie dotyczące stosowania leku Flexa Plus cena to tabletki stosowane do leczenia w różnych zespołach bólowych i stanach zapalnych stawów, który jest używany : W zapaleniach stawów (reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie kości, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie, ostry atak dny…

  Read more...
 • Sposób działania leku i efekty

  Kardiologia Zgorzelec

  Sposób działania leku i efekty

  Sposób działania leku i efekty Suplement przenika wystarczająco szybko przez skórę i warstwy podskórne, ale wolniej niż z tabletki. Po użyciu tabletki zawierającej 50 miligramów koncentracja substancji w osoczu średnio po 1 godzinie stanowi około dwie trzecie maksymalnego stężenia po…

  Read more...
 • Flexa Plus – lek na stawy: sposób działania i efekty

  Kardiolog Zgorzelec

  Flexa Plus – lek na stawy: sposób działania i efekty

  Główne cechy fizyczno-chemiczne: tabletki o żółtawym kolorze białym, który wydziela woń podobną do lekkiego zapachu smaru; Zawartość jednego czopka w opakowaniu to 50 mg sodu diklofenaku. Inne składniki: stały tłuszcz. Flexa Plus – czy lek jest skuteczny? Tabletki te są…

  Read more...
 • Ekstradawka witaminy C

  Medycyna i Zdrowie

  Ekstradawka witaminy C

  Witamina C odgrywa bardzo ważną rolę w naszym organizmie. To właśnie ona zwiększa absorpcję żelaza, odporność organizmu. Dlatego też, gdy tylko zaczynamy odczuwać spadek sił witalnych, energii, to od razu sięgajmy po jej naturalne źródła. W ten sposób nasz organizm…

  Read more...
 • Jak bliskość pupila wpływa na nasz nastrój i zdrowie?

  Medycyna i Zdrowie

  Jak bliskość pupila wpływa na nasz nastrój i zdrowie?

  Każdy z nas w życiu miał jakieś zwierzątko. Jedni hodowali rybki, inni posiadali psy, koty, a jeszcze inni pająki czy chomiki. Trudno się dziwić, w końcu zwierzątka uczą nas wielu pożytecznych rzeczy, a także sprawiają nam wiele przyjemności. Jednak, jak…

  Read more...
 • Nowoczesne metody leczenia pajączków i żylaków

  Medycyna i Zdrowie

  Nowoczesne metody leczenia pajączków i żylaków

  Piękne, zadbane, estetyczne nogi, to marzenie każdej kobiety. Dlatego też, gdy tylko na naszych kończynach dolnych pojawiają się defekty w postaci żylaków czy pajączków, to szybko tracimy dobry humor i zamiast krótkich szortów, spódniczek nosimy długie spodnie. Na szczęście, współczesna…

  Read more...
 • Za leczenie zapłacisz z własnej kieszeni

  Medycyna i Zdrowie

  Za leczenie zapłacisz z własnej kieszeni

  Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann oficjalnie potwierdził, że rząd zamierza ograniczyć koszyk świadczeń gwarantowanych i tym samym zmniejszyć zakres usług medycznych dostępnych w ramach składki zdrowotnej. Co to oznacza dla nas? Tyle, że za niektóre usługi medyczne, które do tej pory…

  Read more...
 • Nowoczesne zabiegi, poprawią wzrok, usuną zaćmę.

  Medycyna i Zdrowie

  Nowoczesne zabiegi, poprawią wzrok, usuną zaćmę.

  Po 40. roku życia nasz wzrok ulega znacznemu pogorszeniu. Zaczynają nam doskwierać różne choroby oczu, takie jak np. presbiopia czy zaćma. Na szczęście współczesna medycyna ma nam do zaoferowania wiele metod, które pozwolą w szybki i bezpieczny sposób skorygować daną…

  Read more...
 • Winogrona chronią nadciśnieniowców przed niewydolnością serca

  Medycyna i Zdrowie

  Winogrona chronią nadciśnieniowców przed niewydolnością serca

  Winorośl należy do jednych z najstarszych roślin świata. O jej cudownych właściwościach wiadomo było już w czasach starożytnych. Sam Hipokrates mawiał, że winogrono ma właściwości takie same jak miód. Nic więc dziwnego, że i w dzisiejszych czasach lekarze medycyny, naukowcy…

  Read more...
 • Seniorzy częściej doświadczają bezsenności, ale łatwiej sobie z nią radzą

  Medycyna i Zdrowie

  Seniorzy częściej doświadczają bezsenności, ale łatwiej sobie z nią radzą

  Sen jest nieodłączną częścią naszego życia. To dzięki niemu, nasz mózg się regeneruje i jest zdolny do prawidłowego funkcjonowania w ciągu dnia. Średni czas snu dla przeciętnego człowieka wynosi 8 godzin. Z wiekiem ten czas ulega nieustannemu skróceniu i wynosi…

  Read more...
 • Niezwykły efekt udaru: 90 latka ujawniła wielki talent malarski

  Medycyna i Zdrowie

  Niezwykły efekt udaru: 90 latka ujawniła wielki talent malarski

  Lekarze od wielu lat próbują dociec, jak to jest możliwe, że osoby, które doświadczyły poważnych zaburzeń w mózgu nagle zaczynają przejawiać niezwykły talent artystyczny, który nieznany był przed chorobą. Z roku na rok kroniki medyczne odnotowują niezliczoną ilość przypadków, kiedy…

  Read more...
 • Nordic Walking dla seniora

  Medycyna i Zdrowie

  Nordic Walking dla seniora

  Teraz, kiedy za oknami świeci słońce, a przyroda sprawia, że przebywanie na świeżym powietrzu jest jeszcze przyjemniejsze warto pomyśleć o swojej kondycji. Który sport da nam najwięcej satysfakcji i korzyści? Wszystko uzależnione jest od nas samych, od naszego stanu zdrowia…

  Read more...
 • Układ pokarmowy nie przepada za nowościami

  Medycyna i Zdrowie

  Układ pokarmowy nie przepada za nowościami

  Lato to czas podróży, wycieczek, zwiedzania. Niestety, błogi czas wypoczynku dość często zakłócają nam problemy gastryczne. I takim oto sposobem, zamiast zwiedzać, opalać się, rozkoszować pięknem przyrody spędzamy czas w hotelowym zaciszu. Co zrobić, aby pozbyć się niechcianych i uciążliwych…

  Read more...
 • Eozynofile (EOS)

  Zdrowie i Medycyna

  Eozynofile (EOS)

  Eozynofile (EOS) Eozynofile są zaliczane do jednej z grup krwinek białych. Inaczej nazywamy je granulocytami kwasochłonnymi. Prawidłowy poziom Eozynofili. Norma dla tej grupy to około 1-5 % objętości wszystkich krwinek białych i wskazania te dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn.…

  Read more...
 • Hematokryt (HCT)

  Zdrowie i Medycyna

  Hematokryt (HCT)

  Hematokryt jest wartością mówiącą nam o objętości erytrocytów w 100 ml krwi pełnej. Wielkość tego parametru będzie zależeć nie tyle od średniej objętości krwinki czerwonej, ale od ich ilości. Inaczej HCT możemy określić stosunkiem krwinek czerwonych do płynnej części krwi…

  Read more...
 • HGB czyli Hemoglobina

  Zdrowie i Medycyna

  HGB czyli Hemoglobina

  HGB czyli Hemoglobina Hemoglobina jest to czerwony barwnik krwi. Spełnia bardzo ważne zadanie, mianowicie przenosi tlen. Jeden gram tego składnika, w przypadku pełnego wysycenia tlenem ma zdolność wiązania 1,34 ml tlenu. Wartość tego parametru ma związek nie tylko ze stanem…

  Read more...
 • I już po terapii

  Zdrowie i Medycyna

  I już po terapii

  Nadszedł ten dzień, w którym mogę powiedzieć „wreszcie się skończyła ta terapia”. Chwila, która z każdym kolejnym zastrzykiem wydawała się być coraz bardziej daleka. Tak, początek terapii minął bardzo szybko, do 30-tego zastrzyku nie wiedziałem ani kiedy to się stało.…

  Read more...
 • Jakie genotypy wirusa HCV możemy wyróżnić przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C

  Zdrowie i Medycyna

  Jakie genotypy wirusa HCV możemy wyróżnić przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C

  Jakie genotypy wirusa HCV możemy wyróżnić przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C możemy wyróżnić(jak dotąd) sześć głównych genotypów wirusa i wiele podtypów w każdej z nich. Generalnie pacjenci zakażeni są tylko jednym genotypem wirusa…

  Read more...
 • Kinaza kreatynowa

  Zdrowie i Medycyna

  Kinaza kreatynowa

  Kinaza kreatynowa Kinaza keratynowa jest enzymem obecnym w mięśniach, sercu i mózgu. Jej poziom w naszym organizmie wzrasta także w związku z dużym wysiłkiem fizycznym. Norma jeżeli chodzi o ten parametr wynosi dla kobiety 24-170 im/l, a dla mężczyzny 24-195…

  Read more...
 • Końcówka z rabatem

  Zdrowie i Medycyna

  Końcówka z rabatem

  Końcówka z rabatem No i stało się i sobie wywróżyłem sytuacje poruszaną kiedyś na czacie Prometeuszy „co by było gdyby?”. Do rzeczy, w poniedziałek byłem na ostatniej wizycie kontrolnej na terapii.Wyznaczoną godzinę miałem na”około 15tej” ;). Jak ja nie lubię…

  Read more...
 • Kreatynina (CREA)

  Zdrowie i Medycyna

  Kreatynina (CREA)

  Kreatynina (CREA) Kreatynina jest produktem powstającym na skutek rozpadania się kreatyny, czyli nośnika energii naszych mięśni. Codziennie niewielka część (0,01%) kreatyny zawartej w mięśniach staje się kreatyniną, a potem po przefiltrowaniu przez nerki ulega wydaleniu z moczem. Generalnie stężenie tego…

  Read more...
 • Kwas moczowy (URIC)

  Zdrowie i Medycyna

  Kwas moczowy (URIC)

  Kwas moczowy (URIC) Kwas moczowy powstaje w procesie przemiany puryn, który ma miejsce w wątrobie przy udziale różnych enzymów. Około 30% tego składnika zostaje wydalone przez przewód pokarmowy, a reszta zostaje przefiltrowana przez nerki. W zdrowym organizmie istnieje równowaga pomiędzy…

  Read more...
 • Leukocyty (WBC)

  Zdrowie i Medycyna

  Leukocyty (WBC)

  Leukocyty (WBC). robertone wrz 17, 2011 kategoria: Morfologia Popularna nazwa leukocytów to krwinki białe. Wyróżnia się pięć rodzajów krwinek białych a mianowicie: neutrofile, eozynofile, bazofile, monocyty oraz limfocyty. Leukocyty jako grupa pełnią w organizmie bardzo odpowiedzialne zadanie ochrony przed takimi…

  Read more...
 • Barbara Ciszek Ginekolog Wodzisław śląski

  Medycyna i Zdrowie

  Barbara Ciszek Ginekolog Wodzisław śląski

  Ginekolog – położnik z doświadczeniem Oferuję pełną opiekę ginekologiczną dla Pacjentek w każdym wieku, która obejmuje szeroki zakres badań ginekologicznych i wielu innych. Podejmuję się również prowadzenia ciąży oraz leczenia niepłodności. Od lat z powodzeniem pomagam Pacjentkom nie tylko bezpiecznie…

  Read more...
 • Mezoterapia bezigłowa – ACTH Derm System

  Zdrowie i Medycyna

  Mezoterapia bezigłowa – ACTH Derm System

  Mezoterapia bezigłowa – ACTH Derm System ACTH DERM SYSTEM to medyczny system do bezigłowej mazoterapii pozwalający osiągnąć wspaniałe efekty poprawy kondycji skóry i pozbyć się cellulitu, rozstępów i wiotkości skóry bez konieczności poddawania sie zabiegom chirurgicznym czy zastrzykom. Za pomocą…

