Zdrowie i Medycyna

 › Zdrowie i Medycyna
 • Lekarze holistyczni

  Zdrowie i Medycyna

  Lekarze holistyczni

  Chociaż lekarze holistyczni zalecają czasem wykonanie pewnych standardowych testów diagnostycznych, jednak zwracają szczególną uwagę na warunki życia pacjenta. Już podczas pierwszej wizyty u tera­peuty alternatywnego zauważysz, że będzie on bardzo szczegółowo prze­prowadzał wywiad. W czasie pierwszej wizyty, która może trwać…

  Read more...
 • Badania diagnostyczne

  Zdrowie i Medycyna

  Badania diagnostyczne

  Różnicę pomiędzy tradycyjnym i naturalnym sposobem leczenia mo­żemy wyjaśnić na przykładzie zwykłego przeziębienia. Lekarz alopata zaleci w takim przypadku podawanie anty histaminy, aby osuszyć zaka­tarzony nos. Natomiast terapeuta alternatywny uzna, że wyciek śluzu, podobnie jak innych wydzielin w przebiegu różnych…

  Read more...
 • Medycyna

  Zdrowie i Medycyna

  Medycyna

  Różnice w podejściu lekarzy medycyny alopatycznej i alterna­tywnej do pojęcia zdrowia i choroby znajdują odbicie w diagnozowaniu i sposobie leczenia. Terapeuci medycyny alternatywnej twierdzą, że człowiek może wykorzystywać możliwości i energię pozytywnego my­ślenia do samodzielnej walki z chorobą. A więc,…

  Read more...
 • Poważne urazy

  Zdrowie i Medycyna

  Poważne urazy

  Z wyjątkiem przypadków poważnych urazów fizycznych, występowa­nie chorób jest ściśle związane z podatnością na nie: różną u różnych osób. Są osoby, które nieustannie „łapią” każdą infekcję, podczas gdy innych choroby się nie imają. Stopień podatności na choroby najpełniej obrazuje stan…

  Read more...
 • Różnice pomiędzy medycyną konwencjonalną i alternatywną

  Zdrowie i Medycyna

  Różnice pomiędzy medycyną konwencjonalną i alternatywną

  Medycyna standardowa, konwencjonalna, ortodoksyjna, czasem zwa­na też medycyną alopatyczną, definiuje zdrowie jako brak choroby. Natomiast wedle medycyny holistycznej to stan dobrego samopoczucia w sensie fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Definicje zdrowia alopatyczna i holistyczna różnią się zarówno sposo­bem diagnozowania, jak i…

  Read more...
 • Medycy­na konwencjonalna

  Zdrowie i Medycyna

  Medycy­na konwencjonalna

  W medycynie naturalnej chodzi o uzyskanie harmonii umysłu i ciała. Proponowane terapie mogą stanowić uzupełnienie standardowych me­tod leczenia, jeżeli zachodzi taka konieczność; można je też stosować niezależnie. Faktem jest, że nie ma terapii – zarówno konwencjonalnej, jak i komplementarnej –…

  Read more...
 • Vis medicatrbc naturcie – uzdrawiająca moc natury

  Zdrowie i Medycyna

  Vis medicatrbc naturcie – uzdrawiająca moc natury

  Vis medicatrbc naturcie – uzdrawiająca moc natury – oto przesłanie medycyny naturalnej, filozofia leczenia obejmująca nieinwazyjne na­turalne terapie, zmierzające do odtworzenia równowagi ciała, a w re­zultacie do samouleczenia. Do tego rodzaju terapii, należą; medycyna Wschodu, homeopatia, wodolecznictwo, ziołolecznictwo, fizykoterapia, psychoterapia,…

  Read more...
 • Zdrowy umysł

  Zdrowie i Medycyna

  Zdrowy umysł

  Brakującym ogniwem jest nasz umysł; odpowiednie zajęcie się włas­nym ciałem sprzyja utrzymaniu zdrowego umysłu, a zrównoważony umysł korzystnie wpływa na zdrowie ciała. Ciało i umysł są ze sobą wzajemnie związane. Jesteśmy sceptyczni – wierzymy tylko w to, co sprawdzone za…

  Read more...
 • Wiadomości ogólne

  Zdrowie i Medycyna

  Wiadomości ogólne

  Kwaśne deszcze… dziura ozonowa… smog… napromieniowanie… za­truta woda… Wszyscy wiemy, jak zgubne mogą być skutki rozwoju cywilizacji. W miarę opracowywania wciąż nowocześniejszych technolo­gii, medycyna coraz głębiej ingeruje w organizm człowieka. A naprawia­jąc jedno, często niszczy inne… Niepotrzebne operacje, drogie lekarstwa.…

  Read more...
 • Profilaktyka

  Zdrowie i Medycyna

  Profilaktyka

  Zaleca się ponadto unikanie pokarmów zawierających cukier rafino­wany i węglowodany – oba te produkty są powszechnie znane jako noto­rycznie zaburzające stan równowagi bakteryjnej w pochwie. Niektórzy żywieniowcy zalecają nawet wyeliminowanie z diety owoców (do chwili ustąpienia infekcji), ponieważ zawierają one…

  Read more...
 • Terapia żywieniowa (przy zapaleniu pochwy)

  Zdrowie i Medycyna

  Terapia żywieniowa (przy zapaleniu pochwy)

  Czynniki żywieniowe mają duży wpływ na stan pochwy. Oznacza to, że istnieją metody dietetyczne, dzięki którym można zapanować nad infekcją i zapobiec jej nawrotom. Ogólnie mówiąc, by utrzymać natural­ną równowagę i skutecznie zapobiegać wszelkiego rodzaju infekcjom ginekologicznym, wskazana jest dieta…

  Read more...
 • Lukrecja gładka

  Zdrowie i Medycyna

  Lukrecja gładka

  Gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis). Kłącza i korzenie gorzk- nika wykazują podobne działanie do antybiotyków. Gorzknik skutecznie leczy infekcje wywołane bakteriami, grzybami i pierwotniakami, co spra­wia, że jest cennym lekiem w zwalczaniu zapaleń pochwy o różnej etiolo­gii. Aby uzyskać więcej informacji…

