Leki parasympatykolityczne

 ›  › Leki parasympatykolityczne

Kardiolodzy Zgorzelec

Leki parasympatykolityczne

rp_zdrowie43.jpgCelem stosowania leków blokujących układ przywspółczulny (atropina ? w dawkach 0,015 mg/kg masy ciała ? 0,2?0,6 mg i.m.) jest: 1) zmniejszenie wydzielania w drzewie tchawiczo-oskrzelowym (śliny) oraz przewodzie pokarmowym (soku żołądkowego) ? wpływ ten jest szczególnie korzystny u niemowląt i małych dzieci, u których w stanie pobudzenia (np. przed wprowadzeniem w stan znieczulenia) bardzo łatwo zwiększa się wydzielanie błon śluzowych; 2) zapobieganie rzadkoskurczowi, który może wystąpić po stosowaniu w czasie znieczulenia leków z grupy suksametonium i halotanu. Objawy uboczne: przyspieszenie czynności serca, zmniejszenie wydzielania potu ? co może powodować przegrzanie (hipertermię) i drgawki. Przy stosowaniu tych leków należy uwzględnić ich działanie synergiczne lub antagonistyczne w odniesieniu do leków przeciwbólowych. Dawkę leku parasympatykolitycznego należy zmniejszać w razie podwyższonej temperatury otoczenia, zwiększonej wilgotności, przy braku odpowiedniej klimatyzacji sali operacyjnej lub gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała. Zaniechanie tych środków ostrożności może prowadzić do hipertermii, ze szkodliwymi jej następstwami. Pewny wynik działania tych leków uzyskuje się po podaniu domięśniowo; należy raczej unikać ich stosowania doustnego lub doodbytniczego. W przypadkach nagłych, w celu uzyskania szybkiego działania, można atropinę wstrzykiwać dożylnie.

Podobne artykuły tematyczne o medycynie:

Leki parasympatykolityczne Reviewed by on czwartek, 3 grudnia, 2015 .

Celem stosowania leków blokujących układ przywspółczulny (atropina ? w dawkach 0,015 mg/kg masy ciała ? 0,2?0,6 mg i.m.) jest: 1) zmniejszenie wydzielania w drzewie tchawiczo-oskrzelowym (śliny) oraz przewodzie pokarmowym (soku żołądkowego) ? wpływ ten jest szczególnie korzystny u niemowląt i małych dzieci, u których w stanie pobudzenia (np. przed wprowadzeniem w stan znieczulenia) bardzo łatwo

ABOUT AUTHOR /