  Read more...
 • Blomdahl medical beauty systems

  Zdrowie i Medycyna

  Blomdahl medical beauty systems

  Mikrodermabrazja Mikrodermabrazja jest to zabieg, który poprawia funkcjonowanie skóry i pomaga uporać się ze specyficznymi problemami skórnymi. Jest metodą mechanicznego złuszczania naskórka warstwa po warstwie. Jest to bezbolesny, relaksujący zabieg polecany dla osób w każdym wieku i z każdym rodzajem…

  Read more...
 • Salon kosmetyczny Grójec

  Zdrowie i Medycyna

  Salon kosmetyczny Grójec

  Przedłużanie i zagęszczanie rzęs Nouveau Lashes. Przedłużanie rzęs metoda 1:1 i 2:1 Firma SECRET Lashes posiada rekomendacje wielu europejskich i polskich, prestiżowych organizacji kosmetycznych. Wszystkie potwierdzają jakość produktów i usług: The Gulid of Professional Beauty Therapists, The British Association Beauty…

  Read more...
 • Gabinet kosmetyczny Grójec

  Zdrowie i Medycyna

  Gabinet kosmetyczny Grójec

  DCK – Endomasaż DCK Derma Sense System to kompleksowe i skuteczne urządzenie do zabiegów na twarz i ciało. Gwarantuje rewelacyjne efekty już po pierwszym zabiegu. Jako jedyne na rynku wykorzystuje zaawansowaną technologię NANO INFRA – RED SYSTEM. Daje ono znakomite…

  Read more...
 • Spa Grójec

  Zdrowie i Medycyna

  Spa Grójec

  RADIOFREKFENCJA- FALE RADIOWE BIPOLARNE To nowość w zakresie bezoperacyjnego liftingu twarzy, usuwania zmarszczek oraz lipolizy czyli redukcji tkanki tłuszczowej ! W niektórych krajach zabieg ten zastąpił już w pełni BOTOX oraz lifting przy pomocy skalpela. Zabieg jest bezpieczny, nie iniekcyjny,…

  Read more...
 • Wyspa Grójec

  Zdrowie i Medycyna

  Wyspa Grójec

  NOWOŚĆ!!! DERMA PEN. – cena: 250zł(twarz) DERMA PEN pozwala na rewolucyjne zmiany wyglądu skóry nie tylko na twarzy ale całego ciała. Najedź kursorem na obrazek by dowiedzieć się więcej lub zadzwoń do nas.WySpa powstała z myśla o osobach marzących o…

  Read more...
 • ASTYGMATYZM – NA POMOC ZMĘCZONYM OCZOM

  Zgorzelec kardiolog

  ASTYGMATYZM – NA POMOC ZMĘCZONYM OCZOM

  ASTYGMATYZM – NA POMOC ZMĘCZONYM OCZOM Oglądasz świat przez mgłę, doświadczasz częstych migren, nie możesz skupić wzorku na jednym punkcie, być może to astygmatyzm. Niezborność oka ( astygmatyzm ) to wada wzroku, najczęściej wywołana przez niewłaściwą budowę gałki ocznej. Choroba…

  Read more...
 • Egzema – Leczenie tej choroby

  Zgorzelec kardiolog

  Egzema – Leczenie tej choroby

  Leczenie tej choroby jest trudne i w zasadzie polega ono na łagodzeniu objawów. Przede wszystkim należy zadbać o skórę. Nie można nosić ubrań z szorstkich tkanin, które by mogły ją podrażnić, a ponadto warto, żeby były luźne i nie dochodziło…

  Read more...
 • Atopowe zapalenie skóry

  Zgorzelec kardiolog

  Atopowe zapalenie skóry

  Egzema to ogólna nazwa stosowana w przypadku określenia grupy zapaleń skóry. Potoczny i bardziej polski termin to po prostu wyprysk. Choroba ta najczęściej dotyka niemowląt i dzieci, zdarza się jednak, iż występuje również u dorosłych. Przyczyny egzemy na chwilę obecną…

  Read more...
 • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

  Zgorzelec kardiolog

  Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

  Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) to choroba charakteryzująca się rozrośnięciem tkanki limfatycznej, która następnie pojawia się w różnych miejscach ciała. Dochodzi też do powiększenia węzłów chłonnych, śledziony i wątroby. Z innych objawów – bardziej zewnętrznych – wymienić z pewnością należy bóle…

  Read more...
 • Białaczka

  Zgorzelec kardiolog

  Białaczka

  Białaczka Białaczka, która posiada też łacińską nazwę leucaemia, to wspólne określenie grupy chorób nowotworowych, które atakują układ krwiotwórczy. Popularna nazwa ma bezpośredni związek z faktem, iż krew u osoby chorej, ma rzeczywiście białe zabarwienie. Z kolei łacińska wersja to efekt…

  Read more...
 • Rak a styl życia

  Medycyna i Zdrowie

  Rak a styl życia

  Dzisiejszy temat jak najbardziej na czasie ,coraz więcej osób nie tylko w Polsce ale na całym świecie zastanawia się jak uniknąć choroby nowotworowej tak zwanego Raka.Ilość zachorowań z roku na rok rośnie i tak na pierwszym miejscu jest rak płuc…

  Read more...
 • Oparzenia słoneczne uważaj

  Medycyna i Zdrowie

  Oparzenia słoneczne uważaj

  Przed nami lato ,słoneczne,upalne dni a już paru moich znajomych doznało poparzenia na skutek bezmyślnego przebywania na słońcu. Słońce jest bardzo ważnym czynnikiem naszego życia pobudza wytwarzanie witaminy D która to z kolei wpływa na przyswajanie wapnia z pożywienia który…

  Read more...
 • Serce masz tylko jedno dbaj o nie

  Medycyna i Zdrowie

  Serce masz tylko jedno dbaj o nie

  Statystyki instytucji zdrowotnych jak i ubezpieczeniowych biją na alarm wzrasta zachorowalność i śmiertelność spowodowana chorobami serca.Poprawa stanu zdrowia populacji ludzkiej zależy w dużej mierze od nas samych. Najczęstszą przyczyną chorób serca (nie wliczając wad serca) jest lekkomyślne traktowanie zdrowia (palenie,złe…

  Read more...
 • Właściwości lecznicze lnu

  Medycyna i Zdrowie

  Właściwości lecznicze lnu

  Nasiona lnu są bogate w naturalne oleje i śluzy oraz w lecytynę która chroni organizm przed miażdżycą ,W wyniku rabunkowej gospodarki połowu ryb posiadających duże ilości tranu ,len okazał się najlepszym środkiem zastępującym tran.Zmielone siemię lniane chroni dzieci przed chorobami…

  Read more...
 • Bieganie wpływa na odchudzanie

  Medycyna i Zdrowie

  Bieganie wpływa na odchudzanie

  Bieganie niektórym z nas kojarzy się tylko z potem, zmęczeniem i ogólnie ogromnym wysiłkiem fizycznym. Niektórzy z pewnością zastanawiają się czy istnieje związek jeżeli o chodzi o bieganie a odchudzanie. Bieganie może być na prawdę przyjemne i pożyteczne szczególnie w…

  Read more...
 • Dbamy o szyjkę macicy

  Zdrowie i Medycyna

  Dbamy o szyjkę macicy

  Dbamy o szyjkę macicy Jeśli chodzi o dbanie o szyjkę macicy to najważniejsze SA regularne badania przede wszystkim cytologia. Szyjka macicy stanowi bardzo ważną część układu rozrodczego kobiety. Chroni ona jajowody, jajniki i macice przed zakażeniami. To właśnie przez nią…

  Read more...
 • Pokonaj tarczycę

  Zdrowie i Medycyna

  Pokonaj tarczycę

  Pokonaj tarczycę Nieuleczalna choroba tarczycy może doprowadzić do dużej ilości powikłań a te na pierwszy rzut oka wcale nie wskazują, że to ona jest winna. Jeśli sporo chudniesz a jesz jak dotychczas to powinnaś szybko się przebadać. Chudnięcie bez powodu…

  Read more...
 • Akupresura

  Zdrowie i Medycyna

  Akupresura

  Akupresura Gdy czujesz się zmęczona po całym dniu, bolą cię stopy lub po prostu masz ciężkie nogi to spróbuj tej metody. Akupresura to leczenie przez dotyk. Części ciała musza być dotykane, głaskane i uciskane. Metoda ta znana już była naszym…

  Read more...
 • Leczymy trądzik różowaty

  Zdrowie i Medycyna

  Leczymy trądzik różowaty

  Leczymy trądzik różowaty Trądzik różowaty zaczyna się od nadmiernego czerwienienia się pod wpływem wstydu, zimna i dymu. Z biegiem czasu mamy takie utrzymują się coraz dłużej. Zauważyć możemy poszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, co objawi się tak zwanymi pajączkami. Skóra nasza…

  Read more...
 • Błąd lekarski

  Zdrowie i Medycyna

  Błąd lekarski

  Błąd lekarski Jeśli w stosunku do nas, lub naszych bliskich został popełniony błąd lekarski to możemy dochodzić odszkodowania od sądu lub komisji lekarskiej. Odszkodowania mogą tez domagać się osób w stosunku, do których została postawiona zła diagnoza. Dochodzenie odszkodowania przed…

  Read more...
 • Mózg potrzebuje stymulacji

  Edukacja i Nauka

  Mózg potrzebuje stymulacji

  Mózg potrzebuje stymulacji. Dostarczaj mu wiele wartościowych informacji. Mózg lubi istotne i ciekawe informacje podane w rozmaity sposób. Jeśli więc zadaniem jest nauka języka (np. angielskiego) najważniejszym warunkiem jest stała i intensywna dawka interesujących wiadomości lingwistycznych. Na początku kiedy język…

  Read more...
 • Efektywność przyswajania wiedzy

  Edukacja i Nauka

  Efektywność przyswajania wiedzy

  Naucz się jak angażować emocje do zwiększenia efektywności przyswajania wiedzy. Pozytywne emocje dostarczają mózgowi energii i zwiększają efektywność nauki – dlatego warto skorzystać z wspomnianych wcześniej wyjazdów łączących naukę angielskiego z wakacjami za granicą oczywiście. Interesująca historia, emocjonujący audiobook, osoby…

  Read more...
 • Naturalna nauka języka angielskiego

  Edukacja i Nauka

  Naturalna nauka języka angielskiego

  Poniższy artykuł powstał przy pomocy organizatora kursów języka angielskiego za granicą (Malta, USA, Anglia) firmy Sprachcaffe. Więcej informacji o kursach znajdziecie tutaj. (PS. To nie jest artykuł sponsorowany.) Znacie już podstawy efektywnej nauki angielskiego, czas zapoznać się z bardzo pomocną…

  Read more...
 • PUBLIKACJA ARTYKUŁU

  Edukacja i Nauka

  PUBLIKACJA ARTYKUŁU

  PUBLIKACJA ARTYKUŁU. Sprawdź działanie linków w artykule. Czy prowadzą rzeczywiście do tych stron, do których powinny. Ja (prawie) zawsze umieszczam jeszcze przy linkach komendę target=”_blank”, by wszystkie linki otwierały się w nowych oknach. W ten sposób można dłużej zatrzymać czytelnika…

  Read more...
 • Publikacja i promocja wpisu na blogu – poradnik krok po kroku

  Edukacja i Nauka

  Publikacja i promocja wpisu na blogu – poradnik krok po kroku

  Jeżeli prowadzisz już bloga lub zamierzasz w najbliższej przyszłości, to z pewnością ten wpis będzie dla Ciebie bardzo przydatny. Jeżeli nie masz własnego bloga, to także możesz go przeczytać, by poznać sekrety sprawnej publikacji artykułu na blogu. Tutaj nie ma…

  Read more...
 • Zainteresowanie dziecka nauką

  Edukacja i Nauka

  Zainteresowanie dziecka nauką

  Niektórzy rodzice mają spory problem, żeby wytłumaczyć swojemu dziecku, że chodzenie do szkoły oraz nauka różnych rzeczy są bardzo ważne. Jak sprawić, żeby dziecko polubiło szkołę i chodziło do niej chętniej, niż dotychczas? Ważne, aby zrozumieć punkt widzenia naszego dziecka.…

  Read more...
 • Jak efektywnie uczyć się angielskiego?