  Read more...
 • Terapia ziołowa

  Zdrowie i Medycyna

  Terapia ziołowa

  Terapia ziołowa może stanowić doskonałą alternatywę dla tradycyj­nych sposobów leczenia zapalenia pochwy. Zioła działają na organizm łagodnie i w niepowtarzalny sposób. Niektóre z nich dają efekt terapeu­tyczny zbliżony do antybiotyków i często są wykorzystywane do leczenia różnego rodzaju infekcji ginekologicznych.…

  Read more...
 • Gorzknik kanadyjski

  Zdrowie i Medycyna

  Gorzknik kanadyjski

  Zioła nie powinny być też przyjmowane wówczas, gdy stosowana jest aromaterapia lub homeopatia, ale mogą być łączone z większością in­nych terapii naturalnych. Gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis). Kłącza i korzenie gorzknika wykazują podobne działanie do antybiotyków. Gorzknik skutecznie leczy infekcje wywołane…

  Read more...
 • Zioła (w terapii zapalenia pochwy)

  Zdrowie i Medycyna

  Zioła (w terapii zapalenia pochwy)

  Terapia ziołowa może stanowić doskonałą alternatywę dla tradycyj­nych sposobów leczenia zapalenia pochwy. Zioła działają na organizm łagodnie i w niepowtarzalny sposób. Niektóre z nich dają efekt terapeu­tyczny zbliżony do antybiotyków i często są wykorzystywane do leczenia różnego rodzaju infekcji ginekologicznych.…

  Read more...
 • Akupresura/akupunktura (w terapii zapalenia pochwy)

  Zdrowie i Medycyna

  Akupresura/akupunktura (w terapii zapalenia pochwy)

  Akupresura/akupunktura (w terapii zapalenia pochwy) Większość infekcji, w tym zapalenie pochwy, powstaje wówczas, gdy zostanie zachwiana naturalna równowaga organizmu. Zapalenie pochwy może być wynikiem zewnętrznej inwazji mikroorganizmów, oddziaływania zimna, niedoboru chi oraz/lub niedoboru krwinek czer­wonych, a także niewydolności śledziony lub…

  Read more...
 • Uczucie pieczenia

  Zdrowie i Medycyna

  Uczucie pieczenia

  Przy samodzielnym diagnozowaniu dolegliwości należy zachować du­żą ostrożność. Wiele infekcji nie wywołuje objawów bólowych, swędzenia czy nieprzyjemnego zapachu. Aby więc postawić diagnozę, przede wszystkim należy nauczyć się dostrzegać zmiany w wydzielinie pochwy. Zdrowa wydzielina nie podrażnia pochwy, daje jedynie uczucie…

  Read more...
 • Infekcja

  Zdrowie i Medycyna

  Infekcja

  Zapalenie pochwy najczęściej wywołują przedostające się z jelit drożdżaki Candida albicans. Infekcja często ma charakter choroby ogólnoustrojowej, wywołującej objawy w całym organizmie. Rozmnażanie się drożdżaków może być spowodowane stosowaniem pi­gułek antykoncepcyjnych, noszeniem syntetycznej lub nylonowej bieli­zny, utrudniającej wyparowywanie wilgoci, a…

  Read more...
 • Zapalenie pochwy

  Zdrowie i Medycyna

  Zapalenie pochwy

  Ze względu na nawrotowy charakter zapalenia pochwy prawie 10 procent wszystkich wizyt u ginekologa stanowią wizyty związane z tą przypadłością. Leczenie łagodnych infekcji u kobiet często zapadają­cych na tę chorobę może znacznie ograniczyć liczbę nawrotów. Zapale­niem pochwy nazywa się każdą…

  Read more...
 • Problemy z sercem oraz niedobór wapnia

  Zdrowie i Medycyna

  Problemy z sercem oraz niedobór wapnia

  Jeżeli uwzględniasz w swojej diecie preparaty, uważaj, aby nie przyj­mować ich zbyt dużo (najwyżej dwu- lub trzykrotnie więcej od zalecanej dawki żywieniowej), ponieważ nadmiar żelaza może wywołać problemy z sercem oraz niedobór wapnia, najważniejszego składnika mineralnego w organizmie kobiety. Nie…

  Read more...
 • Anemia

  Zdrowie i Medycyna

  Anemia

  Jeżeli anemia nie jest ostra – to znaczy, jeśli tylko od czasu do czasu masz skrócony oddech i odczuwasz zmęczenie – prawdopodobnie już tylko dieta może poprawić twój stan. Wśród źródeł pożywienia pochodze­nia zwierzęcego najwięcej żelaza posiada wątroba (zawierająca zarazem…

  Read more...
 • Terapia żywieniowa (przy guzach macicy)

  Zdrowie i Medycyna

  Terapia żywieniowa (przy guzach macicy)

  Terapia żywieniowa (przy guzach macicy) Kobiety, u których obecność guzów powoduje obfite krwawienie, mo­gą zapaść na anemię. Mimo że lekarze nie są zgodni co do przyczyn jej powstawania i kiedy powinna być leczona, nie ma wątpliwości, że jeżeli skóra jest…

  Read more...
 • Pokrzywa zwyczajna

  Zdrowie i Medycyna

  Pokrzywa zwyczajna

  Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). Liście i łodygi pokrzywy od pra­dawnych czasów były wykorzystywane do łagodzenia zapalenia stawów w gośćcu i dnie (skazie moczanowej). Kobiety z guzami macicy mogą natomiast wykorzystywać jej właściwości uśmierzające ból. Sposób przygotowania: Do przyrządzenia naparu należy…

  Read more...
 • Zioła (w terapii guzów macicy)

  Zdrowie i Medycyna

  Zioła (w terapii guzów macicy)

