Leczenie alkoholizmu

 ›  › Leczenie alkoholizmu

Kardiolodzy Zgorzelec

Leczenie alkoholizmu

Jak pokonać alkoholizm?

Wbrew powszechnym opiniom z uzależnieniem od alkoholu zmagają się osoby pochodzące z różnych środowisk. Nie ma tu znaczenia status materialny, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy wiek. Osoby pijące spotykają się często z odrzuceniem ze strony rodziny, przyjaciół czy dalszych znajomych, co w rzeczywistości tylko pogłębia ich problem. Chociaż leczenie alkoholizmu stanowi wielkie wyzwanie, dla osoby uzależnionej stanowi jedyną nadzieję na ocalenie. Pogłębiająca się choroba alkoholowa może doprowadzić do śmierci pijącego. Mimo powagi sytuacji nie można zmusić alkoholika do leczenia (poza kilkoma wyjątkami). To on musi uwiadomić sobie, że ma problem, z którym sobie nie radzi i w celu jego pokonania jest gotowy zdać się na pomoc specjalistów. Walka z alkoholizmem wymaga ogromnego zaangażowania i to nie tylko ze strony osoby pijącej. Dużą rolę odgrywa również wsparcie osób najbliższych.
Na chorobę składa się w tym przypadku nie tylko uzależnienie fizyczne od etanolu, ale przede wszystkim psychiczne. Stąd też osobie dotkniętej alkoholizmem nie są obce takie odczucia jak narastająca frustracja czy agresja. Nic dziwnego więc, że kluczowe znaczenie w leczeniu odgrywa psychoterapia. Ma ona na celu pomóc osobie uzależnionej w dokonaniu trwałych zmian i uświadomieniu sobie problemów, które doprowadziły do choroby. Leczenie alkoholizmu to proces długotrwały, trwający od kilku miesięcy do kilku lat. Z kolei osoby, które zakończyły terapię powinny rozważyć regularne spotkania w gronie Anonimowych Alkoholików.

Podobne artykuły tematyczne o medycynie:

Leczenie alkoholizmu Reviewed by on sobota, 2 września, 2017 .

Jak pokonać alkoholizm? Wbrew powszechnym opiniom z uzależnieniem od alkoholu zmagają się osoby pochodzące z różnych środowisk. Nie ma tu znaczenia status materialny, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy wiek. Osoby pijące spotykają się często z odrzuceniem ze strony rodziny, przyjaciół czy dalszych znajomych, co w rzeczywistości tylko pogłębia ich problem. Chociaż leczenie alkoholizmu stanowi wielkie wyzwanie,

ABOUT AUTHOR /