  Edukacja i Nauka

  Jak efektywnie uczyć się angielskiego?

  Gdy jesteśmy dziećmi, łatwo przyswajać nam wiedzę. Przede wszystkim, każdy młody człowiek jest ciekawy świata, chce wiedzieć więcej. Okazuje się również, że większość z nas nie wykazuje takich postaw w dalszym życiu. Dlaczego? Gdzie tkwi zatem problem? Dlaczego nauka przychodzi…

  Read more...
 • Układ pokarmowy u myszy

  Edukacja i Nauka

  Układ pokarmowy u myszy

  Czym karmimy myszy? Najpopularniejsza karmą dla myszy są gotowe granulaty. W sklepach zoologicznych możemy kupić mieszanki do karmienia myszy produkowane na potrzeby karmienia gryzoni laboratoryjnych. Są to wieloskładnikowe mieszanki, które zaspakajają wszystkie zapotrzebowania organizmu myszy. Myszy, w swoich klatkach powinny…

  Read more...
 • Hodowla myszy dla medycyny

  Edukacja i Nauka

  Hodowla myszy dla medycyny

  Powszechny sprzeciw wśród zoologów, ekologów i miłośników zwierząt budzi wykorzystywanie ich do celów badawczych. Myszy, szczury, świnki morskie, króliki to powszechnie znane zwierzęta doświadczalne. Z nich zaś największą sławą cieszy się mysz laboratoryjna. Mysz biała, czyli laboratoryjna była udomowiona już…

  Read more...
 • Kolor myszy polnej

  Edukacja i Nauka

  Kolor myszy polnej

  Na terenach rolniczych, na polach, w pobliżu gospodarstw i w nich samych żyje najpopularniejszy z gryzoni – mysz polna. Zamieszkuje ona odgrody warzywne, pola, łąki brzegi lasów, zarośla. Tam ma swoje norki, mieszka pod ziemią w lecie. Swoim ubarwieniem różni…

  Read more...
 • Hodowla myszy – porady

  Edukacja i Nauka

  Hodowla myszy – porady

  Coraz większym zainteresowaniem wśród hodowców myszek cieszą się również myszy rasowe , których polscy hodowcy są zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców i Miłośników Myszy Rasowych. Wśród mysich ras da się wyróżnić krótkowłose, długowłose, o skręconym włosie, gładkowłose oraz o włosach…

  Read more...
 • Ciąża u myszy leśnej

  Edukacja i Nauka

  Ciąża u myszy leśnej

  Bardzo popularnym gatunkiem myszy jest mysz leśna , która wyróżnia się spośród podobnych jej gatunków dużymi oczami i uszami oraz wyraźną, ostro zaznaczoną granicą pomiędzy białawym spodem ciała, a ciemniejszymi bokami i wierzchem. Gdy tylko położymy w pobliżu norki coś…

  Read more...
 • Zwalczanie szkodników – myszy

  Edukacja i Nauka

  Zwalczanie szkodników – myszy

  Gryzonie występują na całym świecie, żyją we wszystkich środowiskach, wyjątek stanowią jedynie tereny pokryte wiecznym lodami. Większość z nich żyje w pobliżu siedzib ludzkich, bo tam łatwiej o żywność. Są to bardzo żarłoczne ssaki, zjadają wszelkie pokarmy pochodzenia organicznego, przepadają…

  Read more...
 • Mysz jako szkodnik

  Edukacja i Nauka

  Mysz jako szkodnik

  Najpopularniejszy gatunek w Polsce -mysz domowa jest gryzoniem z rodziny myszowatych, który prawdopodobnie pochodzi od myszy zamieszkującej stepy i tereny półpustynne od północnej Afryki, poprzez południowo-wschodnią część Europy aż po Wyspy Japońskie. Mysz domowa jest nieodłącznym towarzyszem człowieka odznaczającym się…

  Read more...
 • Zwierzęta – mysz badylarka

  Edukacja i Nauka

  Zwierzęta – mysz badylarka

  Mysz badylarka jest najmniejszym osobnikiem z gatunku myszowatych. Długość ciała tej sympatycznej myszki waha się w granicach od 5 do 7, 5 centymetra, a waży ta drobina zaledwie 10 gramów. Czy takie maleństwo może być szkodnikiem? Mysz ta ma śliczne…

  Read more...
 • Rozmnażanie myszy

  Edukacja i Nauka

  Rozmnażanie myszy

  W Polsce żyje wiele gatunków gryzoni. W regionach rolniczych na pewno występuje ich znacznie więcej niż na obszarach zurbanizowanych. Jest to oczywiście wytłumaczalne występującą tam dostępnością pożywienia. Najpopularniejszym gryzoniem w Polsce jest mysz. Zarówno ta domowa, jak i ta polna…

  Read more...
 • Popularne zwierzęta – mysz

  Edukacja i Nauka

  Popularne zwierzęta – mysz

  Mysz jest gryzoniem należącym do rodziny myszowatych, jak około 1/3 wszystkich ssaków. Gatunek ten jest żyworodny, żyje na ziemi, pod ziemią, a niektóre gatunki na drzewach. Należy do dość dobrze opisanych gatunków przez zoologów i hodowców. Zliczyli oni, że na…

  Read more...
 • Czym jest i jak działa odzież termoaktywna?

  Zdrowie i Medycyna

  Czym jest i jak działa odzież termoaktywna?

  Coraz więcej osób przekonuje się do prowadzenia zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Chętniej uprawiamy rozmaite sporty, a wśród nich między innymi jogging, jazdę rowerem (mniej lub bardziej wyczynowo) oraz ogólną gimnastykę w postaci ćwiczeń na aerobiku czy…

  Read more...
 • Młodzież jako wymarzony klient drugiej połowy XX wieku

  Zdrowie i Medycyna

  Młodzież jako wymarzony klient drugiej połowy XX wieku

  Wraz z rozwojem radia i telewizji, wzrosła świadomość speców zajmujących się mediami, że młodzi ludzie, których gustami w tak łatwy sposób można manipulować za pomocą dźwięku i obrazu, są doskonałym targetem, na któym na pewno warto się skupić. Przemawiał za…

  Read more...
 • Odpowiednie dla Ciebie kosmetyki do włosów

  Zdrowie i Medycyna

  Odpowiednie dla Ciebie kosmetyki do włosów

  Kobiety bardzo dużą wagę przywiązują do swojej fryzury i są w stanie poświecić bardzo dużo, by zostały zauważone. Dużo łatwiej jest to osiągnąć z odpowiednimi kosmetykami do włosów. Jest wiele takich produktów na rynku i należy dobrze się zastanowić przed…

  Read more...
 • Golić się czy nie, oto jest pytanie

  Zdrowie i Medycyna

  Golić się czy nie, oto jest pytanie

  Golenie zarostu dla większości panów jest czymś uciążliwym. Zwłaszcza panowie, których zarost jest twardy i szybko odrasta. Często bywa, że u mężczyzny, który ogoli się rano, już wieczorem można zauważyć ciemną szczecinkę na brodzie. Skóra na twarzy jest bardzo delikatna,…

  Read more...
 • Dostawa kwiatów

  Zdrowie i Medycyna

  Dostawa kwiatów

  Obecnie istnieje możliwośc zamawiania coraz większej liczby towarów, wraz z dostawą do domu. W cenie wielu sklepów oferujących kwiaty jest dostawa kwiatów do domu. W ten sposób możemy oszczędzić sobie godzin, które przeznaczylibyśmy na poszukiwanie kwiatów. Przykładowo kwiaty dajemy zawsze…

  Read more...
 • Wybielanie Zębów

  Medycyna i Zdrowie

  Wybielanie Zębów

  W dzisiejszych czasach atrakcyjny wygląd stał się niewątpliwym atutem. Ułatwia kontakty interpersonalne, sprawia, że korzystniej jesteśmy postrzegani przez nasze otoczenie i mamy lepsze samopoczucie. Bez wątpienia jednym z najistotniejszych elementów naszej wizualnej prezencji jest uśmiech, dlatego coraz częściej pytamy o…

  Read more...
 • Rosamonte

  Medycyna i Zdrowie

  Rosamonte

  Z pewnością każdy z nas doskonale rozumie, że utrzymanie naszego ciała w dobrej wadze i harmonii, może przyczynić się długiego życia. W czasach, w których często trudnimy się z różnego rodzaju kłopotami zdrowotnymi i poszukujemy jakiegoś złotego środka, lekarstwa, które…

  Read more...
 • Rehabilitacja, masaż, kurs masażu

  Medycyna i Zdrowie

  Rehabilitacja, masaż, kurs masażu

  O tym, że masaż poprawia samopoczucie, zapewnia relaks i rozluźnia nasze mięśnie i stawy nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Z masażu korzystamy gdy jesteśmy zmęczeniu po całym dniu lub kilku dniach pracy i czujemy fizyczne oraz psychiczne wyczerpanie – przydałaby…

  Read more...
 • W szpitalach źle się dzieje?

  Medycyna i Zdrowie

  W szpitalach źle się dzieje?

  Nasze krajowe polikliniki niestety przeważnie nie należą do dobrze wyposażonych placówek. Zazwyczaj jest niedobór zasadniczych artykułów medycznych wykorzystywanych codziennie przez personel medyczny. Luki zauważalne są zwłaszcza, kiedy chodzi o sprzęt jednorazowy. Jakkolwiek strzykawki oraz igły jednorazowe to już norma i…

  Read more...
 • Co zyskasz pijąc Alveo?

  Medycyna i Zdrowie

  Co zyskasz pijąc Alveo?

  Specyfik Alveo jest znakomitym, naturalnym sposobem kuracji wielu nurtujących nas dolegliwości. Ponieważ wykonany jest z tylko z substancji pochodzenia naturalnego nie posiada działań ubocznych, a tylko wspomaga organizm ludzki i polepsza nastrój psychiczne. Codziennie pijąc Alveo zyskujesz na zdrowiu ponieważ…

  Read more...
 • Diabelskie specyfiki dla skóry

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Diabelskie specyfiki dla skóry

  Choć nie pachną zbyt pięknie, potrafią czynić cuda. Często sięgamy po pożyczki, by opłacić kosztowne kuracje przeciw problemom naszej skóry, a zapominamy o dobroczynnym działaniu tych wcale nie drogich, a jakże skutecznych substancji. To siarka, dziegieć i ichtiol. Dobra pożyczka…

  Read more...
 • Ortopedyczne legowisko dla psa

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Ortopedyczne legowisko dla psa

  Posiadanie psa nie jest łatwą sprawą. Wiąże się często z pewnymi wyrzeczeniami, zaangażowaniem oraz poświęceniem. Wiele ludzi popełnia zasadniczy błąd, który polega na tym, że organizują warunki dla psa, dopiero wtedy, gdy przyprowadzają go domu. A tymczasem takie przygotowania do…

  Read more...
 • Zadbaj o swojego pupila

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Zadbaj o swojego pupila

  Przyjemnie mieć w domu zwierzaka. Takiego, co podniesie na duchu, rozbawi, zawsze przywita nas z radością i spowoduje, że mieszkanie ożywi się. Najczęściej ludzie hodują w mieszkaniu psy i koty. Te drugie są mało wymagającymi zwierzętami. Sporo leniuchują, mało jedzą,…

  Read more...
 • Seans w parowej łaźni – idealny sposób wykorzystywania posiadanego czasu

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Seans w parowej łaźni – idealny sposób wykorzystywania posiadanego czasu

  Dość wysoka temperatura w powietrzu nie zawsze pomyślnie wpływa na własne samopoczucie. Na odwrót jest w łaźni. Ze względu na połącznie wielu aspektów, kąpiel w łaźni parowej relaksuje, a także i rozluźnia. Jest to kluczowe szczególnie w obecnych czasach, gdy…

  Read more...
 • Nałogi – jak ograniczyć oglądanie telewizji?

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Nałogi – jak ograniczyć oglądanie telewizji?