  Zioła (w terapii guzów macicy) Zioła bardzo korzystnie oddziałują na stan zdrowia kobiet cierpiących na mięśniaki. Przede wszystkim zioła pobudzają pracę wątroby, wspo­magając proces rozkładu estrogenu, którego nadmiar często jest przy­czyną powstania lub przyspieszenia wzrostu guzów. Mogą też regulować poziom…

  Read more...
 • Mięśniaki

  Zdrowie i Medycyna

  Mięśniaki

  Guzy mogą wywoływać wiele objawów, do których należy obrzmienie macicy, bardzo częsty symptom, nawet jeśli nie występują inne; kobieta cierpiąca na tę dolegliwość wygląda czasem tak, jakby była we wczes­nych miesiącach ciąży. Jeżeli mięśniaki zajmują w macicy dużo miejsca i…

  Read more...
 • Guzy macicy

  Zdrowie i Medycyna

  Guzy macicy

  Guzy macicy Guzy włókniste macicy, czasem zwane włókniakomięśniakami, nie rozwijają się z tkanki włóknistej, lecz z mięśniówki – spodniej warstwy błony śluzowej macicy. Mogą występować zarówno w ściance macicy, jak też na jej stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Mięśniaki tworzące się…

  Read more...
 • Wpływ przemysłu na zdrowie

  Zdrowie i Medycyna

  Wpływ przemysłu na zdrowie

  Wszystkie zdobycze techniki oraz rozwój przemysłu nie tylko ułatwiają nam codzienne życie. W krajach, w których przemysł jest niezwykle silnie rozwinięty dostrzeżony został także negatywny wpływ przemysłu na ludzkie zdrowie. Rozwinięty przemysł niesie za sobą wiele zanieczyszczeń, które powodują wiele…

  Read more...
 • Korzyści karmienia piersią

  Zdrowie i Medycyna

  Korzyści karmienia piersią

  Mówiły o tym babki, powtarzały matki, mówiła telewizja i wszystkie media. O korzyściach karmienia dziecka przez kilka pierwszych miesięcy jego życia napisano już chyba wszystko, jednak i tak, każda kobieta, która rodzi dziecko staje przed dylematem dotyczącym sposobu karmienia swojego…

  Read more...
 • O nowotworze piersi

  Zdrowie i Medycyna

  O nowotworze piersi

  Postęp cywilizacyjny, przetworzona żywność i szybkie tempo życia sprawia, że coraz więcej kobiet zapada na różnego typu nowotwory, w tym raka piersi. Najczęściej to schorzenie atakuje jedną pierś, bywa jednak też i tak, że powstają przerzuty i druga także zostaje…

  Read more...
 • Dbanie o siebie

  Zdrowie i Medycyna

  Dbanie o siebie

  Dbanie o siebie nie oznacza jedynie noszenie drogich i modnych ciuchów, biżuterii i dodatków. Bardzo ważny jest również wygląd. Warto zadbać, zarówno o całościowy wygląd, jak też o jego szczegóły. Ładne, zadbane dłonie są ozdobą każdej kobiety. Aby tak wyglądały…

  Read more...
 • Nietrzymanie moczu laser

  Zdrowie i Medycyna

  Nietrzymanie moczu laser

  Nietrzymanie moczu. Problem z nietrzymaniem moczu dotyka coraz większą liczbę osób. Niestety wielu z nim wydaje się, iż jest to bardzo wstydliwy problem, dlatego też wstydzą wybrać się do lekarza specjalisty, aby pozbyć się tego problemu. Tak naprawdę nie ma…

  Read more...
 • Wysiłkowe nietrzymanie moczu

  Zdrowie i Medycyna

  Wysiłkowe nietrzymanie moczu

  Komu grozi Wysiłkowe nietrzymanie moczu. Nietrzymanie moczu to problem bardzo powszechny, częściej jednak występujący u kobiet. Jest to problem medyczny polegający na mimowolnym popuszczaniu moczu pomiędzy kolejnymi wizytami w toalecie. Wbrew pozorom problem ten nie dotyczy tylko dzieci, które nie…

  Read more...
 • Wizyty lekarskie domowe Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Wizyty lekarskie domowe Warszawa

  Wizyta lekarska. Moje dziecko nagle się rozchorowało. Nagle rano obudziło się z wysoką gorączką i bólem brzucha. Byłam przerażona. Nie wiedziałam co robić. Potrzebowałam jak najszybciej konsultacji lekarskich. Problem był jednak duży, gdyż w ten dzień wypadało święto i przychodnia…

  Read more...
 • Dobry dietetyk Szczecin

  Zdrowie i Medycyna

  Dobry dietetyk Szczecin

  Dlaczego warto udać się do dobrego dietetyka?. Coraz więcej osób ma problemy z nadprogramowymi kilogramami, których nie są w stanie stracić nawet stosując restrykcyjne diety i wypacając litry potu podczas meczących ćwiczeń fizycznych. Jeśli więc borykamy się z niechcianą tkanką…

  Read more...
 • Gabinet dentystyczny Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Gabinet dentystyczny Warszawa

  Gabinet dentystyczny w Warszawie. Utrzymanie zębów w zdrowiu i dobrym stanie nie stanowi obecnie problemu. Na rynku dostępne są wysokiej jakości pasty oraz szczoteczki, którymi na co dzień można zadbać o dobra kondycję uzębienia. Poprawiły się znacznie także techniki dentystyczne,…

  Read more...
 • Terapia par Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Terapia par Warszawa

  Zalety terapii dla par. Nawet najbardziej zgodne pary mogą borykać się w pewnym momencie życia z kryzysem w związku. Powody tego stanu są różne. Niekiedy mogą się wiązać nie tylko z celowym działaniem któregoś partnera, ale po prostu w wyniku…

  Read more...
 • Medycyna jako kierunek studiów

  Zdrowie i Medycyna

  Medycyna jako kierunek studiów

  Medycyna jako kierunek studiów jest bardzo ciężkim kierunkiem, ponieważ wiedzy do wkucia jest na prawdę bardzo dużo i niejednokrotnie tacy studenci uczą się po nocach, by opanować zadany materiał. Jeśli ktoś kiedykolwiek miał do czynienia ze studentem medycyny to doskonale…

  Read more...
 • Telewizor

  Zdrowie i Medycyna

  Telewizor

  W XXI wieku nie wyobrażamy już sobie życia bez telewizji. Wstajemy rano włączamy telewizor, przychodzimy z pracy i znowu go włączamy, przed snem znów to samo. Nawet posiłki zjadamy w ,,jego” towarzystwie. Jest to bardzo niepokojące zjawisko. Czyżby nie było…

  Read more...
 • Czy opłaca się używać suplementów diety?