  Telewizja nazywana jest złodziejem czasu i choć dzisiaj została nieco wyparta przez komputer z internetem, dla starszych pokoleń wciąż jest tą pochłaniającą czas, wątpliwą rozrywką. Niestety zdarza się również, że w naszym zabieganym świecie, telewizja coraz częściej pełni rolę niani…

  Read more...
 • Szkolenia dla Twoich pracowników

  Edukacja i Nauka

  Szkolenia dla Twoich pracowników

  Sprawne zarządzanie firmą ściśle wiąże się z ludźmi w niej zaangażowanymi, którzy ustanawiają jej kapitał ludzki. Ludzie są jednym z głównych zasobów firmy, gdyż ich zdolności takie jak intelekt, doświadczenie, zdolności i kwalifikacje stają się zasobem o zakresie strategicznym, który…

  Read more...
 • Szybko skompletuj wyprawkę!

  Edukacja i Nauka

  Szybko skompletuj wyprawkę!

  Jak nie dać się zwariować przez szkolne zakupy, czyli nowoczesny sposób kupowania wyprawki dla naszego dziecka. Zbliża się koniec wakacji, a wraz z nim okres szkolnych zakupów. Każdy rodzic wie ile czasu, energii i pieniędzy trzeba poświęcić na udane, pełne…

  Read more...
 • Dystrybucja odwijaków Herrblitz

  Edukacja i Nauka

  Dystrybucja odwijaków Herrblitz

  Odwijak – podstawa do zachowania porządku Sprzęt do nawijania, rozwijania i przechowywania wszelkiego rodzaju kabli, przewodów i węży ogrodowych. Pomaga w utrzymaniu porządku i znacząco ułatwia przenoszenie sprzętów. Odwijaki są niezbędne w każdej hali produkcyjnej. Nie istnieją przecież przenośniki bezprzewodowe.…

  Read more...
 • Nożyce gilotynowe Warcom

  Edukacja i Nauka

  Nożyce gilotynowe Warcom

  Pomysłowy gadżet Znów, jak co rano- dylemat: jakie zjeść śniadanie, żeby dało nam energię na pierwsze godziny dnia? Pierwsze nasuwa się jajko jako źródło większości niezbędnych nam witamin i minerałów oraz pełnowartościowego białka, łatwo przyswajalnego przez organizm.I to najlepiej serwowane…

  Read more...
 • Sterownik schładzarki do mleka Sach-12M-o

  Edukacja i Nauka

  Sterownik schładzarki do mleka Sach-12M-o

  Chłodzenie W związku z falą upałów wiele lokali gastronomicznych zmaga się z problemami dotyczącymi przechowywania żywności. Przez wysokie temperatury jedzenie może bardzo szybko ulec zepsuciu. Niekiedy normalne lodówki lub zamrażarki nie są najlepszym rozwiązaniem. Na szczęście na rynku dostępne są…

  Read more...
 • 1kv Przejezdne podesty

  Edukacja i Nauka

  1kv Przejezdne podesty

  Podesty Kwestie bezpieczeństwa w kuchni powinny być traktowane przez nas poważnie, ponieważ nieprzestrzeganie ich może mieć dla nas nieprzyjemne konsekwencje. Tak jest na przykład w czasie sięgania do szafek znajdujących się na pewnej wysokości. Jeżeli nie możemy tej czynności wykonać…

  Read more...
 • Najładniejsze fordanserki w Krakowie

  Edukacja i Nauka

  Najładniejsze fordanserki w Krakowie

  Wyjątkowa okazja do zarabiania na swojej pasji W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest o znalezienie pracy, która pozwoli nam czerpać z niej pełną satysfakcję. Z całą pewnością kluczem do znalezienia tej idealnej posady jest połączenie pasji z pracą zarobkową. Doskonałą…

  Read more...
 • Likwidacja pluskiew Bukowna Tatrzańska

  Edukacja i Nauka

  Likwidacja pluskiew Bukowna Tatrzańska

  Kochasz używane ubrania? Uważaj na pluskwy! Kupowanie lub inne pozyskiwanie ubrań używanych jest dziś popularnym trendem. Coraz więcej przybywa sklepów z odzieżą używaną dobrej jakości, która często wygląda jak nowa. Zakupy w takim miejscu mogą być okazją do uzupełnienia swojej…

  Read more...
 • Blachy mosiężne CuZu37

  Edukacja i Nauka

  Blachy mosiężne CuZu37

  Blachy trapezowe Blachy trapezowe najczęściej są używane podczas prac budowlanych jako materiał wykorzystywany do pokryć elewacyjnych lub dachowych, a także jako element konstrukcji. Ten typ blachy jest niezwykle ekonomiczny oraz wytrzymały, a dzięki różnym rodzajom i profilom pozwala na różnorodne…

  Read more...
 • Pireneje kolejka wąskotorowa

  Edukacja i Nauka

  Pireneje kolejka wąskotorowa

  Wodny świat w sercu gór? Niesamowite Pireneje! Kiedy zbliża się czas upragnionego urlopu, wielu z nas ma wątpliwości, jaki rodzaj terenu wybrać na czas długo oczekiwanego wypoczynku. Wielu z nas kocha góry, ale w gorącej porze roku mamy bardziej ochotę…

  Read more...
 • Primacon przenośniki spiralne

  Edukacja i Nauka

  Primacon przenośniki spiralne

  Przenośniki W przemyśle spożywczym trudno obejść się bez urządzeń transportujących produkty. W zakładach produkcyjnych budowane są linie, składające się z przenośników. Przenośniki, w zależności od budowy i zastosowania, są różne – taśmowe, spiralne, płytkowe, rolkowe i inne. Zadaniem przenośników spiralnych…

  Read more...
 • Taśmy CuZu37

  Edukacja i Nauka

  Taśmy CuZu37

  Taśmy klejące Jak wiadomo, w naszym życiu zdarzają się różne sytuacje, z którymi musimy sobie poradzić, bo nie zawsze są to przecież zdarzenia pozytywne. Mimo, że bardzo staramy się dbać o to, co mamy, to nigdy nie unikniemy jakichś zdarzeń,…

  Read more...
 • Badanie wzroku za darmo to szansa?

  Zdrowie i Medycyna

  Badanie wzroku za darmo to szansa?

  Badanie wzroku za darmo to szansa? Od czasu do czasu może dojść do sytuacji, w której możliwe będzie bezpłatne badanie wzroku Kraków. Czy z takiej sytuacji należy skorzystać? Można powiedzieć, że absolutnie nie ma się nad czym zastanawiać, bezpłatne badanie…

  Read more...
 • Asumin – opinia o suplemencie diety

  Zdrowie i Medycyna

  Asumin – opinia o suplemencie diety

  Asumin – opinia o suplemencie diety Na rynku jest wiele suplementów diety obiecujących odchudzanie lub zmniejszenie apetytu na słodycze, jednak nie każdy z nich działa zadowalająco. Jednym z nich jest Asumin opinie którego są nader zadowalające. Jest to suplement diety…

  Read more...
 • Jak szukać opinii w internecie?

  Zdrowie i Medycyna

  Jak szukać opinii w internecie?

  Jak szukać opinii w internecie? Dzięki nadejściu cyfrowej ery już niemal każdy Internauta ma możliwość, aby wyrazić swoją opinie na dowolny temat. Wypowiedzi internautów – zarówno te zachwalające dany produkt, czy też podważające sens jego zakupu są powszechnie dostępne dla…

  Read more...
 • Co to są bezdechy nocne?

  Zdrowie i Medycyna

  Co to są bezdechy nocne?

  Co to są bezdechy nocne? Bezdechy nocne to choroba objawiająca się tym, że w czasie snu następuje czasowe zablokowanie dopływy powietrza do jamy ustnej. Efektem tego zablokowania jest donośne chrapanie, które bardzo może przeszkadzać w śnie osobie leżącej obok. Bezdech…

  Read more...
 • Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

  Zdrowie i Medycyna

  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

  Rehabilitacja jako skuteczne wspomaganie leczenia kręgosłupa Choroby kręgosłupa mają różne podłoże, zaczynając od urazów mechanicznych, a kończąc na operacjach kręgosłupa. W każdym z przypadków doskonałe efekty terapeutyczne przynosi rehabilitacja kręgosłupa Kraków. Jest ona prowadzona w różnorodny sposób. Wykorzystuje zarówno metody…

  Read more...
 • Leczenie chrapania Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Leczenie chrapania Warszawa

  O chrapaniu Zgodne z tytułem powiemy sobie na temat chrapania. Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że chrapanie jest poważnym problemem. Problemem, z jakim niejedna osoba nie może sobie poradzić. Czy to jednak jest równoznaczne, z tym że leczenie chrapania…

  Read more...
 • O obawach przed nefrologiem i nie tylko

  Zdrowie i Medycyna

  O obawach przed nefrologiem i nie tylko

  O obawach przed nefrologiem i nie tylko Nazwy lekarskich specjalności potrafią brzmieć naprawdę poważnie a dla niektórych pacjentów – wręcz nawet groźnie. Jest ich naprawdę wiele. Nic więc zatem dziwnego, że gdy tylko otrzymujemy skierowanie do specjalisty, którego profesji nie…

  Read more...
 • O diabetologu

  Zdrowie i Medycyna

  O diabetologu

  O diabetologu Dopóki cieszymy się dobrym zdrowiem, nie narzekamy na ból w różnych częściach ciała ani na choroby związane z układem psychicznym możemy nazywać siebie szczęściarzami. Jednak mało kto to docenia, żyjąc z dnia na dzień i korzystając z różnych…

  Read more...
 • Komputeryzacja w różnych sferach życia

  Zdrowie i Medycyna

  Komputeryzacja w różnych sferach życia

  Komputeryzacja w różnych sferach życia Obecnie komputeryzacji podlegają praktycznie wszystkie znane ludzkości branże i sfery życia – zarówno tego codziennego, jak i związanego z działalnością specjalistyczną. Jeszcze kilka lat temu proceder ten nie był tak powszechny. Rozwój technologi jest bardzo…

  Read more...
 • O obsłudze gabinetu dentystycznego

  Zdrowie i Medycyna

  O obsłudze gabinetu dentystycznego

  O obsłudze gabinetu dentystycznego Potrzebujesz programu, który będzie stanowić gwarancję, że obsługa gabinetu dentystycznego nie sprawi najmniejszego problemu? Można powiedzieć, że na rynku nie brakuje takich programów. Odpowiednio szczegółowe przejrzenie internetu powinno wystarczyć. Niemniej koniecznie należy pamiętać o tym, że…

  Read more...
 • Dlaczego trzeba robić kolonoskopię?

  Zdrowie i Medycyna

  Dlaczego trzeba robić kolonoskopię?

  Dlaczego trzeba robić kolonoskopię? Na temat raka jelita grubego bardzo wiele się mówi. Jest to jeden z najczęstszych nowotworów zarówno w populacji męskiej, jak i damskiej. Umiejętne odpowiedzenie na te wszystkie potrzeby jest bardzo ważne, aby możliwe było skuteczne zredukowanie…

  Read more...
 • Jaka powinna być poradnia psychologiczna?

  Zdrowie i Medycyna

  Jaka powinna być poradnia psychologiczna?