  Zdrowie i Medycyna

  Czy opłaca się używać suplementów diety?

  Obecnie na rynku diet i wszelkiego rodzaju preparatów do odchudzenia królują suplementy diety każdego typu. Dlaczego królują i czy w ogóle warto ich używać w swoich codziennych poczynaniach z uzyskaniem wagi idealnej. Artykuł powinien odpowiedzieć na większość pytań w tym…

  Read more...
 • Dieta rozdzielna

  Zdrowie i Medycyna

  Dieta rozdzielna

  Dieta rozdzielna, często określana także mianem diety niełączenia to jedna z najlepszych pod względem zdrowotnym diet, jakie mogą istnieć. Dieta ta w przeciwieństwie do większości diet nie jest nastawiona na trudną do wytrzymania głodówkę, rygorystyczne przestrzeganie bardzo małych ilości posiłków…

  Read more...
 • MIĘTA

  Zdrowie i Medycyna

  MIĘTA

  Mięta to zioło wszystkim dobrze znane, pod postacią naparu z herbaty, kropli żołądkowych i odświeżaczy do ust,wchodzi ona też w skład gum do żucia, cukierków i ciastek. Ma ona przede wszystkim działanie rozkurczające układ trawienny, jak także pobudza ona wydzielanie…

  Read more...
 • Jak dbać o paznokcie

  Zdrowie i Medycyna

  Jak dbać o paznokcie

  Każda kobieta powinna w odpowiedni sposób o siebie dbać. Nie chodzi tu tylko o odpowiednio dobrany makijaż czy też piękną fryzurę, ale także o różne drobniejsze detale. Powszechnie wiadomo, iż wizytówką każdego człowieka są jego paznokcie, czyli to, czy są…

  Read more...
 • Witarianizm

  Zdrowie i Medycyna

  Witarianizm

  A co na to wszystko witarianie? Witarianizm to już bardziej skomplikowany odłam wegetarianizmu, bowiem nie dość, że charakteryzuje się pewnymi założeniami, to do tego jeszcze sam dzieli się na pewne podtypy. Od początku jednak – witarianizm zakłada, nie tyle spożywanie…

  Read more...
 • Fitness

  Zdrowie i Medycyna

  Fitness

  Niektórzy lubią biegać na łonie natury, niektórzy lubią pływać. Coraz popularniejszy staje się natomiast fitness. Jest to bardzo przyjemny sposób na utrzymanie formy, gdyż ćwiczenia połączone są z zabawą i nawet tańcem. Fitness to nic innego jak ćwiczenia gimnastyczne wykonywane…

  Read more...
 • Psychoterapia (w terapii endometriozy)

  Zdrowie i Medycyna

  Psychoterapia (w terapii endometriozy)

  Psychoterapia (w terapii endometriozy) Schorzenia macicy, takie jak endometrioza czy mięśniaki, mogą być skutkiem tłumienia przez kobietę urazów związanych z życiem intym­nym, niechęci do małżonka lub doświadczeń związanych z napastowa­niem seksualnym. Choroba może się pojawić, gdy napięcie emocjonalne lub psychiczne…

  Read more...
 • Hydroterapia (w terapii endometriozy)

  Zdrowie i Medycyna

  Hydroterapia (w terapii endometriozy)

  Hydroterapia (w terapii endometriozy) Łagodzenie bólu jest niezaprzeczalną zaletą hydroterapii – metody leczenia łączącej metaboliczne działanie wody z regenerującymi właści­wościami ciepła i zimna. Opisane niżej zastosowania hydroterapii są równie użyteczne w leczeniu przerostu błony, jak i guzów macicy, a nasiadówki…

  Read more...
 • Zioła (w terapii endometriozy)

  Zdrowie i Medycyna

  Zioła (w terapii endometriozy)

  Zioła (w terapii endometriozy) Zioła mogą być bardzo pomocne w leczeniu przerostu śluzówki. Pobudzają czynność wątroby przyspieszając rozpad estrogenu. Współ­działają też w regulowaniu poziomu estrogenu lub progesteronu, z któ­rych każdy może mieć udział w rozwoju choroby. I wreszcie, wiele ziół…

  Read more...
 • Usunięcie źródeł stresu

  Zdrowie i Medycyna

  Usunięcie źródeł stresu

  Usunięcie źródeł stresu przyczyniającego się do powstania proble­mów menstruacyjnych wydaje się oczywistym i bezpośrednim rozwiąza­niem, ale nie zawsze jest to możliwe czy nawet zalecane. Podjęcie decyzji o rozwodzie lub przeprowadzce wiąże się z ogromnymi zmianami, wyma­gającymi poważnej analizy. Wówczas bardzo…

  Read more...
 • Psychoterapia

  Zdrowie i Medycyna

  Psychoterapia

  Kobiety cierpiące na poważne dolegliwości menstruacyjne często do­chodzą do wniosku, że najtrudniej pokonać objawy emocjonalne – roz­drażnienie, złość i depresję. Mimo że mogą być one w pewnym stopniu łagodzone za pomocą różnych prezentowanych w serwisie terapii, często istnieje granica, do…

  Read more...
 • Eozynofile (EOS)

  Zdrowie i Medycyna

  Eozynofile (EOS)

  Eozynofile (EOS) Eozynofile są zaliczane do jednej z grup krwinek białych. Inaczej nazywamy je granulocytami kwasochłonnymi. Prawidłowy poziom Eozynofili. Norma dla tej grupy to około 1-5 % objętości wszystkich krwinek białych i wskazania te dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn.…

  Read more...
 • Hematokryt (HCT)

  Zdrowie i Medycyna

  Hematokryt (HCT)

  Hematokryt jest wartością mówiącą nam o objętości erytrocytów w 100 ml krwi pełnej. Wielkość tego parametru będzie zależeć nie tyle od średniej objętości krwinki czerwonej, ale od ich ilości. Inaczej HCT możemy określić stosunkiem krwinek czerwonych do płynnej części krwi…

  Read more...
 • HGB czyli Hemoglobina

  Zdrowie i Medycyna

  HGB czyli Hemoglobina

  HGB czyli Hemoglobina Hemoglobina jest to czerwony barwnik krwi. Spełnia bardzo ważne zadanie, mianowicie przenosi tlen. Jeden gram tego składnika, w przypadku pełnego wysycenia tlenem ma zdolność wiązania 1,34 ml tlenu. Wartość tego parametru ma związek nie tylko ze stanem…

  Read more...
 • I już po terapii

  Zdrowie i Medycyna

  I już po terapii

  Nadszedł ten dzień, w którym mogę powiedzieć „wreszcie się skończyła ta terapia”. Chwila, która z każdym kolejnym zastrzykiem wydawała się być coraz bardziej daleka. Tak, początek terapii minął bardzo szybko, do 30-tego zastrzyku nie wiedziałem ani kiedy to się stało.…

  Read more...
 • Jakie genotypy wirusa HCV możemy wyróżnić przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C

  Zdrowie i Medycyna

  Jakie genotypy wirusa HCV możemy wyróżnić przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C

  Jakie genotypy wirusa HCV możemy wyróżnić przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C możemy wyróżnić(jak dotąd) sześć głównych genotypów wirusa i wiele podtypów w każdej z nich. Generalnie pacjenci zakażeni są tylko jednym genotypem wirusa…

  Read more...
 • Kinaza kreatynowa

  Zdrowie i Medycyna

  Kinaza kreatynowa

  Kinaza kreatynowa Kinaza keratynowa jest enzymem obecnym w mięśniach, sercu i mózgu. Jej poziom w naszym organizmie wzrasta także w związku z dużym wysiłkiem fizycznym. Norma jeżeli chodzi o ten parametr wynosi dla kobiety 24-170 im/l, a dla mężczyzny 24-195…

  Read more...
 • Końcówka z rabatem

  Zdrowie i Medycyna

  Końcówka z rabatem

  Końcówka z rabatem No i stało się i sobie wywróżyłem sytuacje poruszaną kiedyś na czacie Prometeuszy „co by było gdyby?”. Do rzeczy, w poniedziałek byłem na ostatniej wizycie kontrolnej na terapii.Wyznaczoną godzinę miałem na”około 15tej” ;). Jak ja nie lubię…

  Read more...
 • Kreatynina (CREA)

  Zdrowie i Medycyna

  Kreatynina (CREA)

  Kreatynina (CREA) Kreatynina jest produktem powstającym na skutek rozpadania się kreatyny, czyli nośnika energii naszych mięśni. Codziennie niewielka część (0,01%) kreatyny zawartej w mięśniach staje się kreatyniną, a potem po przefiltrowaniu przez nerki ulega wydaleniu z moczem. Generalnie stężenie tego…

  Read more...
 • Kwas moczowy (URIC)

  Zdrowie i Medycyna

  Kwas moczowy (URIC)

  Kwas moczowy (URIC) Kwas moczowy powstaje w procesie przemiany puryn, który ma miejsce w wątrobie przy udziale różnych enzymów. Około 30% tego składnika zostaje wydalone przez przewód pokarmowy, a reszta zostaje przefiltrowana przez nerki. W zdrowym organizmie istnieje równowaga pomiędzy…

  Read more...
 • Leukocyty (WBC)

  Zdrowie i Medycyna

  Leukocyty (WBC)

  Leukocyty (WBC). robertone wrz 17, 2011 kategoria: Morfologia Popularna nazwa leukocytów to krwinki białe. Wyróżnia się pięć rodzajów krwinek białych a mianowicie: neutrofile, eozynofile, bazofile, monocyty oraz limfocyty. Leukocyty jako grupa pełnią w organizmie bardzo odpowiedzialne zadanie ochrony przed takimi…

  Read more...
 • Mezoterapia bezigłowa – ACTH Derm System

  Zdrowie i Medycyna

  Mezoterapia bezigłowa – ACTH Derm System

  Mezoterapia bezigłowa – ACTH Derm System ACTH DERM SYSTEM to medyczny system do bezigłowej mazoterapii pozwalający osiągnąć wspaniałe efekty poprawy kondycji skóry i pozbyć się cellulitu, rozstępów i wiotkości skóry bez konieczności poddawania sie zabiegom chirurgicznym czy zastrzykom. Za pomocą…

  Read more...
 • Blomdahl medical beauty systems

  Zdrowie i Medycyna

  Blomdahl medical beauty systems

  Mikrodermabrazja Mikrodermabrazja jest to zabieg, który poprawia funkcjonowanie skóry i pomaga uporać się ze specyficznymi problemami skórnymi. Jest metodą mechanicznego złuszczania naskórka warstwa po warstwie. Jest to bezbolesny, relaksujący zabieg polecany dla osób w każdym wieku i z każdym rodzajem…

  Read more...
 • Salon kosmetyczny Grójec

  Zdrowie i Medycyna

  Salon kosmetyczny Grójec

  Przedłużanie i zagęszczanie rzęs Nouveau Lashes. Przedłużanie rzęs metoda 1:1 i 2:1 Firma SECRET Lashes posiada rekomendacje wielu europejskich i polskich, prestiżowych organizacji kosmetycznych. Wszystkie potwierdzają jakość produktów i usług: The Gulid of Professional Beauty Therapists, The British Association Beauty…