  Jaka powinna być poradnia psychologiczna? Każda placówka psychologiczna powinna być miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla pacjentów, dzięki czemu będą się oni czuli w niej bezpiecznie i przyjaźnie. Jest to oczywiście ważne zwłaszcza w przypadku bardzo młodych pacjentów, którzy potrzebują psychologicznego…

  Read more...
 • Rehabilitacja dzieci z autyzmem

  Zdrowie i Medycyna

  Rehabilitacja dzieci z autyzmem

  Autyzm – rehabilitacja Jak wiadomo, choroby nie patrzą na to, czy ktoś jest stary, czy młody. Poważne schorzenia dotykają niestety często tych najmłodszych z nas, czyli dzieci. Jedną z takich chorób jest autyzm. W dobie dzisiejszego rozwoju technologii możemy dowiedzieć…

  Read more...
 • Odtruwanie po alkoholu

  Zdrowie i Medycyna

  Odtruwanie po alkoholu

  Odtruwanie po alkoholu Spożywanie napojów alkoholowych cieszy się wciąż popularnością i ma to – niestety – tendencję wzrostową. Łatwość dostępu do różnego rodzaju alkoholi – także dla osób niepełnoletnich, połączona z nieodpowiedzialnością w ich używaniu, przyczynia się do powstawania wielu…

  Read more...
 • Fizjoterapia zwierząt

  Zdrowie i Medycyna

  Fizjoterapia zwierząt

  Fizjoterapia zwierząt czyli zoofizjoterapia Fizjoterapia zwierząt jest nowym działem medycyny, który staje się coraz bardziej popularny. Celem tego zawodu jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego. Zadaniem zoofizjoterapeuty jest wpływ na redukcję bólu i przyspieszenie procesu zdrowienia po wypadkach, zabiegach chirurgicznych,…

  Read more...
 • Leczenie kanałowe Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Leczenie kanałowe Warszawa

  Na fotelu dentystycznym Siedzicie na fotelu dentystycznym i lekarz oznajmia Wam, że ząb musi zostać poddany leczeniu kanałowemu. Ogarnia Was przerażenie, ponieważ na ten temat słyszeliście już najróżniejsze, czasem bardzo bolesne historie. Lekarz jednak Was uspokaja, że to nie prawda…

  Read more...
 • Odchudzanie Katowice

  Zdrowie i Medycyna

  Odchudzanie Katowice

  Odchudzanie w Katowicach Kiedy mamy nadprogramowe kilogramy, staramy się ich pozbyć. Niektórym z nas udaje się to samodzielnie, poprzez zmiany nawyków żywieniowych i regularne uprawianie aktywności fizycznej. Są też i tacy, którzy bez pomocy specjalistów nie mogą sobie z tym…

  Read more...
 • Kosmeceutyki

  Zdrowie i Medycyna

  Kosmeceutyki

  Kosmeceutyki – co zawierają? Niektóre kobiety, zmagające się z problematyczną cerą, chciałyby wypróbować skuteczne kosmeceutyki. Czy ich stosowanie rzeczywiście może przynieść spektakularne efekty? Preparaty te zawierają składniki o silnym działaniu, a w dodatku mają one często wysokie stężenie. Z tego…

  Read more...
 • Klinika dermatologii estetycznej

  Zdrowie i Medycyna

  Klinika dermatologii estetycznej

  Klinika dermatologii estetycznej Każdy z nas ma różne zainteresowania, które z miarę możliwości stara się rozwijać. Dla jednych jest to tylko odskocznia od codzienności, podczas kiedy ktoś inny myśli o tym ”na poważnie”, czyli w kontekście znalezienia pracy, związanej z…

  Read more...
 • Dentysta dziecięcy Kraków

  Zdrowie i Medycyna

  Dentysta dziecięcy Kraków

  Dentysta dziecięcy Aby dostać wymarzoną pracę, musimy bardzo lubić coś robić i wykształcić się pod tym kątem w odpowiedni sposób. Jest wiele możliwości zatrudnienia, a więc na pewno każdy z nas znajdzie taką profesję, jaka będzie mu odpowiadała. Wielu z…

  Read more...
 • Jak działa preparat Hydrominum?

  Zdrowie i Medycyna

  Jak działa preparat Hydrominum?

  Jak działa preparat Hydrominum? Z problemem nadmiaru wody występującej w organizmie zmaga się naprawdę sporo osób. Jeśli nam też ta dolegliwość poważnie dokucza, spróbujmy się jej jak najszybciej pozbyć. Przeczytajmy najpierw Hydrominum opinie, by następnie dowiedzieć się, jak ten suplement…

  Read more...
 • Jak stracić nadmiar tłuszczu?

  Zdrowie i Medycyna

  Jak stracić nadmiar tłuszczu?

  Jak stracić nadmiar tłuszczu? Kiedy zbliża się sezon wakacyjny wpadamy w panikę, gdyż nasza sylwetka jest daleka od ideału. Każdy z nas pragnie wyglądać szczupło i młodo, a tutaj wiszą na nas jakieś zbędne kilogramy. Jak je zrzucić, jak znowu…

  Read more...
 • Co możesz zyskać, stosując tabletki Calominal?

  Zdrowie i Medycyna

  Co możesz zyskać, stosując tabletki Calominal?

  Co możesz zyskać, stosując tabletki Calominal? Gdy twoja dieta i stosowane przez ciebie ćwiczenia nie przynoszą praktycznie żadnych zauważalnych efektów, myślisz o tym, by czymś się wspomóc i przyspieszyć ten cały proces odchudzania. Tabletki Calominal zdecydowanie są w stanie go…

  Read more...
 • Diagnostyka znamion skórnych

  Zdrowie i Medycyna

  Diagnostyka znamion skórnych

  Diagnostyka znamion skórnych Jednym z podstawowych trybów realizacji profilaktyki czerniaka jest regularna dermatologiczna ocena znamion. W Polsce śmiertelność, a raczej przeżycie pięcioletnie z diagnozą czerniaka jest krótkie. Szacuje się, że jedynie 45% pacjentów z postawioną diagnozą przeżywa 5-lat. Dla odmiany…

  Read more...
 • Odchudzanie Gdynia

  Zdrowie i Medycyna

  Odchudzanie Gdynia

  Białko – najlepszy makroelement dla osób chcących się odchudzić Chcesz się odchudzić, dlatego starasz się ograniczać spożycie tłuszczu i unikasz kalorycznych mięs, smalcu, masła oraz olejów. Musisz jednak te produkty czymś zastąpić i przeważnie robisz to przy pomocy węglowodanów. O…

  Read more...
 • Neutrogena hydro boost nawadniający żel do mycia twarzy

  Medycyna i Zdrowie

  Neutrogena hydro boost nawadniający żel do mycia twarzy

  Neutrogena opinie Neutrogena to niekwestionowany zwycięzca wielu rankingów kosmetycznych. To co wyróżnia tę markę na tle pozostałych, to przede wszystkim wspaniała jej historia oraz tradycja, która jest kontynuowana nieprzerwanie przez ostatnich kilkadziesiąt lat i stanowi godny pozazdroszczenia element jej prężnej…

  Read more...
 • Leczenie stosowane przy bezdechach nocnych

  Medycyna i Zdrowie

  Leczenie stosowane przy bezdechach nocnych

  Leczenie stosowane przy bezdechach nocnych Zespołem bezdechu nocnego określa się zaburzenia oddechu podczas snu. Jest to dolegliwość dość często lekceważona przez chorych jako zwykłe chrapanie. Chrapanie jest dowodem na to, że coś nie jest tak z organizmem i należy go…

  Read more...
 • Rehabilitacja kręgosłupa Kraków NFZ opinie

  Medycyna i Zdrowie

  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków NFZ opinie

  Jak pozbyć się bólu kręgosłupa? Kiedy dokuczają nam bóle pleców, prawie zawsze mamy do czynienia z kłopotami z kręgosłupem. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest niestety nasz sposób życia, a właściwie siedzenia. Siedzimy wszędzie, w domu przy telewizorze, w pracy przy…

  Read more...
 • Leczenie chrapania Warszawa Banacha

  Medycyna i Zdrowie

  Leczenie chrapania Warszawa Banacha

  Leczenie chrapania Twoim kłopotem jest leczenie chrapania? Można powiedzieć, że absolutnie nie ma się czemu dziwić. Leczenie chrapania Warszawa to zadanie dla odpowiedniego lekarza. Takie są fakty, a z faktami nie należy dyskutować czegokolwiek by nie dotyczyły. Co jeszcze można…

  Read more...
 • Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym powikłania

  Medycyna i Zdrowie

  Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym powikłania

  Kolonoskopia Kolonoskopia to inaczej zabieg charakteryzujący się wprowadzeniem wprost przez odbyt specjalnego wziernika, czyli elastycznego i długiego endoskopu wraz z kamerką. Kamerka ta rejestruje obraz ukazujący stan śluzówki jelita grubego, który później jest przekazywany do odbiorników specjalistów. Przy użyciu dodatkowych…

  Read more...
 • Poradnia psychologiczna Kielce Piekoszowska

  Medycyna i Zdrowie

  Poradnia psychologiczna Kielce Piekoszowska

  Poradnia psychologiczna Osoby zatrudnione w poradni psychologicznej kierują swoją pomoc zarówno do dorosłych, jak i dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji. Poradnia psychologiczna Kielce posiada kadrę fachowców specjalizujących się w danej dziedzinie. W przypadku osób dorosłych poradnia psychologiczna daje…

  Read more...
 • Detoksykacja alkoholowa w szpitalu

  Medycyna i Zdrowie

  Detoksykacja alkoholowa w szpitalu

  Detoksykacja alkoholowa Detoksykacja alkoholowa to jeden z elementów odwyku alkoholowego, kiedy to bezpiecznie przeprowadza się chorego przez dolegliwości wywołane odstawieniem alkoholu. Takie leczenie możliwe jest tylko i wyłącznie pod czujnym okiem specjalisty. Leczenie alkoholizmu możliwe jest poradniach leczenia uzależnień –…

  Read more...
 • Fizjoterapia zwierząt Bydgoszcz

  Medycyna i Zdrowie

  Fizjoterapia zwierząt Bydgoszcz

  Jak mój syn uleczył mojego psa Mam psa. Golden Retrievera. Ma już swoje lata, ale nigdy na nic nie chorował i myślałam, że na starość będzie podobnie. No może nie, że nie zachoruje nigdy, ale przynajmniej, że wszystko przebiegnie spokojnie.…

  Read more...
 • Aktywność fizyczna bez siłowni – sposoby

  Medycyna i Zdrowie

  Aktywność fizyczna bez siłowni – sposoby

  Aktywność fizyczna bez siłowni – sposoby. Zbliża się lato, czas niespełnionych obietnic noworocznych oraz czas narodzin tych nowych. Ze względu na okres wakacji, urlopów i wyjazdów nad wodę, duża ilość osób postanawia zadbać o sylwetkę po raz kolejny. Jak zgubić…

  Read more...
 • Kosmeceutyki a dermokosmetyki

  Medycyna i Zdrowie

  Kosmeceutyki a dermokosmetyki

  Silniejsze od kosmetyków Twoja skóra wymaga natychmiastowej interwencji? Widzisz jednak, że kosmetyki wydają się być nieskuteczne? Jeśli tak właśnie jest, czas sięgnąć po preparaty, które są od nich silniejsze. I nie mowię tu wcale o lekarstwach. Bo pomiędzy nimi, a…

  Read more...
 • Zakres usług kliniki dermatologii estetycznej

  Medycyna i Zdrowie

  Zakres usług kliniki dermatologii estetycznej

  Zakres usług kliniki dermatologii estetycznej Większość z nas wychodzi z założenia, że piękny wygląd znacznie ułatwia codzienną egzystencję, od nawiązywania znajomości zaczynając, a na uzyskiwaniu dobrej pracy kończąc. Niestety, nie każdy może się poszczycić idealną cerą, o której marzy tak…

  Read more...
 • Metody rehabilitacji dzieci z autyzmem

  Medycyna i Zdrowie

  Metody rehabilitacji dzieci z autyzmem

  Dzieci z autyzmem-rehabilitacja Autyzm to zaburzenie rozwoju cechujący się zaburzeniami funkcjonowania ośrodka układu nerwowego, zakłóceniami w wyrażaniu uczuć, budowaniu relacji z innymi osobami, trudnościami z integracją społeczną. Rehabilitacja dzieci z autyzmem Kraków to świetny ośrodek specjalizujący w tym zagadnieniu, polega…

  Read more...
 • Odchudzanie dietetyk Gdynia

  Medycyna i Zdrowie

  Odchudzanie dietetyk Gdynia

  Eksperci pomogą przeprowadzić odchudzanie W dzisiejszych czasach coraz popularniejsze jest korzystanie z usług firm i ich specjalistów w osiągnięciu naszych celów. Właściwie możemy już mówić, iż rynek usług jest tak szeroki, że praktycznie każda potrzeba klientów może zostać zaspokojona. Nie…

  Read more...
 • Leczenie kanałowe Warszawa gdzie najtaniej?