  Read more...
 • Gabinet kosmetyczny Grójec

  Zdrowie i Medycyna

  Gabinet kosmetyczny Grójec

  DCK – Endomasaż DCK Derma Sense System to kompleksowe i skuteczne urządzenie do zabiegów na twarz i ciało. Gwarantuje rewelacyjne efekty już po pierwszym zabiegu. Jako jedyne na rynku wykorzystuje zaawansowaną technologię NANO INFRA – RED SYSTEM. Daje ono znakomite…

  Read more...
 • Spa Grójec

  Zdrowie i Medycyna

  Spa Grójec

  RADIOFREKFENCJA- FALE RADIOWE BIPOLARNE To nowość w zakresie bezoperacyjnego liftingu twarzy, usuwania zmarszczek oraz lipolizy czyli redukcji tkanki tłuszczowej ! W niektórych krajach zabieg ten zastąpił już w pełni BOTOX oraz lifting przy pomocy skalpela. Zabieg jest bezpieczny, nie iniekcyjny,…

  Read more...
 • Wyspa Grójec

  Zdrowie i Medycyna

  Wyspa Grójec

  NOWOŚĆ!!! DERMA PEN. – cena: 250zł(twarz) DERMA PEN pozwala na rewolucyjne zmiany wyglądu skóry nie tylko na twarzy ale całego ciała. Najedź kursorem na obrazek by dowiedzieć się więcej lub zadzwoń do nas.WySpa powstała z myśla o osobach marzących o…

  Read more...
 • Dbamy o szyjkę macicy

  Zdrowie i Medycyna

  Dbamy o szyjkę macicy

  Dbamy o szyjkę macicy Jeśli chodzi o dbanie o szyjkę macicy to najważniejsze SA regularne badania przede wszystkim cytologia. Szyjka macicy stanowi bardzo ważną część układu rozrodczego kobiety. Chroni ona jajowody, jajniki i macice przed zakażeniami. To właśnie przez nią…

  Read more...
 • Pokonaj tarczycę

  Zdrowie i Medycyna

  Pokonaj tarczycę

  Pokonaj tarczycę Nieuleczalna choroba tarczycy może doprowadzić do dużej ilości powikłań a te na pierwszy rzut oka wcale nie wskazują, że to ona jest winna. Jeśli sporo chudniesz a jesz jak dotychczas to powinnaś szybko się przebadać. Chudnięcie bez powodu…

  Read more...
 • Akupresura

  Zdrowie i Medycyna

  Akupresura

  Akupresura Gdy czujesz się zmęczona po całym dniu, bolą cię stopy lub po prostu masz ciężkie nogi to spróbuj tej metody. Akupresura to leczenie przez dotyk. Części ciała musza być dotykane, głaskane i uciskane. Metoda ta znana już była naszym…

  Read more...
 • Leczymy trądzik różowaty

  Zdrowie i Medycyna

  Leczymy trądzik różowaty

  Leczymy trądzik różowaty Trądzik różowaty zaczyna się od nadmiernego czerwienienia się pod wpływem wstydu, zimna i dymu. Z biegiem czasu mamy takie utrzymują się coraz dłużej. Zauważyć możemy poszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, co objawi się tak zwanymi pajączkami. Skóra nasza…

  Read more...
 • Błąd lekarski

  Zdrowie i Medycyna

  Błąd lekarski

  Błąd lekarski Jeśli w stosunku do nas, lub naszych bliskich został popełniony błąd lekarski to możemy dochodzić odszkodowania od sądu lub komisji lekarskiej. Odszkodowania mogą tez domagać się osób w stosunku, do których została postawiona zła diagnoza. Dochodzenie odszkodowania przed…

  Read more...
 • Czym jest i jak działa odzież termoaktywna?

  Zdrowie i Medycyna

  Czym jest i jak działa odzież termoaktywna?

  Coraz więcej osób przekonuje się do prowadzenia zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Chętniej uprawiamy rozmaite sporty, a wśród nich między innymi jogging, jazdę rowerem (mniej lub bardziej wyczynowo) oraz ogólną gimnastykę w postaci ćwiczeń na aerobiku czy…

  Read more...
 • Młodzież jako wymarzony klient drugiej połowy XX wieku

  Zdrowie i Medycyna

  Młodzież jako wymarzony klient drugiej połowy XX wieku

  Wraz z rozwojem radia i telewizji, wzrosła świadomość speców zajmujących się mediami, że młodzi ludzie, których gustami w tak łatwy sposób można manipulować za pomocą dźwięku i obrazu, są doskonałym targetem, na któym na pewno warto się skupić. Przemawiał za…

  Read more...
 • Odpowiednie dla Ciebie kosmetyki do włosów

  Zdrowie i Medycyna

  Odpowiednie dla Ciebie kosmetyki do włosów

  Kobiety bardzo dużą wagę przywiązują do swojej fryzury i są w stanie poświecić bardzo dużo, by zostały zauważone. Dużo łatwiej jest to osiągnąć z odpowiednimi kosmetykami do włosów. Jest wiele takich produktów na rynku i należy dobrze się zastanowić przed…

  Read more...
 • Golić się czy nie, oto jest pytanie

  Zdrowie i Medycyna

  Golić się czy nie, oto jest pytanie

  Golenie zarostu dla większości panów jest czymś uciążliwym. Zwłaszcza panowie, których zarost jest twardy i szybko odrasta. Często bywa, że u mężczyzny, który ogoli się rano, już wieczorem można zauważyć ciemną szczecinkę na brodzie. Skóra na twarzy jest bardzo delikatna,…

  Read more...
 • Dostawa kwiatów

  Zdrowie i Medycyna

  Dostawa kwiatów

  Obecnie istnieje możliwośc zamawiania coraz większej liczby towarów, wraz z dostawą do domu. W cenie wielu sklepów oferujących kwiaty jest dostawa kwiatów do domu. W ten sposób możemy oszczędzić sobie godzin, które przeznaczylibyśmy na poszukiwanie kwiatów. Przykładowo kwiaty dajemy zawsze…

  Read more...
 • Badanie wzroku za darmo to szansa?