  Medycyna i Zdrowie

  Leczenie kanałowe Warszawa gdzie najtaniej?

  Etapy leczenia kanałowego Bardzo często spotykamy się z paraliżującym bólem zęba spowodowanym stanem zapalnym miazgi zębowej. Ból jest tak dokuczliwy, że czasami powoduje paraliż całej twarzy. Jedynym wyjściem z sytuacji jest udanie się do gabinetu stomatologicznego, aby przeprowadzić leczenie kanałowe…

  Read more...
 • Dentysta dziecięcy Kraków 24h

  Medycyna i Zdrowie

  Dentysta dziecięcy Kraków 24h

  Dentysta dziecięcy Kraków 24h Nikt chyba nie ma wątpliwości co do tego, że dentysta dziecięcy Kraków jest niezwykle potrzebnym specjalistą, a jego usługi cieszą się ogromnym powodzeniem. Współczesne dzieci jedzą ogromną ilość słodyczy. Jakie są tego konsekwencje? To oczywiste- próchnica…

  Read more...
 • O badaniu wzroku za darmo

  Medycyna i Zdrowie

  O badaniu wzroku za darmo

  O badaniu wzroku za darmo Czas powiedzieć sobie na temat tego, że możliwe jest bezpłatne badanie wzroku Kraków. Można powiedzieć, że bezpłatne badanie wzroku Kraków jest czymś, co powinno się wykorzystywać. Na dobrą sprawę nawet nie ma się nad czym…

  Read more...
 • Profilaktyczne usuwanie znamion

  Medycyna i Zdrowie

  Profilaktyczne usuwanie znamion

  Profilaktyczne usuwanie znamion Nie ma znaczenia czy chcesz zadbać o swój wygląd czy zdrowie. Przebarwienia, zmiany skórne, znamiona, pieprzyki, brodawki, włókniaki, tłuszczaki występują praktycznie u każdego człowieka. Mało kto prowadzi ich regularną profilaktykę. Zaniedbujemy naszą skórę. Nie prowadzimy regularnych obserwacji…

  Read more...
 • Cechy dobrego oprogramowania stomatologicznego

  Medycyna i Zdrowie

  Cechy dobrego oprogramowania stomatologicznego

  Cechy dobrego oprogramowania stomatologicznego Wszechobecna cyfryzacja przyniosła wiele udogodnień w codziennej pracy, które z powodzeniem stosują już niemal wszystkie zawody. Dzięki programom komputerowym można w szybki sposób wykonać zadanie, które kiedyś zabierało o wiele więcej czasu. Dobrym przykładem są tutaj…

  Read more...
 • Obsługa gabinetu dentystycznego i kłopot z nią związany

  Medycyna i Zdrowie

  Obsługa gabinetu dentystycznego i kłopot z nią związany

  Obsługa gabinetu dentystycznego i kłopot z nią związany Jeżeli Twoim kłopotem jest obsługa gabinetu dentystycznego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dostać odpowiednie wsparcie. Można powiedzieć, że trzeba tylko wiedzieć, gdzie tego wsparcia należy szukać. Takie są fakty, być nie…

  Read more...
 • Nowotwory nerek – diagnostyka i leczenie

  Medycyna i Zdrowie

  Nowotwory nerek – diagnostyka i leczenie

  Nowotwory nerek – diagnostyka i leczenie Choroby nowotworowe nerek są stosunkowo rzadkie Patrząc na ogólną epidemiologię, to dotyczą one około 7% mężczyzn i 6% kobiet chorujących na nowotwory. Problemem diagnostycznym i terapeutycznym jest fakt, iż rak nerki znaleziony zostaje najczęściej…

  Read more...
 • Diabetolog Międzychód

  Medycyna i Zdrowie

  Diabetolog Międzychód

  Diabetolog Czym zajmuje się diabetolog? Jest to lekarz odpowiedzialny na leczenie cukrzycy, choroby popularnej w dzisiejszym społeczeństwie oraz bardzo niebezpiecznej. Nie wolno zaniedbać swojego stanu zdrowia jeśli cierpimy na cukrzyce, dlatego jak najszybciej powinniśmy skonsultować się z diabetologiem. Jeśli zauważyliśmy…

  Read more...
 • Trizer spalacz opinie

  Medycyna i Zdrowie

  Trizer spalacz opinie

  Trizer – co to takiego? Mój mąż wziął się za siebie. Zaczął chodzić na siłownię, jeść zdrowiej i zażywać różne suplementy. Ogólnie byłam zadowolona. Ale martwiło mnie to, że w naszym domu na każdym kroku natknąć się można było na…

  Read more...
 • Calominal przed czy po posiłku

  Medycyna i Zdrowie

  Calominal przed czy po posiłku

  Pomoc w odchudzaniu Otyłość została uznana przez ludzkość za jedną z chorób cywilizacyjnych, ale za tą nazwą-fasadą kryją się ludzkie, małe i osobiste tragedie. W jak wielu aspektach życia nadwaga potrafi nam przeszkodzić najlepiej wiedzą ludzie, którzy z nią walczą…

  Read more...
 • Sposób na nadmiar wody

  Medycyna i Zdrowie

  Sposób na nadmiar wody

  Sposób na nadmiar wody Wiele z nas boryka się z problemem obrzęków, cellulitu, które spowodowane są gromadzeniem się nadmiaru wody w naszym organizmie. Zalecane jest spożywanie dużej ilości wody, ale w sklepach pojawił się suplement diety, który pomaga w rozwiązaniu…

  Read more...
 • Schudnij z Asumin

  Medycyna i Zdrowie

  Schudnij z Asumin

  Schudnij z Asumin Smukłe i jędrne ciało to oznaka zdrowia i dbania o siebie. Przypomnijmy sobie nasze babcie i dziadków ze starych fotografii- raczej nikt z nich nie był puszysty, a dzięki konieczności pracy w polu oraz ograniczonemu asortymentowi w…

  Read more...
 • Poszukiwana duża ilość informacji

  Edukacja i Nauka

  Poszukiwana duża ilość informacji

  Poszukiwana duża ilość informacji Znalezienie dużej ilości informacji bez wątpienia niejednokrotnie jest mniejszym lub większym problemem. Można powiedzieć, że kłopot związany jest z faktem, iż po prostu konieczny jest czas. Tylko tyle i jednocześnie aż tyle. Co ważne, niejedna osoba…

  Read more...
 • Tłumaczenia konsekutywne Poznań i tłumaczenia audiowizualne

  Edukacja i Nauka

  Tłumaczenia konsekutywne Poznań i tłumaczenia audiowizualne

  Tłumaczenia audiowizualne i Tłumaczenia konsekutywne Poznań Praca tłumacza Jednym z wielu bardzo ciekawych zawodów jest zawód tłumacza. Wielu mylnie kojarzy go jedynie z tłumaczeniami nudnych tekstów. Ta praca jest dużo ciekawsza. Zwłaszcza kiedy zajmujemy się specjalistycznymi tłumaczeniami. Jeśli chodzi właśnie…

  Read more...
 • Szkoła rysunku Olsztyn i Szkoła języków obcych Dębica

  Edukacja i Nauka

  Szkoła rysunku Olsztyn i Szkoła języków obcych Dębica

  Szkoła języków obcych Dębica i Szkoła rysunku Olsztyn Łatwa nauka języka Znajomość języków jest bardzo doceniania przez dzisiejszych pracodawców. Prawie każda korporacja czy też średnia firma obowiązkowo musi posiadać tłumacza który będzie łącznikiem z potencjalnymi klientami z innego kraju. Szkoła…

  Read more...
 • Szkolenia sprzedażowe Warszawa i Szkolenia biznesowe Poznań pin point

  Edukacja i Nauka

  Szkolenia sprzedażowe Warszawa i Szkolenia biznesowe Poznań pin point

  Szkolenia biznesowe Poznań pin point i szkolenia sprzedażowe Warszawa Najlepsze szkolenia sprzedażowe Każdy dział handlowy musi podnosić swoją efektywność. Aby było to możliwe sprzedawcy i handlowcy muszą wciąż podnosić swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę handlową. W tym celu muszą…

  Read more...
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków i studia podyplomowe prawo autorskie

  Edukacja i Nauka

  Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków i studia podyplomowe prawo autorskie

  Studia podyplomowe prawo autorskie i Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków Studia podyplomowe Studia podyplomowe to bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób, które są już aktywne zawodowo, studiowały wcześniej i chciałyby się dokształcić oraz wzmocnić swoją propozycję na rynku pracy. Studia takie…

  Read more...
 • Nauka gry na flecie Poznań i nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań

  Edukacja i Nauka

  Nauka gry na flecie Poznań i nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań

  Nauka gry na gitarze dla dzieci Poznań i Nauka gry na flecie Poznań Wybierz muzykę klasyczną Wiemy już zatem mniej więcej, w jaki sposób stwierdzić czy nasz maluch wolałby parać się muzyką klasyczną czy bardziej rozrywkową. Wtedy jednak bardzo często…

  Read more...
 • E-learning kursy językowe i Kursy językowe dla dzieci Wrocław

  Edukacja i Nauka

  E-learning kursy językowe i Kursy językowe dla dzieci Wrocław

  Kursy językowe dla dzieci Wrocław i e-learning kursy językowe Nauka języków Nauka języków może być prawdziwą frajdą, szczególnie jeśli mamy okazję porozmawiać z kimś z innego kraju. Jednak jeśli nie mamy możliwości wyjechać za granicę to w kraju możemy liczyć…

  Read more...
 • Kurs trenera personalnego Wrocław i kursy językowe Szczecin

  Edukacja i Nauka

  Kurs trenera personalnego Wrocław i kursy językowe Szczecin

  Kursy językowe Szczecin i Kurs trenera personalnego Wrocław Kursy edukacyjne Zanim podejmujemy się stałej pracy to musimy przejść długą drogę edukacji w tym kierunku. Od wczesnych lat jesteśmy przyzwyczajani do tego, że to od włożonej pracy nas samych uzależnione są…

  Read more...
 • Coaching Kraków i Korepetycje Kraków

  Edukacja i Nauka

  Coaching Kraków i Korepetycje Kraków

  Korepetycje Kraków i Coaching Kraków Coaching i inne usługi Coaching Kraków oraz korepetycje Kraków to jak najbardziej trafione usługi. Okazuje się, że istnieje na nie spore zapotrzebowanie. Nie ma zresztą w tym nic dziwnego, ponieważ zawsze znajdą się osoby, które…

  Read more...
 • Biuro tłumaczeń Katowice i Coaching Katowice

  Edukacja i Nauka

  Biuro tłumaczeń Katowice i Coaching Katowice

  Coaching Katowice i biuro tłumaczeń Katowice Coaching Coaching Katowice oraz biuro tłumaczeń Katowice to konkretne oferty dla konkretnych osób. Nawiasem mówiąc, sporo osób z takich usług korzysta. Dlaczego? Bo okazują się one być nader dobrymi rozwiązaniami. Przyjrzyjmy się zatem bliżej…

  Read more...
 • Angielski dla dzieci Białystok i angielski dla dzieci Wrocław

  Edukacja i Nauka

  Angielski dla dzieci Białystok i angielski dla dzieci Wrocław

  Angielski dla dzieci Wrocław i Angielski dla dzieci Białystok Nie tylko angielski Angielski dla dzieci Białystok czy też angielski dla dzieci Wrocław to oferty, z których z całą pewnością skorzysta sporo osób. Nie trzeba nikomu chyba specjalnie tłumaczyć, że bez…

  Read more...
 • Stomatologia estetyczna Gdańsk i Stomatologia estetyczna Kraków

  Zgorzelec kardiolog

  Stomatologia estetyczna Gdańsk i Stomatologia estetyczna Kraków

  Stomatologia estetyczna Kraków i stomatologia estetyczna Gdańsk Polacy dbają o zęby W dwudziestym pierwszym wieku każda osoba może mieć piękny uśmiech. Najczęściej decyzję o założeniu aparatu na zęby najczęściej ponoszą rodzice dzieci, sami jednak również dbają o własne i prostują…

  Read more...
 • Rehabilitacja kręgosłupa Kraków i Rehabilitacja dzieci z autyzmem

  Zgorzelec kardiolog

  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków i Rehabilitacja dzieci z autyzmem

  Rehabilitacja dzieci z autyzmem i rehabilitacja kręgosłupa Kraków Autyzm-podstępna choroba Zdarza Ci się, że za szybko kogoś ocenisz na podstawie wyglądu lub dziwnego zachowania, Nie tylko Tobie jednemu. Przechodząc ulicą, patrzysz głównie na to, by jak najszybciej przejść. Widząc dużego…

  Read more...
 • Prywatna klinika odwykowa i centrum dermatologii Warszawa

  Zgorzelec kardiolog

  Prywatna klinika odwykowa i centrum dermatologii Warszawa

  Centrum dermatologii Warszawa i Prywatna klinika odwykowa Druga młodość po pięćdziesiątce Ludzie po pięćdziesiątce bardzo często zaczynają przeżywać drugą młodość. Po odchowaniu dzieci i zawiezieniu ich na studia do innego miasta, bądź tylko na jego drugi koniec, nagle zyskują ogromne…

  Read more...
 • Odchudzanie Katowice i Odchudzanie Gdynia

  Zgorzelec kardiolog

  Odchudzanie Katowice i Odchudzanie Gdynia

  Odchudzanie Gdynia i Odchudzanie Katowice W zdrowym ciele zdrowy duch Moda na zdrowy wygląd, w swoje szeregi wciąga coraz więcej osób, zataczając coraz to szersze kręgi. Zainteresowanie zdrowym stylem życia, jest powszechne i już nie tylko dla elit. Dzisiaj każdy…

  Read more...
 • Medycyna pracy Kraków i medycyna pracy Poznań

  Zgorzelec kardiolog

  Medycyna pracy Kraków i medycyna pracy Poznań

  Medycyna pracy Poznań i Medycyna pracy Kraków Rozdarty biznes Prowadzenie jednego biznesu nie jest łatwe. A prowadzenie dwóch, i to w różnych miastach, to jest dopiero nauka życia. Jestem właścicielem dwóch sklepów z płytami winylowymi. Jeden znajduje się w Krakowie,…

  Read more...
 • Leczenie chrapania Warszawa i Leczenie kanałowe Warszawa

  Zgorzelec kardiolog

  Leczenie chrapania Warszawa i Leczenie kanałowe Warszawa

  Leczenie kanałowe Warszawa i leczenie chrapania Warszawa Leczenie kanałowe. Trudny wybór. Terapia kanałowa, jest konieczna, gdy miazga zęba jest zakażona w wyniku znacznej próchnicy, pęknięć w szkliwie lub urazu (wstrząsu). Jeśli stan zapalny lub zakażona miazga nie jest leczony, może…

  Read more...
 • Medycyna estetyczna Gdańsk i Klinika dermatologii estetycznej

  Zgorzelec kardiolog

  Medycyna estetyczna Gdańsk i Klinika dermatologii estetycznej

  Klinika dermatologii estetycznej i medycyna estetyczna Gdańsk Medycyna estetyczna Dermatologia estetyczna nie zajmuje się leczeniem chorób skóry. Polega na „odmładzaniu” skóry, by wyglądała na młodsza niż jest w rzeczywistości. Działania te sprowadzają się do minimalizowania zmarszczek i poprawy kolorytu skóry.…

  Read more...
 • Fizjoterapia psów i Fizjoterapia zwierząt

  Zgorzelec kardiolog

  Fizjoterapia psów i Fizjoterapia zwierząt

  Fizjoterapia zwierząt i fizjoterapia psów Fizjoterapia zwierząt Fizjoterapia zwierząt jest coraz popularniejsza w Polsce. Obecnie nasze zwierzęta są traktowane jak członkowie rodziny. Opiekujemy się nimi i próbujemy zapewnić im jak najlepsze warunki. W razie choroby radzimy się weterynarza i robimy…

  Read more...
 • Odwyk alkoholowy i Detoksykacja alkoholowa

  Zgorzelec kardiolog

  Odwyk alkoholowy i Detoksykacja alkoholowa

  Detoksykacja alkoholowa i odwyk alkoholowy Detoksykacja alkoholowa Alkohol, jak wszystko co ludzką ręką i myślą uczynione, przeznaczony jest dla ludzi i w umiarkowanych ilościach niekoniecznie wpływa negatywnie na zdrowie. Kiedy jednak odstęp czasu od kieliszka do kieliszka zmniejsza się do…

  Read more...
 • Dentysta dziecięcy Kraków i Dentysta mikroskop Kraków

  Zgorzelec kardiolog

  Dentysta dziecięcy Kraków i Dentysta mikroskop Kraków

  Dentysta mikroskop Kraków i dentysta dziecięcy Kraków Leczymy zęby Stomatologia jest dziedziną medycyny, w której ostatnio nastąpił ogromny postęp. Nieustannie odbywają się badania nad najlepszymi metodami leczenia oraz materiałami używanymi przez dentystów. Szczególny postęp widać w leczeniu kanałowym zębów. Stomatolodzy…

  Read more...
 • Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  O pewnym portalu Zastanawiasz się, gdzie można znaleźć informacje, które będą przydatne w dosłownie każdej sytuacji? Rozwiązaniem Twojego problemu jest wielotematyczny portal internetowy WordPress dla każdego. Niemniej taki wielotematyczny portal internetowy WordPress nie zawsze będzie odpowiednim rozwiązaniem. Można powiedzieć, że…

  Read more...
 • Przekonaj dziecko do nauki

  Edukacja i Nauka

  Przekonaj dziecko do nauki

  Każdy rodzic, prędzej, czy później boryka się z problemem wychowawczym dzieci. Jak wiadomo, młode osoby nie bardzo chcą się uczyć. Czytanie książek ich odstrasza, a odrabianie prac domowych zostawiają sobie na jak najpóźniej. Taki stan rzeczy jest bardzo popularny wśródł…

  Read more...
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej Kraków

  Edukacja i Nauka

  Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej Kraków

  Nauka języków już od małego Rozpoczął się nowy rok szkolny. Wraz z nim placówki edukacyjne zasypują rodziców mnóstwem ofert na zajęcia dodatkowe. Internet pełen jest ogłoszeń typu „język angielski w edukacji wczesnoszkolnej Kraków” lub „robotyka dla przedszkoli Gdańsk”. Jednak czy…

  Read more...
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków

  Edukacja i Nauka

  Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków

  Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli Zawód nauczyciela jest bardzo wymagający i trudny. Nie tylko ze względu na problemy wychowawcze z podopiecznymi, ale również ze względu na niepewność co do przyszłości… Ciągłe reformy edukacji, sprawiają, że wielu pracowników szkół (zarówno podstawowych, jak…

  Read more...
 • Kraków szkoły językowe

  Edukacja i Nauka

  Kraków szkoły językowe

  Nauka języka w Krakowie Mieszkasz, uczysz się albo pracujesz w Krakowie? Wydaje Ci się, że całkiem nieźle radzisz sobie z angielskim, ale chętnie byś odświeżył i rozwinął swoje umiejętności językowe? A może masz ochotę rozpocząć od podstaw naukę hiszpańskiego, francuskiego,…

  Read more...
 • Wychowanie do życia w rodzinie Kraków

  Edukacja i Nauka

  Wychowanie do życia w rodzinie Kraków

  O niedocenionych, a istotnych przedmiotach w procesie edukacyjnym Nowe raporty utrzymane są w tonie alarmującym – współczesna młodzież wydaje się niewiele wiedzieć o własnej seksualności. Niewystarczające okazują się być informacje, przekazywane na lekcjach biologii. Za najlepszy podręcznik wiedzy o „tych…

  Read more...
 • Biuro tłumaczeń Kraków

  Edukacja i Nauka

  Biuro tłumaczeń Kraków

  Tłumaczenie to zawód dla samych ekspertów w swojej dziedzinie Dobre biuro tłumaczeń staje się coraz to mniej namacalną fizycznie instytucją, której wartość znacząco się dewaluuje w ostatnim czasie. Pojawienie się dziesiątek tysięcy biur tłumaczeń w naszym kraju powoduje, że coraz…

  Read more...
 • Coaching Kraków

  Edukacja i Nauka

  Coaching Kraków

  Coaching- czy to działa? Wiele osób wyśmiewa coaching- żartowanie z niego stało się ostatnio wręcz modne. Mówi się, że jest on nieskuteczny i niemądry- ale czy rzeczywiście tak jest? Czym właściwie jest coaching, na czym polega i czy ma sens?…

  Read more...
 • Jesteś nauczycielem? Podnieś swoje kompetencje!

  Edukacja i Nauka

  Jesteś nauczycielem? Podnieś swoje kompetencje!

  Jesteś nauczycielem? Podnieś swoje kompetencje! Praca nauczyciela rzadko kiedy jest w pełni doceniania. Nikt nie myśli o tym, że zawód ten wymaga bardzo dużo cierpliwości, poświęcenia i pokory. Nauczyciel nie pracuje tylko w szkole – często wykorzystuje swój wolny czas…

  Read more...
 • Korepetycje Kraków

  Edukacja i Nauka

  Korepetycje Kraków

  Korepetycje Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, uczniowie rozpoczęli walkę z nauką. W niektórych szkołach już od początku września czekają ich kartkówki, sprawdziany, odpytki ustne i wypracowania. Najwięcej stresów mają z pewnością tegoroczni maturzyści. Młodzi ludzie oraz ich rodzice zastanawiają się…

  Read more...
 • Studia podyplomowe Kraków

  Edukacja i Nauka

  Studia podyplomowe Kraków

  Studia podyplomowe – zainwestuj w siebie Mieszkasz albo pracujesz w Krakowie? Od zakończenia Twoich studiów minęło już całkiem sporo czasu, ale Ty nadal chcesz się rozwijać? A może dopiero co obroniłeś swoją pracę magisterską, ale lubisz się uczyć i chętnie…

  Read more...
 • Szkolenia dla nauczycieli Kraków

  Edukacja i Nauka

  Szkolenia dla nauczycieli Kraków

  Nauczyciel nie może spoczywać na laurach Będąc nauczycielem biologii staram się za wszelką cenę wywiązywać się jak najlepiej tylko umiem ze swoich obowiązków. Zawsze na piedestale stawiałem i stawiam rozwój osobisty oraz sumienne i efektywne przekazywanie wiedzy innym. Dlatego też…

  Read more...
 • Ośrodki leczenia alkoholików

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Ośrodki leczenia alkoholików

  Ośrodek leczenia alkoholików Uzależnienie od alkoholu jest bardzo poważną chorobą od której ciężko jest się uwolnić. Związana jest ona nie tylko z samym uzależnieniem, ale przede wszystkim jest to bardzo poważna choroba psychiczna. Najczęściej uzależnione osoby zaczynają spożywać alkohol, aby…

  Read more...
 • Alkoholizm leczenie

  Kardiolog Zgorzelec

  Alkoholizm leczenie

  Leczenie alkoholików Alkoholizm to bardzo podstępna choroba. Tak, nadużywanie alkoholu to choroba i tak to trzeba nazywać. Nie jest to żadne zjawisko, tylko stan, który podstępnie atakuje cały nasz organizm i trzeba się z tego wyleczyć, tak jak z innych…

  Read more...
 • Odtrucia alkoholowe w domu

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Odtrucia alkoholowe w domu

  Alkoholizm Mówią, że alkoholizm to choroba duszy i taka osoba nie potrafi sobie radzić z emocjami w sposób normalny, zdrowy. Wielu ludzi nie rozumie tej przypadłości, zwykle nie mieli wcześniej do czynienia z takimi osobami. Mogą się zaliczyć do szczęściarzy.…