  Zdrowie i Medycyna

  Badanie wzroku za darmo to szansa?

  Badanie wzroku za darmo to szansa? Od czasu do czasu może dojść do sytuacji, w której możliwe będzie bezpłatne badanie wzroku Kraków. Czy z takiej sytuacji należy skorzystać? Można powiedzieć, że absolutnie nie ma się nad czym zastanawiać, bezpłatne badanie…

  Read more...
 • Asumin – opinia o suplemencie diety

  Zdrowie i Medycyna

  Asumin – opinia o suplemencie diety

  Asumin – opinia o suplemencie diety Na rynku jest wiele suplementów diety obiecujących odchudzanie lub zmniejszenie apetytu na słodycze, jednak nie każdy z nich działa zadowalająco. Jednym z nich jest Asumin opinie którego są nader zadowalające. Jest to suplement diety…

  Read more...
 • Jak szukać opinii w internecie?

  Zdrowie i Medycyna

  Jak szukać opinii w internecie?

  Jak szukać opinii w internecie? Dzięki nadejściu cyfrowej ery już niemal każdy Internauta ma możliwość, aby wyrazić swoją opinie na dowolny temat. Wypowiedzi internautów – zarówno te zachwalające dany produkt, czy też podważające sens jego zakupu są powszechnie dostępne dla…

  Read more...
 • Co to są bezdechy nocne?

  Zdrowie i Medycyna

  Co to są bezdechy nocne?

  Co to są bezdechy nocne? Bezdechy nocne to choroba objawiająca się tym, że w czasie snu następuje czasowe zablokowanie dopływy powietrza do jamy ustnej. Efektem tego zablokowania jest donośne chrapanie, które bardzo może przeszkadzać w śnie osobie leżącej obok. Bezdech…

  Read more...
 • Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

  Zdrowie i Medycyna

  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

  Rehabilitacja jako skuteczne wspomaganie leczenia kręgosłupa Choroby kręgosłupa mają różne podłoże, zaczynając od urazów mechanicznych, a kończąc na operacjach kręgosłupa. W każdym z przypadków doskonałe efekty terapeutyczne przynosi rehabilitacja kręgosłupa Kraków. Jest ona prowadzona w różnorodny sposób. Wykorzystuje zarówno metody…

  Read more...
 • Leczenie chrapania Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Leczenie chrapania Warszawa

  O chrapaniu Zgodne z tytułem powiemy sobie na temat chrapania. Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że chrapanie jest poważnym problemem. Problemem, z jakim niejedna osoba nie może sobie poradzić. Czy to jednak jest równoznaczne, z tym że leczenie chrapania…

  Read more...
 • O obawach przed nefrologiem i nie tylko

  Zdrowie i Medycyna

  O obawach przed nefrologiem i nie tylko

  O obawach przed nefrologiem i nie tylko Nazwy lekarskich specjalności potrafią brzmieć naprawdę poważnie a dla niektórych pacjentów – wręcz nawet groźnie. Jest ich naprawdę wiele. Nic więc zatem dziwnego, że gdy tylko otrzymujemy skierowanie do specjalisty, którego profesji nie…

  Read more...
 • O diabetologu

  Zdrowie i Medycyna

  O diabetologu

  O diabetologu Dopóki cieszymy się dobrym zdrowiem, nie narzekamy na ból w różnych częściach ciała ani na choroby związane z układem psychicznym możemy nazywać siebie szczęściarzami. Jednak mało kto to docenia, żyjąc z dnia na dzień i korzystając z różnych…

  Read more...
 • Komputeryzacja w różnych sferach życia

  Zdrowie i Medycyna

  Komputeryzacja w różnych sferach życia

  Komputeryzacja w różnych sferach życia Obecnie komputeryzacji podlegają praktycznie wszystkie znane ludzkości branże i sfery życia – zarówno tego codziennego, jak i związanego z działalnością specjalistyczną. Jeszcze kilka lat temu proceder ten nie był tak powszechny. Rozwój technologi jest bardzo…

  Read more...
 • O obsłudze gabinetu dentystycznego

  Zdrowie i Medycyna

  O obsłudze gabinetu dentystycznego

  O obsłudze gabinetu dentystycznego Potrzebujesz programu, który będzie stanowić gwarancję, że obsługa gabinetu dentystycznego nie sprawi najmniejszego problemu? Można powiedzieć, że na rynku nie brakuje takich programów. Odpowiednio szczegółowe przejrzenie internetu powinno wystarczyć. Niemniej koniecznie należy pamiętać o tym, że…

  Read more...
 • Dlaczego trzeba robić kolonoskopię?

  Zdrowie i Medycyna

  Dlaczego trzeba robić kolonoskopię?

  Dlaczego trzeba robić kolonoskopię? Na temat raka jelita grubego bardzo wiele się mówi. Jest to jeden z najczęstszych nowotworów zarówno w populacji męskiej, jak i damskiej. Umiejętne odpowiedzenie na te wszystkie potrzeby jest bardzo ważne, aby możliwe było skuteczne zredukowanie…

  Read more...
 • Jaka powinna być poradnia psychologiczna?

  Zdrowie i Medycyna

  Jaka powinna być poradnia psychologiczna?