  Read more...
 • Detoksykacja alkoholowa

  Kardiologia Zgorzelec

  Detoksykacja alkoholowa

  Detoksykacja alkoholowa Alkohol a konkretniej uzależnienie od niego, bardzo często powoduje różne choroby oraz pojawienie się problemów natury psychicznej. W przypadku osoby uzależnionej dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z rozwiązania, jakim jest detoksykacja alkoholowa. Dzięki temu można poprawić stan zdrowia zarówno…

  Read more...
 • Leczenie alkoholizmu

  Kardiolodzy Zgorzelec

  Leczenie alkoholizmu

  Jak pokonać alkoholizm? Wbrew powszechnym opiniom z uzależnieniem od alkoholu zmagają się osoby pochodzące z różnych środowisk. Nie ma tu znaczenia status materialny, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy wiek. Osoby pijące spotykają się często z odrzuceniem ze strony rodziny, przyjaciół czy…

  Read more...
 • Odwyk alkoholowy

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Odwyk alkoholowy

  Odwyk alkoholowy Według statystyk z roku na rok coraz więcej osób w naszym kraju ma problemy z alkoholem. Na tego rodzaju problemy bardziej narażone są kobiety, niż mężczyźni. Według badań to właśnie kobiety potrafią bardzo szybko uzależnić się od alkoholu.…

  Read more...
 • Alkohol a zdrowie

  Kardiolog Zgorzelec

  Alkohol a zdrowie

  Alkohol Od dawna w przestrzeni publicznej wiele mówi się o wpływie alkoholu na stan zdrowia. Alkohol a zdrowie to temat poruszany już w szkole podstawowej. Profilaktyka uzależnień jest niezwykle istotna – Szczególnie jeśli chodzi o przekaz kierowany do młodych ludzi.…

  Read more...
 • Alkohol

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Alkohol

  Alkohol – czy tylko szkodzi? Do jednej z najpopularniejszych, a przy tym legalnych używek, należy alkohol. Jest dostępny praktycznie w każdym sklepie spożywczym, zwykle umiejscowiony za kasami, więc nietrudno go nie przeoczyć. Wybór alkoholi jest ogromny i w zasadzie każdy,…

  Read more...
 • Leczenie uzależnień alkoholowych

  Kardiologia Zgorzelec

  Leczenie uzależnień alkoholowych

  Walka z nałogiem Walka ze swoim nałogiem jest bardzo trudna, jednak możliwa do zrealizowania. Na alkoholizm cierpi kilka tysięcy osób w Polsce. Nie jest to choroba, która dopadła tylko i wyłącznie nas. W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się…

  Read more...
 • Terapia odwykowa dla alkoholików

  Kardiolodzy Zgorzelec

  Terapia odwykowa dla alkoholików

  Terapia dla alkoholików Alkoholizm jest bardzo ciężką chorobą, która nie dotyczy tylko i wyłącznie samego alkoholika, ale również całej jego rodziny. Wbrew pozorom to właśnie nasi bliscy cierpią najbardziej, gdy widzą jak coraz bardziej staczamy się na dno. To właśnie…

  Read more...
 • Praca lekarza za granicą i bez doświadczenia ? to możliwe!

  Kardiologia Zgorzelec

  Praca lekarza za granicą i bez doświadczenia ? to możliwe!

  Zdobywanie pracy za bez żadnego doświadczenia jako lekarz -nie jest tak trudne, jak myślisz. Gabinety lekarskie szukają współczujących ludzi, którzy mają dobre umiejętności komunikacyjne i których interesuje praca dla lekarzy w Niemczech. Jeśli jesteś osobą tego rodzaju i chcesz skorzystać…

  Read more...
 • Prywatna medycyna w służbie pracownikom

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Prywatna medycyna w służbie pracownikom

  Na szeroko rozumianym zachodzie ubezpieczenie zdrowotne nie jest często finansowane dla każdego obywatela ze środków publicznych i w zależności od zasobności portfela każdy musi wykupywać samodzielnie prywatne pakiety ubezpieczeniowe uprawniające do różnego zakresu usług i opieki. Firmy zatrudniające pracowników jako…

  Read more...
 • Neurochirurg Bydgoszcz

  Kardiolodzy Zgorzelec

  Neurochirurg Bydgoszcz

  Wypadki samochodowe zdarzają się każdego dnia w całej Polsce. W ich następstwie poszkodowani mogą borykać się z poważnymi problemami zdrowotnymi, wielokrotnie zagrażającymi życiu. Do jednych z najpoważniejszych można zaliczyć te, w których uszkodzeniu uległ kręgosłup, rdzeń kręgowy lub nerwy. Wyłącznie…

  Read more...
 • Częste wady słuchu

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Częste wady słuchu

  W dzisiejszych czasach stwierdza się coraz więcej wad słuchu. Nie wiadomo jednak, czy winka to faktycznie z ich przyrostu, czy też z możliwości medycyny oraz posiadania specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Badania słuchu wykonuje się już nawet u noworodków, aby wykluczyć u…

  Read more...
 • Streszczenie czy czytanie powieści ?Ten obcy??

  Edukacja i Nauka

  Streszczenie czy czytanie powieści ?Ten obcy??

  Uczniowie stoją często przed lekturowym dylematem ? czytać książkę czy streszczenie. Lektury są w szkole obowiązkowe, dlatego też każdy z nas powienien mieć je za sobą. Takie streszczenie książki ?Ten obcy? ze strony http://ten-obcy.klp.pl/a-9193.html może być świetnym uzupełnieniem lektury, ale…

  Read more...
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Gospodarstwa domowe, które nie są podłączone do kanalizacji, są zmuszone do poszukiwania innych rozwiązań. Dobrym wyborem są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Istotne jest to, aby dobrać taki produkt, którego wymiary będą najodpowiedniejsze dla potrzeb danej rodziny. W tej kwestii warto poradzić…

  Read more...
 • Poradnia psychologiczna Kielce

  Kardiolog Zgorzelec

  Poradnia psychologiczna Kielce

  Jeżeli zauważyłeś obniżony nastrój u bliskiej Ci osoby, powinieneś ją namówić na wizytę u specjalisty. Obniżony nastrój, brak aktywności może być sygnałem, że mamy do czynienia z depresją. Depresja jest poważnym zaburzeniem, które trzeba leczyć. Jeżeli zauważyłeś u kogoś takie…

  Read more...
 • Osrodek leczenia uzaleznien

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Osrodek leczenia uzaleznien

  Trafiłeś na nasz Osrodek leczenia uzaleznien? Zapewne szukasz pomocy dla siebie albo bliskiej Ci osoby. Uzależnienie jest poważnym stanem, w którym chory nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu. Nieleczone uzależnienia często prowadzi także do zaburzeń psychicznych, zwłaszcza depresji. Chory…

  Read more...
 • Osrodek leczenia alkoholizmu

  Kardiologia Zgorzelec

  Osrodek leczenia alkoholizmu

  Wśród wielu uzależnień, które dotykają dzisiejsze społeczeństwo, dużym problemem jest alkoholizm. To ciężka choroba, praktycznie niemożliwa do całkowitego wyleczenia, chociaż wiele zależy od pacjenta, od jego świadomości i dbania o siebie. To również stan chorobowy, niemożliwy do samodzielnego leczenia. Często…

  Read more...
 • Dzieci z autyzmem terapia

  Kardiolodzy Zgorzelec

  Dzieci z autyzmem terapia

  Autyzm wciąż jeszcze jest tematem drażliwym i mało znanym większości społeczeństwa. By go zrozumieć, niezbędne jest włożenie pracy w jego studiowanie oraz kontakt z osobami z autyzmem, które mogą się podzielić swoim wyjątkowym spojrzeniem na świat. Trzeba jednak pamiętać, że…

  Read more...
 • Portal biologiczny

  Edukacja i Nauka

  Portal biologiczny

  W internecie można znaleźć wiele ciekawych portali popularnonaukowych. Dla osób, które interesują się zagadnieniami z dziedziny biologii, najbardziej odpowiedni jest portal biologiczny. Taki serwis internetowy zawiera wiele interesujących zagadnień związanych m.in. z anatomią człowieka, światem roślin czy zwierząt. Warto poszukać…

  Read more...
 • Podesty ruchome

  Edukacja i Nauka

  Podesty ruchome

  Każdy młody człowiek, który co dopiero osiągnął stan pełnoletności, pragnie mieć prawo jazdy. Zapisy na kurs, pierwsze wykłady, a przede wszystkim pierwsza jazda samochodem to nie lada gratka. Miłośnicy przygody i innowacji szukają jednak zupełnie czegoś innego niż nudni rówieśnicy.…

  Read more...
 • Ogłoszenia dla studentów

  Edukacja i Nauka

  Ogłoszenia dla studentów

  Jeżeli studiujesz już od jakiegoś czasu, na pewno wiesz, że bez większych problemów jesteś w stanie znaleźć różne ogłoszenia. Jeżeli jednak dopiero zaczynasz, na pewno przyda Ci się pomoc, jeżeli chodzi i ogłoszenia dla studentów. Gdzie ich szukać? Wiele będzie…

  Read more...
 • Korepetycje dla maturzystów

  Edukacja i Nauka

  Korepetycje dla maturzystów

  Jarek postanowił sobie dorobić. Nie jest z bogatego domu, rodzice nie zarabiają dużo. Ubrania ma po starszym rodzeństwie, książki z biblioteki. Jarek poznał dziewczynę, której chciałby zaimponować. Jednak jak to zrobić, kiedy nie ma się nawet pieniędzy, żeby zaprosić ją…

  Read more...
 • Hologramy na legitymację studencką

  Edukacja i Nauka

  Hologramy na legitymację studencką

  Hologramy na legitymację studencką można kupować zarówno w ilości detalicznej jak i hurtowej. Hologramy te mają rozmiar dziewięć milimetrów na dziesięć milimetrów i są zabezpieczone za pomocą tzw. ?plastra miodu?, czyli przy próbie oderwania naklejki hologram ulega zniszczeniu. Hologramy te…

  Read more...
 • Co czerpiemy z historii

  Edukacja i Nauka

  Co czerpiemy z historii

  Młodzi ludzie, którzy bardzo często skarżą się na taką a nie inną konstrukcję programu szkolnego, często podejmują temat bezzasadności niektórych przedmiotów. Uważają, że są one niepotrzebne, zbędne zajmują tylko czas, a uczniom mącą w głowie całkowicie zbędną wiedzą. Takie zarzuty…

  Read more...
 • Zabiegi estetyczne

  Kardiologia Zgorzelec

  Zabiegi estetyczne

  W obecnych czasach, gdzie kreuje się w mediach wizerunek idealnej kobiety panie nie mają lekko. Na okładkach gazet można zobaczyć młode i uśmiechnięte kobiety sukcesu, które zawsze wyglądają rewelacyjnie. Kobiety w ten sposób stawiają sobie duże wymagania, co do swojego…

  Read more...
 • Kobiece problemy

  Kardiolog Zgorzelec prywatnie

  Kobiece problemy

  Konsumpcyjny styl życia społeczeństwa XXI wieku jest związany z rozwijaniem się chorób i osłabianiem się układu odpornościowego, dlatego też warto zadbać o siebie. Kobiece problemy mogą być spowodowane złą dietą czy występowanie stresujących sytuacji w życiu. Bardzo dobrym pomysłem jest…

  Read more...
 • Gabinety stomatologiczne

  Kardiolog Zgorzelec

  Gabinety stomatologiczne

  Wiele osób ma z nią problem, jednak powinna być dla nas bardzo ważna. Powinniśmy jej poświęcać wiele czasu, ale o niej zapominamy. O czym mowa ? O odpowiedniej higienie jamy ustnej, która gdy starannie wykonywana, pozwala na uniknięcie wielu niebezpiecznych…

  Read more...
 • Gabinet ginekologiczny

  Dobry lekarz kardiolog Zgorzelec

  Gabinet ginekologiczny

  Gabinet ginekologiczny oferuje na ogół szeroki zakres usług….Na ogół. To zależy, gdzie ten gabinet znajduje się dokładnie i jakiej jest wielkości. Jeżeli taki gabinet znajduje się w wielkim centrum medycznym to możemy liczyć na przeprowadzenie wszystkich badań na miejscu, jeżeli…

  Read more...