  Jaka powinna być poradnia psychologiczna? Każda placówka psychologiczna powinna być miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla pacjentów, dzięki czemu będą się oni czuli w niej bezpiecznie i przyjaźnie. Jest to oczywiście ważne zwłaszcza w przypadku bardzo młodych pacjentów, którzy potrzebują psychologicznego…

  Read more...
 • Rehabilitacja dzieci z autyzmem

  Zdrowie i Medycyna

  Rehabilitacja dzieci z autyzmem

  Autyzm – rehabilitacja Jak wiadomo, choroby nie patrzą na to, czy ktoś jest stary, czy młody. Poważne schorzenia dotykają niestety często tych najmłodszych z nas, czyli dzieci. Jedną z takich chorób jest autyzm. W dobie dzisiejszego rozwoju technologii możemy dowiedzieć…

  Read more...
 • Odtruwanie po alkoholu

  Zdrowie i Medycyna

  Odtruwanie po alkoholu

  Odtruwanie po alkoholu Spożywanie napojów alkoholowych cieszy się wciąż popularnością i ma to – niestety – tendencję wzrostową. Łatwość dostępu do różnego rodzaju alkoholi – także dla osób niepełnoletnich, połączona z nieodpowiedzialnością w ich używaniu, przyczynia się do powstawania wielu…

  Read more...
 • Fizjoterapia zwierząt

  Zdrowie i Medycyna

  Fizjoterapia zwierząt

  Fizjoterapia zwierząt czyli zoofizjoterapia Fizjoterapia zwierząt jest nowym działem medycyny, który staje się coraz bardziej popularny. Celem tego zawodu jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego. Zadaniem zoofizjoterapeuty jest wpływ na redukcję bólu i przyspieszenie procesu zdrowienia po wypadkach, zabiegach chirurgicznych,…

  Read more...
 • Leczenie kanałowe Warszawa

  Zdrowie i Medycyna

  Leczenie kanałowe Warszawa

  Na fotelu dentystycznym Siedzicie na fotelu dentystycznym i lekarz oznajmia Wam, że ząb musi zostać poddany leczeniu kanałowemu. Ogarnia Was przerażenie, ponieważ na ten temat słyszeliście już najróżniejsze, czasem bardzo bolesne historie. Lekarz jednak Was uspokaja, że to nie prawda…

  Read more...
 • Odchudzanie Katowice

  Zdrowie i Medycyna

  Odchudzanie Katowice

  Odchudzanie w Katowicach Kiedy mamy nadprogramowe kilogramy, staramy się ich pozbyć. Niektórym z nas udaje się to samodzielnie, poprzez zmiany nawyków żywieniowych i regularne uprawianie aktywności fizycznej. Są też i tacy, którzy bez pomocy specjalistów nie mogą sobie z tym…

  Read more...
 • Kosmeceutyki

  Zdrowie i Medycyna

  Kosmeceutyki

  Kosmeceutyki – co zawierają? Niektóre kobiety, zmagające się z problematyczną cerą, chciałyby wypróbować skuteczne kosmeceutyki. Czy ich stosowanie rzeczywiście może przynieść spektakularne efekty? Preparaty te zawierają składniki o silnym działaniu, a w dodatku mają one często wysokie stężenie. Z tego…

  Read more...
 • Klinika dermatologii estetycznej

  Zdrowie i Medycyna

  Klinika dermatologii estetycznej

  Klinika dermatologii estetycznej Każdy z nas ma różne zainteresowania, które z miarę możliwości stara się rozwijać. Dla jednych jest to tylko odskocznia od codzienności, podczas kiedy ktoś inny myśli o tym ”na poważnie”, czyli w kontekście znalezienia pracy, związanej z…

  Read more...
 • Dentysta dziecięcy Kraków

  Zdrowie i Medycyna

  Dentysta dziecięcy Kraków

  Dentysta dziecięcy Aby dostać wymarzoną pracę, musimy bardzo lubić coś robić i wykształcić się pod tym kątem w odpowiedni sposób. Jest wiele możliwości zatrudnienia, a więc na pewno każdy z nas znajdzie taką profesję, jaka będzie mu odpowiadała. Wielu z…

  Read more...
 • Jak działa preparat Hydrominum?

  Zdrowie i Medycyna

  Jak działa preparat Hydrominum?

  Jak działa preparat Hydrominum? Z problemem nadmiaru wody występującej w organizmie zmaga się naprawdę sporo osób. Jeśli nam też ta dolegliwość poważnie dokucza, spróbujmy się jej jak najszybciej pozbyć. Przeczytajmy najpierw Hydrominum opinie, by następnie dowiedzieć się, jak ten suplement…

  Read more...
 • Jak stracić nadmiar tłuszczu?

  Zdrowie i Medycyna

  Jak stracić nadmiar tłuszczu?

  Jak stracić nadmiar tłuszczu? Kiedy zbliża się sezon wakacyjny wpadamy w panikę, gdyż nasza sylwetka jest daleka od ideału. Każdy z nas pragnie wyglądać szczupło i młodo, a tutaj wiszą na nas jakieś zbędne kilogramy. Jak je zrzucić, jak znowu…

  Read more...
 • Co możesz zyskać, stosując tabletki Calominal?

  Zdrowie i Medycyna

  Co możesz zyskać, stosując tabletki Calominal?

  Co możesz zyskać, stosując tabletki Calominal? Gdy twoja dieta i stosowane przez ciebie ćwiczenia nie przynoszą praktycznie żadnych zauważalnych efektów, myślisz o tym, by czymś się wspomóc i przyspieszyć ten cały proces odchudzania. Tabletki Calominal zdecydowanie są w stanie go…

  Read more...
 • Diagnostyka znamion skórnych

  Zdrowie i Medycyna

  Diagnostyka znamion skórnych

  Diagnostyka znamion skórnych Jednym z podstawowych trybów realizacji profilaktyki czerniaka jest regularna dermatologiczna ocena znamion. W Polsce śmiertelność, a raczej przeżycie pięcioletnie z diagnozą czerniaka jest krótkie. Szacuje się, że jedynie 45% pacjentów z postawioną diagnozą przeżywa 5-lat. Dla odmiany…

  Read more...
 • Odchudzanie Gdynia

  Zdrowie i Medycyna

  Odchudzanie Gdynia

  Białko – najlepszy makroelement dla osób chcących się odchudzić Chcesz się odchudzić, dlatego starasz się ograniczać spożycie tłuszczu i unikasz kalorycznych mięs, smalcu, masła oraz olejów. Musisz jednak te produkty czymś zastąpić i przeważnie robisz to przy pomocy węglowodanów. O…

  Read more...